Vergunningen Waterschap Peel en Maasvallei

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Peel en Maasvallei. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Peel en Maasvallei. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking besluit tot instellen toegangsverbod op waterkeringen in Bergen detail
Kennisgeving verleende watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een riolering en reconstructie van de Dorpstraat in de beschermingszone van de waterkering te Beegden in de gemeente Maasgouw detail
Peel en Maasvallei; toelating leden algemeen bestuur Waterschap Limburg detail
Bekendmaking ontwerp-watervergunning voor lozen effluent mestverwerkingsinstallatie op oppervlaktewater detail
Peel en Maasvallei – Roer en Overmaas; begroting Waterschap Limburg 2017 detail
Peel en Maasvallei; openbare vergadering algemeen bestuur detail
Peel en Maasvallei - Roer en Overmaas Openbare vergadering detail
Peel en Maasvallei; openbare vergadering detail
Bekendmaking verleende watervergunning voor tijdelijk onttrekken grondwater Kazernelaan 128 Weert detail
Peel en Maasvallei proces-verbaal zitting stembureau detail
Bekendmaking ter inzage legging definitief besluit watervergunning voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de Ysselsteijnse Loop t.b.v. de aanleg van een groene berging in de gemeente Venray met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger detail
Peel en Maasvallei - vergadering stembureau detail
Peel en Maasvallei - Openbare vergadering algemeen bestuur detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een loods in het profiel van vrije ruimte en kernzone in het primair oppervlaktewaterlichaam Nobis detail
Definitief besluit watervergunning voor aanpassingen in het oppervlaktewaterlichaam Geloerveldlossing in de gemeente Venlo met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger detail
Peel en Maasvallei Openbare commissievergadering detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een woning aan de Rietweg 33 te Castenray detail
Definitief leggerbesluit voor het wijzigen van het tracé van het oppervlaktewaterlichaam Leemven in de gemeente Leudal detail
Peel en Maasvallei - vergadering algemeen bestuur detail
Peel en Maasvallei - vergadering algemeen bestuur detail
Bekendmaking ter inzage legging ontwerp watervergunning voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de Ysselsteijnse Loop t.b.v. de aanleg van een groene berging in de gemeente Venray met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger detail
Leggerbesluit voor het op de legger plaatsen van het oppervlaktewaterlichaam Afwateringssloot Lottums Schuitwater, gelegen in het natuurgebied Schuitwater in Lottum in de gemeente Horst aan de Maas detail
Bekendmaking tijdelijke watervergunning voor het graven van proefsleuven t.b.v. een controle van het gasleidingleidingtracé in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick in de gemeente Venlo detail
Vaststelling projectplan Ontkluizing Kabroeksebeek te Horst detail
Vaststelling projectplan Herinrichting Haelensebeek fase 2 detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk dempen van het secundair oppervlaktewaterlichaam Buffer Californië door het tijdelijk opslaan van grond in het oppervlaktewaterlichaam detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een gasleiding in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Blerick in de gemeente Venlo detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker binnen de beschermingszone van het primair oppervlaktewaterlichaam Haagbeek in de gemeente Venlo detail
VenH document detail
Peel en Maasvallei Bestuursvergaderingen detail
Peel en Maasvallei/ Roer en Overmaas Openbare vergadering detail
Peel en Maasvallei Vergadering Algemeen Bestuur. detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van een kabel in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Wessem in de gemeente Maasgouw detail
Bekendmaking definitief besluit tot wijziging van de voorschriften van de op 10 oktober 2012 verleende watervergunning met vergunningnummer 2011.15246 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een keerwand en schrikhek in het primair oppervlaktewaterlichaam Snaaberskoulen detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van een kabel in de keurzone van de waterkering in het dijkvak Well in de gemeente Bergen detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Winnerstraatlossing detail
Peel en Maasvallei – vergaderingen adviescommissies detail
Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning en leggerwijziging detail
Register van nevenfuncties bestuursleden Waterschap Peel en Maasvallei detail
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit voor het gedeeltelijk van de legger afvoeren van het primaire oppervlaktewater genaamd Leemven in de gemeente Leudal. detail
Ter inzage legging ontwerp Beleidsregel subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen detail
Bekendmaking watervergunning voor het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep in de gemeente Gennep detail
Ambtshalve vergunning voor het tijdelijk verlaagd hebben van het maaiveld van het onderhoudspad aan de rechterzijde van het oppervlaktewaterlichaam Eijkenpeelsloop te Kessel detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van drukleidingen in het primair oppervlaktewaterlichaam Aertserf en in het secundair oppervlaktewaterlichaam Buffer Californië detail
Bekendmaking watervergunning Besluit tot wijziging watervergunning 2013.09973 voor het aanleggen, hebben en behouden van een kunstwerk (Boots) in de kernzone van het dijkvak Venlo centrum detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder onder een nieuwbouwwoning aan de Maasbreeseweg 76 te Sevenum en het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Groot Luttel via bermsloten. detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging van een drinkwatertransportleiding aan de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen, het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek en het kruisen van het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een drinkwatertransportleiding ter hoogte van de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen. detail
Bekendmaking watervergunning voor het hebben en onderhouden van twee wegduikers in het primair oppervlaktewaterlichaam Langstraatlossing detail
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd Krop. detail