7.5

Vergunningen Waterschap Peel en Maasvallei

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Peel en Maasvallei. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Peel en Maasvallei. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking besluit tot instellen toegangsverbod op waterkeringen in Bergen
Kennisgeving verleende watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een riolering...
Peel en Maasvallei; toelating leden algemeen bestuur Waterschap Limburg
Bekendmaking ontwerp-watervergunning voor lozen effluent mestverwerkingsinstallatie op oppervlaktewater
Peel en Maasvallei – Roer en Overmaas; begroting Waterschap Limburg 2017
Peel en Maasvallei; openbare vergadering algemeen bestuur
Peel en Maasvallei - Roer en Overmaas Openbare vergadering
Peel en Maasvallei; openbare vergadering
Bekendmaking verleende watervergunning voor tijdelijk onttrekken grondwater Kazernelaan 128 Weert
Peel en Maasvallei proces-verbaal zitting stembureau
Bekendmaking ter inzage legging definitief besluit watervergunning voor het gedeeltelijk dempen (verleggen)...
Peel en Maasvallei - vergadering stembureau
Peel en Maasvallei - Openbare vergadering algemeen bestuur
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een loods in het profiel van vrije ruimte...
Definitief besluit watervergunning voor aanpassingen in het oppervlaktewaterlichaam Geloerveldlossing...
Peel en Maasvallei Openbare commissievergadering
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw...
Definitief leggerbesluit voor het wijzigen van het tracé van het oppervlaktewaterlichaam Leemven in de...
Peel en Maasvallei - vergadering algemeen bestuur
Peel en Maasvallei - vergadering algemeen bestuur
Bekendmaking ter inzage legging ontwerp watervergunning voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van...
Leggerbesluit voor het op de legger plaatsen van het oppervlaktewaterlichaam Afwateringssloot Lottums...
Bekendmaking tijdelijke watervergunning voor het graven van proefsleuven t.b.v. een controle van het...
Vaststelling projectplan Ontkluizing Kabroeksebeek te Horst
Vaststelling projectplan Herinrichting Haelensebeek fase 2
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk dempen van het secundair oppervlaktewaterlichaam Buffer...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een gasleiding in...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker binnen de beschermingszone van...
VenH document
Peel en Maasvallei Bestuursvergaderingen
Peel en Maasvallei/ Roer en Overmaas Openbare vergadering
Peel en Maasvallei Vergadering Algemeen Bestuur.
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van een kabel in de keurzone van...
Bekendmaking definitief besluit tot wijziging van de voorschriften van de op 10 oktober 2012 verleende...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een keerwand en schrikhek in het primair...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van een kabel in de keurzone van...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam...
Peel en Maasvallei – vergaderingen adviescommissies
Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning en leggerwijziging
Register van nevenfuncties bestuursleden Waterschap Peel en Maasvallei
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit voor het gedeeltelijk van de legger afvoeren van het primaire oppervlaktewater...
Ter inzage legging ontwerp Beleidsregel subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen
Bekendmaking watervergunning voor het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en trappartijen...
Ambtshalve vergunning voor het tijdelijk verlaagd hebben van het maaiveld van het onderhoudspad aan de...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van drukleidingen in het primair oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking watervergunning Besluit tot wijziging watervergunning 2013.09973 voor het aanleggen, hebben...
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van...
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging...
Bekendmaking watervergunning voor het hebben en onderhouden van twee wegduikers in het primair oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte...