Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Peel en Maasvallei

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Peel en Maasvallei. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Peel en Maasvallei. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking besluit tot instellen toegangsverbod op waterkeringen in Bergen 27-12-2016 27-02-2017 detail
Kennisgeving verleende watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en behouden van een riolering en reconstructie van de Dorpstraat in de beschermingszone van de waterkering te Beegden in de gemeente Maasgouw 22-12-2016 22-02-2017 detail
Peel en Maasvallei; toelating leden algemeen bestuur Waterschap Limburg 22-12-2016 22-02-2017 detail
Bekendmaking ontwerp-watervergunning voor lozen effluent mestverwerkingsinstallatie op oppervlaktewater 15-12-2016 15-02-2017 detail
Peel en Maasvallei – Roer en Overmaas; begroting Waterschap Limburg 2017 15-12-2016 15-02-2017 detail
Peel en Maasvallei; openbare vergadering algemeen bestuur 12-12-2016 12-02-2017 detail
Peel en Maasvallei - Roer en Overmaas Openbare vergadering 08-12-2016 08-02-2017 detail
Peel en Maasvallei; openbare vergadering 08-12-2016 08-02-2017 detail
Bekendmaking verleende watervergunning voor tijdelijk onttrekken grondwater Kazernelaan 128 Weert 05-12-2016 05-02-2017 detail
Peel en Maasvallei proces-verbaal zitting stembureau 02-12-2016 02-02-2017 detail
Bekendmaking ter inzage legging definitief besluit watervergunning voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de Ysselsteijnse Loop t.b.v. de aanleg van een groene berging in de gemeente Venray met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger 01-12-2016 01-02-2017 detail
Peel en Maasvallei - vergadering stembureau 25-11-2016 25-01-2017 detail
Peel en Maasvallei - Openbare vergadering algemeen bestuur 17-11-2016 17-01-2017 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een loods in het profiel van vrije ruimte en kernzone in het primair oppervlaktewaterlichaam Nobis 11-11-2016 11-01-2017 detail
Definitief besluit watervergunning voor aanpassingen in het oppervlaktewaterlichaam Geloerveldlossing in de gemeente Venlo met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger 04-11-2016 04-01-2017 detail
Peel en Maasvallei Openbare commissievergadering 02-11-2016 02-01-2017 detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een woning aan de Rietweg 33 te Castenray 31-10-2016 31-12-2016 detail
Definitief leggerbesluit voor het wijzigen van het tracé van het oppervlaktewaterlichaam Leemven in de gemeente Leudal 18-10-2016 18-12-2016 detail
Peel en Maasvallei - vergadering algemeen bestuur 17-10-2016 17-12-2016 detail
Peel en Maasvallei - vergadering algemeen bestuur 11-10-2016 11-12-2016 detail
Bekendmaking ter inzage legging ontwerp watervergunning voor het gedeeltelijk dempen (verleggen) van de Ysselsteijnse Loop t.b.v. de aanleg van een groene berging in de gemeente Venray met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger 11-10-2016 11-12-2016 detail
Leggerbesluit voor het op de legger plaatsen van het oppervlaktewaterlichaam Afwateringssloot Lottums Schuitwater, gelegen in het natuurgebied Schuitwater in Lottum in de gemeente Horst aan de Maas 07-10-2016 07-12-2016 detail
Bekendmaking tijdelijke watervergunning voor het graven van proefsleuven t.b.v. een controle van het gasleidingleidingtracé in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Hout-Blerick in de gemeente Venlo 07-10-2016 07-12-2016 detail
Vaststelling projectplan Ontkluizing Kabroeksebeek te Horst 04-10-2016 04-12-2016 detail
Vaststelling projectplan Herinrichting Haelensebeek fase 2 04-10-2016 04-12-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk dempen van het secundair oppervlaktewaterlichaam Buffer Californië door het tijdelijk opslaan van grond in het oppervlaktewaterlichaam 04-10-2016 04-12-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, vervangen, hebben en behouden van een gasleiding in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Blerick in de gemeente Venlo 30-09-2016 30-11-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker binnen de beschermingszone van het primair oppervlaktewaterlichaam Haagbeek in de gemeente Venlo 30-09-2016 30-11-2016 detail
VenH document 28-09-2016 28-11-2016 detail
Peel en Maasvallei Bestuursvergaderingen 23-09-2016 23-11-2016 detail
Peel en Maasvallei/ Roer en Overmaas Openbare vergadering 23-09-2016 23-11-2016 detail
Peel en Maasvallei Vergadering Algemeen Bestuur. 23-09-2016 23-11-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van een kabel in de keurzone van de waterkering van het dijkvak Wessem in de gemeente Maasgouw 23-09-2016 23-11-2016 detail
Bekendmaking definitief besluit tot wijziging van de voorschriften van de op 10 oktober 2012 verleende watervergunning met vergunningnummer 2011.15246 14-09-2016 14-11-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een keerwand en schrikhek in het primair oppervlaktewaterlichaam Snaaberskoulen 12-09-2016 12-11-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen, hebben en behouden van een kabel in de keurzone van de waterkering in het dijkvak Well in de gemeente Bergen 09-09-2016 09-11-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Winnerstraatlossing 09-09-2016 09-11-2016 detail
Peel en Maasvallei – vergaderingen adviescommissies 06-09-2016 06-11-2016 detail
Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning en leggerwijziging 06-09-2016 06-11-2016 detail
Register van nevenfuncties bestuursleden Waterschap Peel en Maasvallei 01-09-2016 01-11-2016 detail
Bekendmaking ontwerp leggerbesluit voor het gedeeltelijk van de legger afvoeren van het primaire oppervlaktewater genaamd Leemven in de gemeente Leudal. 22-08-2016 22-10-2016 detail
Ter inzage legging ontwerp Beleidsregel subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen 19-08-2016 19-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het bouwen, hebben en behouden van een vlonder, voetpaden en trappartijen in de keurzone van dijkvak Gennep in de gemeente Gennep 19-08-2016 19-10-2016 detail
Ambtshalve vergunning voor het tijdelijk verlaagd hebben van het maaiveld van het onderhoudspad aan de rechterzijde van het oppervlaktewaterlichaam Eijkenpeelsloop te Kessel 15-08-2016 15-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen en hebben van drukleidingen in het primair oppervlaktewaterlichaam Aertserf en in het secundair oppervlaktewaterlichaam Buffer Californië 12-08-2016 12-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning Besluit tot wijziging watervergunning 2013.09973 voor het aanleggen, hebben en behouden van een kunstwerk (Boots) in de kernzone van het dijkvak Venlo centrum 12-08-2016 12-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder onder een nieuwbouwwoning aan de Maasbreeseweg 76 te Sevenum en het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Groot Luttel via bermsloten. 12-08-2016 12-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging van een drinkwatertransportleiding aan de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen, het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Lollebeek en het kruisen van het primair oppervlaktewaterlichaam Lollebeek met een drinkwatertransportleiding ter hoogte van de Breevennenweg te Meterik en Castenray/Veulen. 11-08-2016 11-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het hebben en onderhouden van twee wegduikers in het primair oppervlaktewaterlichaam Langstraatlossing 08-08-2016 08-10-2016 detail
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewaterlichaam genaamd Krop. 05-08-2016 05-10-2016 detail