Vergunningen Waterschap Reest en Wieden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Reest en Wieden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Reest en Wieden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende watervergunning 2015 – 2351
Verleende watervergunning 2015 – 2289
Verleende watervergunning 2015 – 2301
Verleende watervergunning 2015 – 2291
Verleende watervergunningen 2015 – 15-05
Verleende watervergunningen 2015 – 15-10
Verleende watervergunningen 2015 – 15-09
Verleende watervergunningen 2015 – 15-07
Verleende watervergunningen 2015 – 15-11
Verleende watervergunningen 2015 – 15-06
Begroting 2016 Waterschap Drents Overijsselse Delta ter inzage
Verleende watervergunningen 2015 – 15-08
Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aqualysis
Verleende watervergunning 2015 – 2218
Verleende watervergunning 2015 – 15-02
Verleende watervergunning 2015 – 2212
Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling GBLT en toetreding gemeenten Dalfsen en Bunschoten
Verleende watervergunning 2015 – 2164
Verleende watervergunning 2015 – 2147
Verleende watervergunning 2015 – 2120
Verleende watervergunning 2015 – 2109
Verleende watervergunning 2015 – 2142
Verleende watervergunning 2015 – 2096
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan Keersluis De Whaa
Verleende watervergunning 2015 – 2039
Verleende watervergunning 2015 – 2043
Verleende watervergunning 2015 – 2051
Verleende watervergunning 2015 – 1990
Bekendmaking waterbeheerplan
Verleende watervergunning 2015 – 1881
Verleende watervergunning 2015 – 1876
Verleende watervergunning 15-02
Verleende watervergunning 2015 – 1868
Verleende watervergunning 2015 – 1854
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden maakt het volgende bekend:
Verleende watervergunning 2015 – 1787
Bekendmaking gewijzigde regeling selectie en benoeming vertegenwoordigers natuurterreinen
Verleende watervergunning 2015 – 1736
Bekendmaking zitting centraal stembureau vaststellen bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta
Verleende watervergunning 2015 – 1718
Verleende watervergunning 2015 – 1714
Verleende watervergunning 2015 – 1711
Verleende watervergunning 2015 – 1701
Ontwerpverordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta (in oprichting)
Bekendmaking gewijzigde regeling selectie en benoeming vertegenwoordigers ongebouwd
Verleende watervergunning 2015 – 1567
Verleende watervergunning 2015 – 1570
Voorzitter waterschap GSRW in oprichting