Vergunningen Waterschap Reest en Wieden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Reest en Wieden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Reest en Wieden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende watervergunning 2015 – 2351 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2289 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2301 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2291 detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-05 detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-10 detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-09 detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-07 detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-11 detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-06 detail
Begroting 2016 Waterschap Drents Overijsselse Delta ter inzage detail
Verleende watervergunningen 2015 – 15-08 detail
Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke Regeling Aqualysis detail
Verleende watervergunning 2015 – 2218 detail
Verleende watervergunning 2015 – 15-02 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2212 detail
Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling GBLT en toetreding gemeenten Dalfsen en Bunschoten detail
Verleende watervergunning 2015 – 2164 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2147 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2120 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2109 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2142 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2096 detail
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan Keersluis De Whaa detail
Verleende watervergunning 2015 – 2039 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2043 detail
Verleende watervergunning 2015 – 2051 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1990 detail
Bekendmaking waterbeheerplan detail
Verleende watervergunning 2015 – 1881 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1876 detail
Verleende watervergunning 15-02 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1868 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1854 detail
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden maakt het volgende bekend: detail
Verleende watervergunning 2015 – 1787 detail
Bekendmaking gewijzigde regeling selectie en benoeming vertegenwoordigers natuurterreinen detail
Verleende watervergunning 2015 – 1736 detail
Bekendmaking zitting centraal stembureau vaststellen bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta detail
Verleende watervergunning 2015 – 1718 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1714 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1711 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1701 detail
Ontwerpverordeningen Waterschap Drents Overijsselse Delta (in oprichting) detail
Bekendmaking gewijzigde regeling selectie en benoeming vertegenwoordigers ongebouwd detail
Verleende watervergunning 2015 – 1567 detail
Verleende watervergunning 2015 – 1570 detail
Voorzitter waterschap GSRW in oprichting detail