Vergunningen Waterschap Rijn en IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rijn en IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’ detail
Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2 detail
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht detail
Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2 detail
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht detail
Verleende watervergunning, voor het realiseren van extra waterberging in de wijk Deltakwartier in Arnhem detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Terborg e.o. detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Doetinchem detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een tijdelijke afrastering te Zutphen detail
Verleende watervergunning, voor het tijdelijk behouden van een steiger in watergang Oude IJssel te Doetinchem detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een dam met duiker te Angerlo detail
Verleende watervergunning, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Heuzelsgoot te Groenlo voor beregening detail
Verleende watervergunning, voor het opnemen en leggen van drie 10Kv kabels te Eefde detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van de spoorbrug door een duiker t.b.v. de aanleg van een dubbel spoor richting Didam detail
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’ detail
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Bekendelle Winterswijk’ detail
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’ detail
Verleende watervergunning, voor het leggen van een stroomkabel detail
Verleende watervergunning, voor het varen op de Schipbeek, de Berkel en op de Oude IJssel detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een loopsteiger en het aanleggen van nutsvoorzieningen detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. ontsluiting A12 en doortrekking A15 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een ondergrondse kelder te Pannerden detail
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Willinks Weust Winterswijk’ detail
Verleende watervergunning, voor het leggen en behouden van een voetgangersbrug te Zevenaar detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van asfaltreconstructiewerkzaamheden te Doetinchem detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van 2 uitstroomvoorzieningen in een watergang te Arnhem detail
Besluit ter inzage voor wijziging voorschrift vergunning grondwateronttrekking Gasunie en Vitens t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15 detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van activiteiten in de kern- en beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen festivalterrein van de Zwarte Cross detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een drukriolering en het aanleggen van een persleiding te Doesburg detail
Verleende watervergunning, voor het bouwen van een stal en aanbrengen van beplanting aan de Bijershorstdijk in Borculo detail
Verleende watervergunning, voor het leggen van een dam met duiker aan Het Bloemendaal in Groessen detail
Verleende watervergunning, voor het verwijderen van een boomstobbe aan de Burg.F. van Aspermontlaan in Doesburg detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van groot onderhoud en aanleggen van een fietspad en twee pechhaven aan de Pleijweg in Arnhem detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. de aanleg van camperplekken aan de Stokhorstweg in Doetinchem detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening aan de Bedrijvenweg in Doetinchem detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een duiker aan de Slaadreef in Aalten detail
Verleende watervergunning, voor het verplaatsen van een brug aan de Laarstraat in Vethuizen detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een tijdelijke brug en tijdelijke hekken aan de Cartograaf in Duiven detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een gedeelte beschoeiing in watergang Wijnbergse Loopgraaf te Doetinchem detail
Verleende watervergunning, voor het maken en behouden van een uitstroomvoorziening te Zutphen detail
Verleende watervergunning, voor het maken van een uitstroomvoorziening in Whemerbeek te Winterswijk detail
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen en behouden van twee uitstroomvoorzieningen te Duiven detail
Verleende watervergunning, voor het gebruikmaken van diverse watergangen tijdens een survivalrun te Harreveld detail
Ter inzage: Ontwerpvergunning Waterwet detail
Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019 detail
Verleende watervergunning, voor het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen te Groenlo detail
Verleende watervergunning, voor het houden van hondentrainingen te Gaanderen detail
Verleende watervergunning, voor het onttrekken van water aan watergang Vierakkerselaak te Zutphen detail
Verleende watervergunning, voor het tijdelijk plaatsen van hekwerken en van afrasteringen en het tijdelijk leggen van een ponton nabij de Baakse Beek Onderloop detail
Verleende watervergunning, voor het leggen van een kabel aan de Kapperallee te Eefde detail