Vergunningen Waterschap Rijn en IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rijn en IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit tot het intrekken van het verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater en het verbod...
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een dam met duiker aan de Waalderweg in Mariënvelde
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening aan de Bethaniënstraat in...
Verleende watervergunning, voor het leggen van een dam met duiker aan de Eekstraat in Steenderen
Verleende watervergunning, voor het planten van bomen in Lievelde, Zieuwent en Harreveld
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van beplanting aan de Lieversdijk in Aalten
Verleende watervergunning, voor het leggen en behouden van glasvezel in de kern- en beschermingszone...
Verleende watervergunning, voor het bouwen van een woning in de keurzone van een primaire waterkering
Verleende watervergunning, voor het verleggen van telecomkabels en het aanleggen van een mantelbuis in...
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in verschillende keurzoneringen
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van glasvezelkabels in de keurzone van diverse...
Verleende watervergunning, voor de aanleg en exploitatie van een zonnepark te Bathmen
Verleende watervergunning, het gebruikmaken van onderhoudspaden langs watergang Baakse Beek Onderloop...
Verleende watervergunning, het aanleggen en behouden van glasvezelkabels in de keurzone van een primaire...
Verleende watervergunning, voor het houden van een survivalrun waarbij gebruik gemaakt wordt van watergangen...
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen en behouden van twee uitstroomvoorzieningen in de keurzone...
Verleende watervergunning, voor het houden van een survivalrun in de keurzone van diverse watergangen...
Wijziging verleende watervergunning, voor het plaatsen van 4 tijdelijke kunstwerken in en nabij de Jansbeek...
Verleende watervergunning, voor het inblazen van glasvezelkabel in een bestaande buis langs en kruisend...
Projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’
Verleende watervergunning, voor het verwijderen van een kabel binnen de de kern- en/of beschermingszone...
Projectplan Waterwet ‘Buurserbeek; traject Watermolen-Mentinksweg’
Verleende watervergunning, voor het verlengen van een duiker aan de Bosslagstraat in Didam
Verleende watervergunning, voor het maken van een afrit aan de IJsseldijk in Westervoort
Verleende watervergunning, voor het aanplanten van struweel langs de Keizersbeek aan Piepersweg in Aalten
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een uitstroomvoorziening aan de Lindewal in Doesburg
Verleende watervergunning, voor het vervangen van de beschoeiing nabij Alpen 9 en 14 in Doetinchem
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2019
Verordening fractievergoeding waterschap Rijn en IJssel 2019
Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2020
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020
Bekendmaking belastingverordeningen 2020, Waterschap Rijn en IJssel
Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2020
Verleende watervergunning, voor het leggen en behouden van kabels in een kernzone van primaire waterkering
Verleende watervergunning, voor het te water laten van een zeilboot met een kraan en het bevaren van...
Bekendmaking projectplan Waterwet "Aanleg kunstwerken Markelose Broek”
Verleende watervergunning, voor de herinrichting van een watergang met natuurvriendelijke oever van de...
Verleende watervergunning, voor het kruisen van de IJssel en de primaire waterkering door middel van...
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van verlichting t.b.v. een evenement in de omgeving van...
Verleende watervergunning, voor het vervangen van 2 duikers in Park Angerenstein in Arnhem
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een deklaag over de brug nabij de Mallumse Molen in...
Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023
Bekendmaking besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem in een beschermingszone...
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een tuinafzetting en een appelboom aan...
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een infiltratievoorziening aan de Fraterwaard in Ellecom
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening aan de Julianaweg in Megchelen
Verleende watervergunning, voor het aanpassen van de persleiding van rioolgemaal Dieren aan de Doesburgsedijk
Ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek- traject Watermolen-Mentinksweg’ (rectificatie i.v.m. ontbrekende...
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van grondonderzoek en het inrichten van een meetlocatie...