Vergunningen Waterschap Rijn en IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rijn en IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een schuur aan de Kosterijpad in Herwen
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van roosters en een drijvend eiland met beplanting aan...
Verleende watervergunning, voor het verrichten van sonderingen en handboringen binnen de primaire waterkering...
Verleende watervergunning, voor het leggen van een kabel in open ontgraving in watergang met code DLM40.275
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van uitstroomvoorzieningen, het leggen van twee dammen...
Verleende watervergunning, voor het verrichten van sonderingen en handboringen binnen de primaire waterkering...
Verleende watervergunning, voor het versterken van de damwand in de watergang met code BER26.050
Verleende watervergunning, voor het lozen van grondwater op watergang Oude IJssel
Verleende watervergunning, voor het leggen van een gasdistributieleiding in de buitenbeschermingszone...
Wijziging, intrekking en vaststelling van beleidsregels en algemene regels voor het watersysteem
Ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek- traject Watermolen-Mentinksweg’
Verleende watervergunning,  voor een ploegentijdrit vanaf Droompark Marina Strandbad (dp 216) tot aan...
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een keerwand, trap en een pad langs de Oude IJssel...
Verleende watervergunning, voor funderingswerkzaamheden aan de Dijkmanshof in Tolkamer
Bekendmaking ontwerp besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Waterkeringen
Ontwerp projectplan Waterwet ‘Herstel en ontwikkeling natte natuur De Wildenborch’
Ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van nieuwe natuur en verleggen van watergangen nabij de...
Verleende watervergunning, voor het verbreden van een watergang aan de Lichtenvoordseweg in Heelweg
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van 2 bankjes aan de A. ten Hovestraat in Markelo
Verleende watervergunning, voor het bouwen van een dijkwoning op plan Helbergen in Zutphen
Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Aanpassen onderhoud en infrastructuur zijwatergangen Berkeldal tussen...
Aanwijzing van toezichthouders
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van 23 afmeerpalen en plaatsen van drijvende steigers in...
Verbod op onttrekken van oppervlaktewater en grondwater in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel
Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Aaltense Goor Zwarte Veen’
Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de heffing, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2
Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verleende watervergunning, voor het realiseren van extra waterberging in de wijk Deltakwartier in Arnhem
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Terborg e.o.
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Doetinchem
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een tijdelijke afrastering te Zutphen
Verleende watervergunning, voor het tijdelijk behouden van een steiger in watergang Oude IJssel te Doetinchem
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een dam met duiker te Angerlo
Verleende watervergunning, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Heuzelsgoot te Groenlo voor...
Verleende watervergunning, voor het opnemen en leggen van drie 10Kv kabels te Eefde
Verleende watervergunning, voor het vervangen van de spoorbrug door een duiker t.b.v. de aanleg van een...
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Bekendelle Winterswijk’
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’
Verleende watervergunning, voor het leggen van een stroomkabel
Verleende watervergunning, voor het varen op de Schipbeek, de Berkel en op de Oude IJssel
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een loopsteiger en het aanleggen van nutsvoorzieningen
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. ontsluiting A12 en doortrekking...
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een ondergrondse kelder te Pannerden
Projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Willinks Weust Winterswijk’
Verleende watervergunning, voor het leggen en behouden van een voetgangersbrug te Zevenaar
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van asfaltreconstructiewerkzaamheden te Doetinchem