Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Rijn en IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rijn en IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Nadeelcompensatieverordening Waterschap Rijn en IJssel 2019 22-03-2019 22-05-2019 detail
Verleende watervergunning,  voor het uitvoeren van diverse activiteiten in de kern- en beschermingszone van watergang Veengoot 22-03-2019 22-05-2019 detail
Ontwerpbesluit ter inzage voor wijziging voorschrift vergunning grondwateronttrekking Gasunie en Vitens t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar voor het project ViA15 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Bekendelle Winterswijk’ 19-03-2019 19-05-2019 detail
Ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Willinks Weust Winterswijk’ 19-03-2019 19-05-2019 detail
Ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Korenburgerveen Winterswijk’ 19-03-2019 19-05-2019 detail
Ontwerp projectplan Waterwet ‘PAS / Natura 2000-gebied Wooldse Veen Winterswijk’ 19-03-2019 19-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een dam met duiker in Sinderen 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het leggen van een dam met duikers aan Het Bloemendaal in Groessen 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het bouwen van appartementen op veld 4 aan de Noorderhaven Zutphen 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van beschoeiing en aanbrengen van een vlonder met hekwerk in Groenlo 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een verkeersbrug, verleggen duiker en aanleggen van een faunapassage langs de N 315 Zelhem-Ruurlo 18-03-2019 18-05-2019 detail
Vergunning Waterwet Windpark Koningspleij Noord 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het dempen van de watergang met code BMV24.015 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor diverse activiteiten in de kern- en beschermingszone van watergang Berkel 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het leggen van een waterleiding d.m.v. een gestuurde boring onder watergang GRB00.000 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezelkabels in de kern- en beschermingszone van diverse watergangen 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het gebruikmaken van de kern- en beschermingszone van watergang de Berkel 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. het verleggen van een persleiding en het aanleggen van een drinkwaterleiding 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een verharding in de kern- en beschermingszone van watergang Bielheimerbeek 08-03-2019 08-05-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het planten van 7 bomen langs watergang Afwatering van de Residentie 08-03-2019 08-05-2019 detail
Besluit tot het intrekken van het verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater en het verbod voor het onttrekken van grondwater in verdrogingsgevoelige gebieden 01-03-2019 01-05-2019 detail
PROCES-VERBAAL van vernietiging van de kandidatenlijsten en verklaringen van ondersteuning, ingeleverd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel op 20 maart 2019. 21-02-2019 21-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een waterkrachtcentrale bij de stuwen in watergang Oude IJssel in Doesburg (wijziging) 20-02-2019 20-04-2019 detail
Ontwerp projectplan Waterwet ‘Automatische stuw en vispassage Nieuwe Sluis Schipbeek’ 19-02-2019 19-04-2019 detail
Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen Waterschap Rijn en IJssel 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een dam en duiker te Neede 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van glasvezelkabel in het buitengebied en het kruisen van de noordelijke en zuidelijke regionale waterkering langs de Eefsebeek met 2 glasvezelkabels 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het rooien van bomen, verlengen van duikers, aanleggen dam met duiker, plaatsen van portalen en een keermuur 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het gebruik maken van de onderhoudspaden langs een aantal watergangen tijdens een wandeltocht in de omgeving van Eibergen 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het gebruikmaken van het onderhoudspad t.b.v. een wandeltocht 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het kappen van bomen, leggen en behouden van kabels en het herprofileren van twee watergangen te Deventer 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het houden van een mountainbiketocht in de omgeving van Aalten 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een uitstroomvoorziening te Groenlo 19-02-2019 19-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een dam met duiker in een watergang te Beek 19-02-2019 19-04-2019 detail
Besluit tot het verlenen van ontheffing van het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater, aan Vitens N.V. te Zwolle 15-02-2019 15-04-2019 detail
1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijk Regeling Het Waterschapshuis 13-02-2019 13-04-2019 detail
Besluit tot het verlenen van ontheffing van het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater, aan alle ijsverenigingen binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel 11-02-2019 11-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het verplaatsen van een dam met duiker aan de Beusebergerweg in Holten 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een hemelwaterafvoer aan de Korteweide in Babberich 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het graven van preufsleuven op de Rijnkade/Boterdijk in Arnhem 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het varen met kano's tijdens een tweedaagse kanotocht van de duitse grens tot aan Zutphen 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen, herprofileren en aanpassen van diverse werkzaamheden in de gemeente Berkelland 04-02-2019 04-04-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het handmatig graven van 3 proefsleuven in de kernzone te Eefde 04-02-2019 04-04-2019 detail
Vaststelling beleidsregels voor activiteiten in, op of nabij een waterkering 31-01-2019 31-03-2019 detail
Rectificatie Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten 31-01-2019 31-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van riolering en het aanleggen en bouwrijp maken van wegen rondom de Noorderhaven te Zutphen 29-01-2019 29-03-2019 detail