Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Rijn en IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rijn en IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking besluit tot actualisatie en vaststelling van de wijzigingen in de Legger Watersystemen 18-01-2019 18-03-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor diverse werkzaamheden in en langs watergang Wehlse Beek 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanplanten van 7 bomen en diverse struiken in de beschermingszone van een watergang te De Heurne 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het wijzigen van de watergangvergunning voor het plaatsen van een zeecontainer, damwand, grindkoffer en een tijdelijke tent 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een vijver te Zutphen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het verplaatsen van tijdelijke nutsvoorzieningen in de kernzone van de primaire waterkering te Zutphen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het lozen van grondwater op watergang Elsbeek te Rietmolen 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een pompput in de beschermingszone van en een uitstroomvoorziening naar een watergang te Zevenaar 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het herinrichten van Rozengaardseweg in de kernzone van de Oude IJssel te Doetinchem 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van bodemonderzoek in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering te Arnhem 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het gebruikmaken van onderhoudspaden langs watergang Ramsbeek en Afw. van zuid Rekken tijdens een wandeltocht 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het maken van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van watergang Whemerbeek te Winterswijk 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen en behouden van een bankje in de beschermingszone van watergang Schipbeek 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen en behouden van een gasstation langs een watergang te Halle 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het houden van een mountainbike toertocht te Neede 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een touwbrug t.b.v. een winterhike over de Groenlose Slinge te Beltrum 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het verlengen van een dam met duiker in de watergang te Bathmen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Bekendmaking registratiebesluiten centraal stembureauWaterschap Rijn en IJssel 31-12-2018 28-02-2019 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten waterschapsarchivaris en archiefbewaarplaats Waterschap Rijn en IJssel 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Besluit informatiebeheer Waterschap Rijn en IJssel 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontwerp-Nadeelcompensatieverordening Waterschap Rijn en IJssel 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het kanovaren en touwklimactiviteiten op watergang Buurse Beek 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het varen met roeiboten op watergang Boven Slinge te Winterswijk 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van kabels en een gasleiding in de kernzone van de primaire waterkering in Drempt en Langerak 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van een boorproef in het beton van de aflaat in de kernzone van de Eefsebeek 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van lichtmasten op verschillende locaties te Herwen, Pannerden, Aerdt, Tolkamer en Lobith 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van 1 picknickset in de kernzone van een primaire waterkering 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het lozen van grondwater op watergang Elsbeek te Rietmolen 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het gebruik maken van de kernzone langs watergang Oude IJssel vanaf Doesburg tot Doetinchem voor een voettocht 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het leggen en behouden van glasvezelkabels te Bathmen 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van een gestuurde boring, een persing en het leggen van een kabel in de kern- en beschermingszone te Vorden 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het vervangen van een duiker in de Wals Waterleiding te Gendringen en repareren van een duiker in de watergang Varsseveldse Waterleiding 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het realiseren van een terras in de kernzone van watergang Kleurrijke buurt waterleiding te Doetinchem 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het leggen en behouden van een dam met duiker in de watergang Oerse Waterleiding 17-12-2018 17-02-2019 detail
Bekendmaking registratiebesluiten centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel 13-12-2018 13-02-2019 detail
Publicatie privacyreglement Waterschap Rijn en IJssel 07-12-2018 07-02-2019 detail
Bekendmaking wijzigingsbesluit geregistreerde aanduiding Centraal Stembureau Waterschap Rijn en IJssel 03-12-2018 03-02-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van 4 uitstroomvoorzieningen en het opschonen in een watergang 27-11-2018 27-01-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een peilbuis in de beschermingszone van een waterkering 27-11-2018 27-01-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het verwijderen van bomen in de beschermingszone van watergang Elsbeek t.b.v. het aanleggen van een rotonde 27-11-2018 27-01-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het herinrichten van de Stokhorstweg te Doetinchem in de kern-, en beschermingszone van de primaire waterkering 27-11-2018 27-01-2019 detail
Verordening watersysteemheffing waterschap Rijn en IJssel 2019 22-11-2018 22-01-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2019 22-11-2018 22-01-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2019 22-11-2018 22-01-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een modelwoning op recreatiepark Droompark Marina Strandbad te Olburgen 21-11-2018 21-01-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een bronzen beeld langs de IJsselkade in Zutphen 21-11-2018 21-01-2019 detail
Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een keermuur met duikeraansluitingen aan de Halteweg in Lintelo 21-11-2018 21-01-2019 detail
Verleende watervergunning, aanbrengen van een faunavoorziening nabij de Watertapweg in Gaanderen 21-11-2018 21-01-2019 detail