7.4

Vergunningen Waterschap Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een aanbouw aan de woning in de regionale...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een beschoeiing, vlonder en een damwand...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van drie sonderingen in de waterkering op...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de sloop en herbouw aanbouw woning in de waterkering ter...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een uitrit op de Waarddijk ter hoogte van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor betreft het dempen en compenseren van C –wateren op perceel...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een vlonder in A-water 143976 ter plaatse...
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en graven van water en het plaatsen van een...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een damwand, planten beukenhaag en knotwilgen...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een tuinhuis en een damwand ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het herstellen van de fundering van het pand Diefdijk...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de aanleg van een glasvezelnetwerk ter plaatse van de...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de aanleg van een glasvezelnetwerk ter plaatse van de...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het hebben van 33 meter beschoeiing in A-water 000777...
Peilbesluit Tielerwaard
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een demontabel tuinhuis en het slopen...
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het berijden van wegen zwaarder dan 15 ton in het gebied...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het proces voor de productie van drinkwater te wijzigen...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een steiger in de Linge ter plaatse van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van grondwateronttrekking (bemaling voor...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden in een B-water...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verbouwen/uitbreiden van vrijstaande garage ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en compenseren van een doodlopende sloot ter...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en compenseren van C-wateren, lozen hemelwater...
Waterschap Rivierenland - concept jaarstukken 2020 ter inzage
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een beschoeiing en het vergroten van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van 4 duikers op diverse locaties, Wal te...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een plas-drasoever, een natuurvriendelijke...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van een infrastructurele duiker in A-watergang...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het compenseren van nieuw verhard oppervlak wegens het...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en graven van een B-water, het graven van een...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van blusleidingen door een watergang en...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen/graven van water en verlengen van een duiker...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van onderhoud aan een duiker te Hank (Dussen,...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verbouwen/uitbreiden van de woning in de beschermingszone...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen en planten van bomen en een haag in de...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het ophogen van een schouwpad, parallel gelegen langs...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het leggen van een dam met duiker en het graven van watercompensatie...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een vlonder nabij een A-water ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen van een brug en leggen dam met duiker...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden bij een watergang...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een waterdoorlatende afrastering in C-water...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verbouwen van de berging/carport en plaatsen dakkapel...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van hoekelementen in beschermingszone A-water...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de nieuwbouw van een woning, het realiseren van een schuur,...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verbouwen van de woning en plaatsen tijdelijke woonunit...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een vlonder/steiger aan een toekomstige...