Vergunningen Waterschap Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info Bestellen
vergunning Datum start Datum einde
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dam met duiker en frontmuren... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een Pre-mantelzorgwoning... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een grindkoffer met drainage... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen van een keuken met dakopbouw... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het maken van een boogboring met waterdicht... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het slopen en nieuw bouwen van een schuur... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug ter... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor een aanpassing in de fundering van de elektriciteitskast... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor Voor het aanleggen van glasvezelnetwerk GRCM-1B... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwevende vlonder boven... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een voetpad in het talud... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tweede perceelontsluiting... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor plaatsen van een damwand... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van appartementen ter plaatse... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een parkeervoorziening... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor een ambtshalve wijziging van vergunning 2023175607... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het aanleggen van een brug... 15-07-2024 15-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het verzwaren van de MSR en MS-net met boogboringen... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het plaatsen van een damwand... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het uitvoeren van archeologisch booronderzoek... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - buiten behandeling laten omgevingsvergunning voor het aanpassen van bestaande... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een beschoeiing ter plaatse... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het dempen en compenseren van secundair water... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een bouwwerk in de beschermingszone... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het repareren van een defect aan de leiding... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het verwijderen en aanleggen van een dam... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bouwwerk in een primaire... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het dempen van een watergang het graven van... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het maken van een houten terras met leuningen... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van steigerplanken ter plaatse... 12-07-2024 12-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van bodemonderzoek ten behoeve... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het leggen van een mantelbuis in een regionale... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke dam met duiker... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een dam met duiker in... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het geen bezwaar wijziging voor het wijzigen... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - verlenen omgevingsvergunning voor het dempen van tertiair water 089194 en verbreden... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een veldproef, inclusief... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 5-tal appartementen ter... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - weigeren omgevingsvergunning voor het vervangen en uitbreiden van een steiger... 11-07-2024 11-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van grondwerk, toevoegen tijdelijke... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen van de huiskamer aan de waterkant... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van de huidige... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke dam met duiker... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen en graven van een B-watergang... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 3 dammen met duikers en... 10-07-2024 10-09-2024 Details
Waterschap Rivierenland - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke dam met duiker... 10-07-2024 10-09-2024 Details