Vergunningen Waterschap Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek in de gemeenten...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het water,...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van een natuurvriendelijke oever, het verbreden...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het slopen en nieuw bouwen van een stal ter plaatse van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanpassen van een oever van de linge te Beesd, BEE03...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen van een brug en plaatsen van een dam met...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een nieuw bedrijfspand, het lozen van hemelwater...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van Binnenweg...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen van de waterbergende wegfundering en het...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping en het aanbrengen...
Inspraak ontwerp-projectplan Waterwet “Realisatie natuurvriendelijke oever Hollanderbroeksestraat te...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van zonnepark Leeuwse Veld-West fase 1 en...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen van de waterbergende wegfundering en het...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van beschoeiing in de Linge, langs perceel...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitbreiden van de woning Rivierdijk 542 te Hardinxveld-Giessendam
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een in-/uitrit, verwijderen beplanting...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het herinrichten van de voortuin bij Zuiderlingedijk 245...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het versneld afvoeren van hemelwater vanaf nieuw verhard...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een dorpshuis aan de J.R....
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een dam en duiker in A-water 143296,...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een woning bij Dorpsstraat 17 te Streefkerk
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een dam met duiker met frontmuren in...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een dam met duiker ter hoogte van perceel...
Besluit tot wijziging van de Legger Wateren 2018 Waterschap Rivierenland
Bekendmaking inspraak ontwerp-projectplan Waterwet en ontwerp-omgevingsvergunning voor het dijkversterkingsproject...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een betonnen sokkel met gedicht in de...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een tijdelijke dam met duiker en A-water...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en graven van water en het plaatsen van een...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een fietspad langs de Kerkstraat te...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden ter plaatse van Maasdijk...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het leggen van een dam met duiker en dempen en graven...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van nieuwbouw, aanleggen parkeerplaatsen...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen van een B-watergang en verlengen van een hemelwaterafvoerleiding...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het slopen van panden op het voormalige industrieterrein...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van een gemetselde bloembak en twee bomen...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een inrit met dam en duiker en toegangsweg...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vernieuwen van een fietsenhok ter plaatse van de Binnen...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van een bodemonderzoek ter plaatse van de...
Waterschap Rivierenland – R.V.V.-ontheffing voor het berijden van wegen zwaarder dan 15 ton ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van keerwanden ter plaatse van de Maasdijk...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van de berging en het aanbrengen van een...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak,...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de sloop en nieuwbouw van een bedrijfsruimte met kantoor,...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en vergraven van water en plaatsen dam met...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het gedeeltelijk aanleggen van glasvezelnetwerk in de...
Themabijeenkomst Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland
Inspraak ontwerp-projectplan Waterwet “Projectplan voor Waterberging nabij Dijkgraaf den Dekkerweg te...
waterschap rivierenland - -
Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf