6.6

Vergunningen Waterschap Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van betonherstel aan de duiker in A-water...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van twee damwanden in het kader van de ontwikkeling...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een schuur en het vervangen van een beschoeiing...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen 2 septictanks door 2 IBA’s t.p.v. de Hoge...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het graven en vergraven van watergangen en de aanleg van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een damwand op het eiland in de Linge...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van objecten en bebording voor de fietsroute...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vergroten van een dam met duiker in C-watergang 090490...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een damwand en vlonder op het adres Bernsteineiland...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het wijzigen van watervergunning 201223804 m.b.t. het...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een dam met duiker, het lozen van hemelwater...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem ter...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een betonnen keerwand (damwand) in B-water...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een zwembad ter plaatse van de Sleeuwijksedijk...
Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit Utrecht
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een drijvende bootoverkapping in een...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van compensatie in verband met toename...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het leggen van twee dammen, wijzigen dam met duiker, aanbrengen...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het realiseren van twee trafostations en drie inkoopstations...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een zijtak (grondophoping) aan bestaande...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het oprichten van een erker aan de voorgevel van de woning...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een vlonderpartij met houten schot (lage...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwrijp maken van Sluiseiland (Noord) nabij Zomerdijk...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van 3 sonderingen en 2 handboringen ter...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een duiker onder P.C. Hooftlaan en wegreconstructie...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een damwand en vlonder ter plaatse van...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een pomp in beschermingszone van A-water...
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het berijden van wegen zwaarder dan 15 ton in het gebied...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan De IJzergieterij...
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het berijden van wegen zwaarder dan 15 ton in het gebied...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een serre aan de woning Bazeldijk 66 te...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het graven van water, maken steiger/vlonder en compensatie...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een steiger en het vervangen van beschoeiing...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het versneld afvoeren van hemelwater, het graven van nieuw...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een vlonder ter plaatse van uw woning...
Extra vergadering commissie Waterveiligheid d.d. maandag 5 juli 2021, aanvang 17.30 uur, in het kantoor...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden ter plaatse van Dijkgraaf...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden in de beschermingszone...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een damwand in A-water 002031 ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vernieuwen en uitbreiden van een steiger in A-watergang...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van de brug over A-water 132689 aan het...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een steile ijsvogelwand in het talud...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het graven van twee proefsleuven in de beschermingszone...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vernieuwen van een dierenverblijf t.p.v. Waalbandijk...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een dam met duiker in A-water 112867...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een beschoeiing en vlonder ter plaatse...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een stuw in (toekomstig) A-water op...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het wijzigen van een inrit ter plaatse van Bazeldijk 29...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een mantelzorgwoning en het realiseren...
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen van een gedeelte C-water en het verbreden van...