Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Inspraak ontwerp-projectplan Waterwet “nieuwbouw gemaal De Neust en buiten bedrijf stellen gemaal Tricht” (project 100253) van Waterschap Rivierenland 17-01-2019 17-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van objecten in de beschermignszone van de A-watergang met nummer 105246 op de locatie bouwplan De Oogsthof, bouwnummer 10 t/m 15, aan de Fruitstraat te Kesteren 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een aanbouw aan de woning Zuiderlingedijk 221 te Spijk 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een bestaande beschoeiing ter plaatse van Kortland 38 te Alblasserdam 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een dam met duiker in C-water ter plaatse van de Nieuwe Rijksweg te Lexmond 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk ter plaatse van het Land van Altena 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de bouw van een hwa retentiekelder (lozen hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak), ter plaatse van de Architronlaan 3 te Hedel 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een damwand en steiger in/nabij A-water 126446 ter plaatse van Prinses Amaliastraat 34, 36 en 38 te Schoonrewoerd 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het veranderen van een bestaande woning ter plaatse van Lekdijk 318 te Nieuw-Lekkerland 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van beschoeiing ter plaatse van het Zonnepad te Aalst 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een reclamemast in/boven A-water 001382 ter plaatse van Kubus 200 te Sliedrecht 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van een houten overkluizing over een hogedruk gastransportleiding, of als de draagkracht van de ondergrond voldoende is het aanbrengen van een GOBI-mat in A-water 000977 te Schelluinen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van een tijdelijke loods ter plaatse van Rivierdijk 436 te Hardinxveld-Giessendam 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en compenseren van een C-watergang ter plaatse van Maasdijk 275 Wijk en Aalburg 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitbreiden van de aanbouw ter plaatse van Molendijk 13a te Rumpt 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het houden van de tweede Survival Run op 22 april 2019 en daarmee het tijdelijk stremmen van de Korrne te Buren 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een duiker in 2 fasen en het plaatsen van een keerwand in verband met de reconstructie van de Scharenburg te Druten 16-01-2019 16-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een brug en het maken van een uitrit ter plaatse van Peppelweg 2 te Groot-Ammers 16-01-2019 16-03-2019 detail
Bekendmaking kandidaatstelling verkiezing leden algemeen bestuur Waterschap Rivierenland en mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten 14-01-2019 14-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een infrastructurele duiker ter plaatse van de Gijsbertweg te Nieuwendijk 08-01-2019 08-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitbreiden van de woning Noordzijde 94 te Noordeloos 08-01-2019 08-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van bestaande duiker en aanbrengen twee uitstroomvoorzieningen aan de Grote Kerkstraat en De Kroon te Wijk en Aalburg 08-01-2019 08-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een B-watergang en verplaatsen beschoeiing nabij Hinderdam 92-94 te Gorinchem 08-01-2019 08-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen en verwijderen van een dam met duiker en verbreden gronddam ter plaatse van Hellegatsweg/Kamersteeg te Hank 08-01-2019 08-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van meerdere steigervlonders boven een C-water in plangebied Schuytgraaf ter plaatse van percelen Zomerdijk 18 t/m 26 en Dijkkruin 6 t/m 18 te Arnhem 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabel- en leidingwerkzaamheden ter plaatse van de spooromgeving ter plaatse van de Lingedijk te Tricht (Geldermalsen, K 818) 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een woning in het boezemgebied van de Alblas en in de beschermingszone van de regionale waterkering nabij dijkpaal AG353 ter plaatse van Vinkenpolderweg 2 en 4 te Alblasserdam 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland – R.V.V.-ontheffing voor het berijden van wegen zwaader dan 15 ton in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een nieuwe brug ter plaatse van de Hei- en Boeicopseweg nabij 74 te Hei- en Boeicop 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een steiger buitendijks in de beschermingszone van de waterkering ter plaatse van Schansedijk 6 te Alphen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een bestaande dam met duiker waarbij een nieuwe dam met duiker wordt gelegd en de oude dam wordt afgeschuimd en dicht gemetseld en het vervangen van een beschoeiing ter plaatse van Raadhuisplein 1 en de van Randwijklaan te Werkendam 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het samenvoegen van twee inritten en het verlengen van een duiker ter plaatse van Expeditieweg 12 te Boven-Leeuwen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de sloop en nieuw-/verbouw van de Gereformeerde Kerk in de beschermingszone van de primaire waterkering, ter plaatse van de Jan Steenstraat 5 te Hardinxveld-Giessendam 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouw- en woonrijp maken van plangebied Woenderskamp te Nijmegen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een pergola en een zwembad ter plaatse van de Wellsedijk 7 te Well 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer in de Alblasserwaard 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanpassen van het water- en rioleringssysteem in plangebied de Stelt Zuid te Nijmegen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op A-water en ter compensatie van het verlies aan waterberging het realiseren van wadi’s ter plaatse van de Nieuwstraat en de Rivelstraat te Veen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een waterberging en het graven van oppervlaktewater ter plaatste van de Molenstraat in Ophemert 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitbreiden van een woning ter plaatse van Lange Meent 6B te Everdingen 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden tussen de Dr. Schoyerstraat en de nieuwbouwwijk De Tuinen van Mollenburg te Gorinchem 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het terugbouwen van een woning ter plaatse van Lekdijk 14 te Nieuw-Lekkerland 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanbrengen van verhard oppervlak, lozen dakwater en graven compensatie ten behoeve van bouw tijdelijke school ter plaatse van Gragtdijk 11 te Heukelum 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een onderheid terras ter plaatse van Rivierdijk 460 te Sliedrecht 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van drie lichtmasten ter hoogte van Broeksestraat 87/89 te Babylonienbroek 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een A-water nabij kruising Bommelsekade en Wildemanweg te Zaltbommel 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een overkapping en een veranda, het plaatsen van een schutting, het aanleggen van beplanting en het leggen van kabels en leidingen ter plaatse van Dericks en Geldens 21 te Druten 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van Nieuwlandsesteeg te Kapel-Avezaath 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een steiger ter plaatse van Lingedijk 33 te Gellicum 04-01-2019 04-03-2019 detail
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden bij een weg in beheer bij het waterschap en bij A-water 29 nabij Kortenhoevenseweg 179 te Lexmond 04-01-2019 04-03-2019 detail