Vergunningen Waterschap Rivierenland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Rivierenland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater in verband met... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van vier woningen en een appartementencomplex,... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het woonrijp maken van het terrein in de wijk Oostpolder... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen en hebben van een betonnen keerwand in de... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het incidenteel berijden van de Postkade te Goudriaan... 28-11-2022 28-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een fiets- en wandelbrug op het landgoed... 24-11-2022 24-01-2023 Details
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft besloten tot het toepassen van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van twee laagspanning elektriciteits distributiekabels... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van 5 handmatige boringen op perceel Rijndijk... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een glasvezeltracé t.p.v. Burensedijk... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het maken van een afdak en het plaatsen van keerwanden... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van drinkwaterleidingen i.v.m. nieuwbouw... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het berijden van een weg gesloten voor verkeer zwaarder... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van LS- en MS-kabels voor de nieuwbouw van... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een MSR-ruimte met hekwerk in de beschermingszone... 23-11-2022 23-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen van B-water 025262 en vergraven B-water 025265... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van keerwanden in het talud van de watergang... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden ter plaatse van... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker en het realiseren... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van keermuren ter plaatse van Meikersstraat... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een keermuur en een terras in het talud... 22-11-2022 22-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het gedeeltelijk dempen en ter compensatie gedeeltelijk... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van de beschoeiing en wijzigen bestaande... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Aanvangstijdstip vergadering Algemeen Bestuur gewijzigd 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een damwand ter plaatse van Meikersstraat... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een keerwand t.p.v. Kleine Wiel 13 te... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden in de beschermingszone... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vernieuwen van de brug aan de Zijderveldselaan 64... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een keermuur in het talud van de watergang... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het dempen en graven van B-water nabij H.C. de Jonghweg... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van keermuren in het talud van de watergang... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een beschoeiing t.p.v. Vlietskade 9016... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en het plaatsen van... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het verwijderen en plaatsen van een dam met duiker in... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het plaatsen van een keerwand binnen de obstakelvrije... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het vervoeren van materieel en materialen voor het plaatsen... 21-11-2022 21-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden in de beschermingszone... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van een beschoeiing en het bouwen van een... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het tijdelijk dempen, tot 29 november 2024 van de stadsgracht,... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van glasvezelnetwerk nabij Steenfabriek... 18-11-2022 18-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het bouwen van een appartementencomplex ter plaatse van... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - R.V.V.-ontheffing voor het berijden van een weg gesloten voor verkeer zwaarder... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor uitvoeren diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden voor... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van de brug ter plaatse van de Graafdijk-West... 17-11-2022 17-01-2023 Details
Controle onderhoud sloten Altena 16-11-2022 16-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor vergraven A-water 006418 met natuurvriendelijke oevers... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van glasvezelnetwerk gemeente Altena WKD-01... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van glasvezelnetwerk gemeente Altena Werkendam... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het aanleggen van glasvezelnetwerk Zaltbommel nabij de... 16-11-2022 16-01-2023 Details
Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het vervangen van 2 duikers ter hoogte van de Heppertsestraat... 16-11-2022 16-01-2023 Details