Vergunningen Waterschap Roer en Overmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Roer en Overmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Roer en Overmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater (Jeker) via een bestaande lozingsconstructie nabij de Bieslanderweg in de gemeente Maastricht. detail
Bekendmaking besluit maatwerkvoorschriften van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een bergbezinkbassin nabij de Bieslanderweg in de gemeente Maastricht. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van een (nood) overstortvoorziening in de Molentak ECI-centrale nabij Klein Hellegat in de gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit maatwerkvoorschriften van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een bergbezinkbassin nabij de Joseph Bechlaan (ongenummerd) in de gemeente Maastricht. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van een (nood-)overstortvoorziening in de Molentak ECI-centrale te Roermond in de gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het uitvoeren van handelingen in een buffer van het waterschap buffer Oude Molen in de gemeente Simpelveld detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het maken en behouden van een trap en balustrade en het zich bevinden, in de primaire watergang Keutelbeek ter plaatse van het Kelmonderbos in de gemeente Beek detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor de aanleg van een duiker in de primaire watergang Lindbeek en het plaatsen van een afrastering in de beschermingszone van de primaire watergang Lindbeek in de gemeente Sittard-Geleen detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen van twee bruggen over, en voor het zich bevinden op of langs de primaire watergang Hons-Venkebeek in de gemeente Sittard-Geleen detail
Bekendmaking besluit naar aanleiding van melding Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten detail
Toelating leden algemeen bestuur Waterschap Limburg detail
Eerste, constituerende, vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van mantelbuizen met HDPE leiding nabij een primaire waterkering, nabij Schipperswal (ongenummerd) te Roermond in de gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een gasleiding en een elektriciteitskabel in de waterkering Merum – Ool – Herten nabij Rosslag te Herten in de gemeente Roermond detail
Ontwerp projectplan Waterwet en Ontwerp besluit tot aanpassen van de legger van het project  “herinrichting Rode Beek Schinveld - Jabeek” detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanplanten van bomen in de beschermingszone van de Geul te Schin op Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van twee lozingsconstructies en het lozen van water op een regenwaterbuffer nabij de Stampstraat te Simpelveld in de gemeente Simpelveld detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een waterleiding in de beschermingszone van een primaire waterkering (nabij) Schipperswal in de gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van een betonnen trap in het talud van de Roer gelegen aan de Stijlshof 14 in de gemeente te Roermond detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van een brug over de Hoensbeek gelegen aan de Hoensweg 17 in de gemeenteVoerendaal detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanbrengen van faunavoorzieningen in de Kamperveldgraaf en de Zijper Vloedsgraaf in de Gemeente Nuth detail
Openbare vergadering algemeen bestuur detail
Openbare AB-vergaderingen detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een gasleiding in primaire waterkering 50.240, nabij de Pasestraat te Itteren in de gemeente Maastricht detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een glasvezelnetwerk in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 50.780 te Roermond in de gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit weigering watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanplanten en behouden van bomen in het stroomprofiel van de Geul te Schin op Geul, gemeente Valkenburg aan de Geul. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van grondwater in de Cranenweyer in de gemeente Kerkrade detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een ophoging in het profiel van vrije ruimte van de Anselderbeek. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het tijdelijk behouden van een pontonbrug over de Roer t.b.v. een evenement dd. 28-6-2017 t/m 5-7-2017 nabij Raadhuisplein te Sint Odiliënberg in de gemeente Roerdalen detail
Bekendmaking besluit van Waterschap Roer en Overmaas voor het intrekken van het besluit met het nummer 2016.0233, waarin voor het reconstrueren van de keermuur langs de voorde in de Gulp gelegen aan de Gulpergrensweg te Beutenaken in de gemeente Gulpen-Wittem vergunning is verleend detail
Waterschap Roer en Overmaas proces-verbaal zitting stembureau detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het varen met een boot en het aan- en afmeren van een boot van aanwonenden ter plaatse van de Roer te Roermond in de Gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een fietspad in de zoneringen van een primaire waterkering te Heugem in de gemeente Maastricht detail
Waterschap Roer en Overmaas - vergadering stembureau detail
Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan,  ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r. beoordelingsbesluit dijkverbetering Sluitstukkaden Maasdal Cluster F - Urmond detail
Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit en leggerwijziging dijkverbetering Visserweert detail
Vaststelling intrekken besluit tot aanpassen van de legger, als gevolg van het besluit tot intrekken projectplan waterwet “Aanleg Hoogwaterbescherming Slenaken” detail
Openbare vergaderingen Voorbereidingscommissie Fusie en algemeen bestuur Waterschap Roer en Overmaas detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater in de Platsbeek nabij de Geitenbeemderweg en Kathagen te Nuth detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het maken en behouden van een leidingkruising onder de Caumerbeek bij de Samuël van Houtenstraatin de gemeenteHeerlen detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een telecomkabel in een primaire waterkering te Roermond in de gemeente Roermond. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van grondwater in de Crombacherbeek nabij de Grachtstraat en de Hamstraat te Kerkrade detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van een waterleiding in de zoneringen van waterkering 50.630 nabij Eiland te Stevensweert in de gemeente Maasgouw detail
Vaststelling intrekken projectplan “Aanleg Hoogwaterbescherming Slenaken” detail
Bekendmaking besluiten watervergunning en leggerwijziging van Waterschap Roer en Overmaas voor het dempen van een deel van de Flinke Venlossing en het wijzigen van de legger van de wateren te Herkenbosch in de gemeente Roerdalen detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater op de Roer te Voorstadt St. Jacob in de gemeente Roermond detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het wijzigen van een duiker in de Gingbohn te Beutenaken in de gemeente Gulpen-Wittem detail
Waterschap Roer en Overmaas maakt bekend dat zij op vrijdag 4 november 2016 bij besluit 2016.0255 op grond van het Activiteitenbesluit een maatwerkvoorschrift heeft opgesteld voor Bouwbedrijf Schroen B.V. voor het lozen van grondwater afkomstig van de ontwatering ten behoeve van de bouw van 31 appartementen en een hotel aan de Roersingel 122 tot en met 188 in de Voorstadt St. Jacob in de gemeente Roermond. detail
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater waarvoor vergunning is vereist op grond van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas. detail
Bekendmaking besluitwatervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een hekwerk nabij primaire watergang de Rode Beek aan de Baakhoverweg (ongenummerd) te Susteren in de gemeente Echt-Susteren detail