7.5

Vergunningen Waterschap Roer en Overmaas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Roer en Overmaas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Roer en Overmaas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van grondwater op...
Bekendmaking besluit maatwerkvoorschriften van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van...
Bekendmaking besluit maatwerkvoorschriften van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het uitvoeren van handelingen...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het maken en behouden van een...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor de aanleg van een duiker in...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen van twee bruggen...
Bekendmaking besluit naar aanleiding van melding Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten
Toelating leden algemeen bestuur Waterschap Limburg
Eerste, constituerende, vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Ontwerp projectplan Waterwet en Ontwerp besluit tot aanpassen van de legger van het project  “herinrichting...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanplanten van bomen in...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het plaatsen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanbrengen van faunavoorzieningen...
Openbare vergadering algemeen bestuur
Openbare AB-vergaderingen
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Bekendmaking besluit weigering watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanplanten en...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van grondwater in...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een ophoging...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het tijdelijk behouden van...
Bekendmaking besluit van Waterschap Roer en Overmaas voor het intrekken van het besluit met het nummer...
Waterschap Roer en Overmaas proces-verbaal zitting stembureau
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het varen met een boot en het...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Waterschap Roer en Overmaas - vergadering stembureau
Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan,  ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r....
Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit en leggerwijziging dijkverbetering Visserweert
Vaststelling intrekken besluit tot aanpassen van de legger, als gevolg van het besluit tot intrekken...
Openbare vergaderingen Voorbereidingscommissie Fusie en algemeen bestuur Waterschap Roer en Overmaas
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het maken en behouden van een...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van grondwater in...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het aanleggen en behouden van...
Vaststelling intrekken projectplan “Aanleg Hoogwaterbescherming Slenaken”
Bekendmaking besluiten watervergunning en leggerwijziging van Waterschap Roer en Overmaas voor het dempen...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het wijzigen van een duiker...
Waterschap Roer en Overmaas maakt bekend dat zij op vrijdag 4 november 2016 bij besluit 2016.0255 op...
Bekendmaking besluit watervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het onttrekken van grondwater...
Bekendmaking besluitwatervergunning van Waterschap Roer en Overmaas voor het behouden van een hekwerk...