Vergunningen Waterschap Vallei en Veluwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vallei en Veluwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vallei en Veluwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg 1 te Hattem
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden aan de Eemdijk 183 te Eemdijk
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden aan de Geldersedijk 51 te Hattem
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van de Lange Maatsweg te Eemnes
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van Zeedijk 6 te Nijkerk
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een brugduiker ter plaatse van Hilhorststraat 1 te...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden aan de Amsterdamsestraatweg te Baarn
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van Garnalenweg 11 en Weikamp 178...
Bekendmaking watervergunning voor aanleg van een persriool ter hoogte van Kanaaldijk 1 te Hattem
Bekendmaking watervergunning voor aanleggen glasvezelkabel in beschermingszone A en B primaire waterkering...
Bekendmaking watervergunning voor het vervangen van een damwand langs een oppervlaktewaterlichaam A aan...
Bekendmaking watervergunning voor het onttrekken van grondwater t.b.v. beregening van de golfterreinen...
Bekendmaking watervergunning voor legalisatie van kampeerplekken, beplanting en een hekwerk achter Apeldoornseweg...
Bekendmaking watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater t.b.v. het aanbrengen van riolering...
definitief besluit voorde Oude Lunterse Beek, wijziging Legger Gelderse Vallei
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden ter plaatse van de IJsselsteyn 1 te Spankeren
Bekendmaking watervergunning voor onttrekken en lozen van grondwater t.b.v. renoveren en verbouwen boerderij...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van Vedelaarpad 53 te Soest
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden nabij de Zilvensebroekweg 16 te Loenen
Bekendmaking watervergunning voor het vervangen van een vlonder aan de Kikkerbeet 17 te Amersfoort
Bekendmaking watervergunning voor het lozen van grondwater nabij de Nijkerkerstraat 17 te Amersfoort
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen van een keerwand langs de Ugchelsebeek aan de G.P. Duuringlaan...
Bekendmaking watervergunning voor het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C en het leggen van 3...
Bekendmaking watervergunning voor het bouwen van een hooiberg met bijgebouw ter plaatse van Eemdijk 62...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden aan de Baron Sloetkade te Apeldoorn
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van de Paalbeekweg 12 te Epe
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een tweede tijdelijke duiker bij Koopmansgoed 8 in...
Bekendmaking watervergunning voor renoveren brug over oppervlaktewaterlichaam A (de Nieuwe Wetering)...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter hoogte van Enkweg 21 te Eerbeek
Bekendmaking watervergunning voor het vervangen van een vissteiger in het Apeldoorns Kanaal te Kanaaldijk-Kerkdijk...
Bekendmaking watervergunning voor verschillende werkzaamheden bij een oppervlaktewaterlichaam A aan de...
Bekendmaking watervergunning voor het legaliseren van het aanleggen van een vlonder nabij een oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking watervergunning voor aanleggen van glasvezelkabel en het hiervoor kruisen van een regionale...
Bekendmaking watervergunning voor aanleg van een glasvezelnetwerk ter hoogte van Nieuwstadsweg te Elburg
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een elektriciteitsleiding nabij IJsseldijk 33 te...
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden aan en langs een oppervlaktewaterlichaam A nabij de Angelinapolder...
Bekendmaking watervergunning voor het onttrekken van grondwater t.p.v. Columbusweg e.o. te Amersfoort
Bekendmaking watervergunning voor het legaliseren van beschoeiing, damwanden en een bouwwerk bij de Grift...
Bekendmaking watervergunning vervangen waterleiding in kernzone en beschermingszone A van primaire waterkering...
Bekendmaking watervergunning voor het gedeeltelijk dempen van een oppervlaktewaterlichaam C nabij de...
Bekendmaking watervergunning voor aanleggen natuurvriendelijke oever en planten elzen langs oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking watervergunning voor de bouw van een appartementencomplex t.p.v. Rengerswetering wooneiland...
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.b.v. het bouw- en woonrijp maken van Heijhorst, fase...
Bekendmaking watervergunning voor het behoud van diverse werken t.p.v. Kloosterallee 3 te Oene
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.p.v. de Wildzoom te Barneveld
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.p.v. Terwoldse Wetering en Quabbenburgerweg 23 te Terwolde
Bekendmaking watervergunning voor het leggen van grasblokken in de kernzone van de IJsseldijk te Welsum
Bekendmaking watervergunning voor het wijzigen van de watervergunning voor het bouwrijp maken van het...
Bekendmaking watervergunning voor het kruisen van een primaire waterkering t.b.v. het leggen van een...
Vaststelling Projectplan Renovatie gemaal De Wenden