Vergunningen Waterschap Vallei en Veluwe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vallei en Veluwe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vallei en Veluwe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.p.v. Watergoorweg 79 te Nijkerk
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden in het kader van de aanpassing van de kruising A12, Dr....
Bekendmaking watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve de bereiding van betonmortel...
Bekendmaking watervergunning voor het vervangen van een brug ter hoogte van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg...
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een duiker en het legaliseren van een demping aan...
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden ter plaatse van Hamersveldseweg 127 te Leusden
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van Zuiderzeeboulevard 3 en Kerkemaat...
Bekendmaking watervergunning voor het behouden van een kapschuur t.p.v. Beekhof 25 te Hoevelaken
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.p.v. Zuiderzeeboulevard 3 en Kerkemaat 10 te Bunschoten-Spakenburg
Benoeming mevrouw E.M.N. Rooijmans-van Steenbergen
Bekendmaking watervergunning aanleggen oppervlaktewaterlichaam en lozen hemelwater vanaf extra verhard...
Bekendmaking watervergunning legaliseren blokhut en verwijderde bomen binnen onderhoudsstrook van de...
Bekendmaking watervergunning voor het wijzigen van de verleende watervergunning (1040957/1296588) inzake...
Bekendmaking watervergunning en vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit voor het onttrekken van grondwater...
Bekendmaking watervergunning voor het leggen van een kabel en plaatsen van een laadpaal aan de Schipperswal...
Ontwerpbegroting 2021 Het Waterschaphuis
Bekendmaking watervergunning voor het bouwen van een bedrijf ter plaatse van Het Steenland te Bunschoten-Spakenburg
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een voetgangersbrug t.p.v. de Molsingel en Ruizendaallaan...
Bekendmaking watervergunning voor aanleggen dam met duiker en lozen van hemelwater afkomstig van nieuw...
Bekendmaking watervergunning voor het lozen van hemelwater afkomstig van extra verhard oppervlak woonwijk...
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen van een brug over de Fliert ter plaatse van Hunderenslaan...
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden ter plaatse van Doornsteeg 2 in Nijkerk
Inspraak op ontwerp voorkeursalternatief Gebiedsontwikkeling Grebbedijk
Bekendmaking watervergunning voor het aanbrengen van een vangrail, verkeersborden en lichtmasten en het...
Bekendmaking watervergunning verwijderen en aanleggen telecomkabel in kern- en beschermingszone A primaire...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter plaatse van Olmenlaan 1-3 te Leusden
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden nabij Burgemeester van Diepeningenlaan 21 te...
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen van een keerwand met terras aan de Dijkhof 63 te Ede
Bekendmaking watervergunning voor het verbouwen van een ligboxenstal tot woning aan de Bandijk 20 A te...
Bekendmaking watervergunning voor het lozen van bronneringswater ter hoogte van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg...
Bekendmaking watervergunning voor wegreconstructiewerkzaamheden tussen Wakkerendijk 1 en 250 te Eemnes
Bekendmaking watervergunning voor het aanplanten van knotelzen aan de Burgstederweg 1 te De Glind
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden ten behoeve van een faunaraster langs de A50 ter hoogte...
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden t.h.v. Gelderse Sluis 2 te Kamperveen
Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug ter plaatse van de...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden tussen het 3de wooneiland van Rengerswetering...
Bekendmaking watervergunning voor de aanleg van een kabel ter plaatse van Eemdijk 2 te Eemdijk
Bekendmaking watervergunning voor de aanleg van een brug t.h.v. Randmeerweg 12 te Nunspeet
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter hoogte van de Dorpsstraat 88 te Vaassen
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel aan de Nude 44 te Wageningen
gedoogplicht voor werkzaamheden stroomkabel/vergroten duiker Vorchten
Bekendmaking watervergunning voor het aanleggen van een voetgangersbrug ter hoogte van de Deventerstraat 159...
Bekendmaking watervergunning aanleggen vlonder en aanbrengen van beplanting nabij oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking watervergunning voor het plaatsen en verwijderen van een stuw in een oppervlaktewaterlichaam...
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden aan de Veldekster 43 te Apeldoorn
Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden nabij Wyandottelaan 25 te Barneveld
Bekendmaking watervergunning voor diverse werkzaamheden ter hoogte van Nijkerkerweg 161 te Barneveld