Vergunningen Waterschap Vechtstromen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vechtstromen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Nijverdal, Fisherman’s Friend Strongsister- en Strongmanrun 31 augustus en 1 september 2019 detail
Hengelo, aanbrengen en hebben kabels langs waterloop WL01091 detail
Coevorden, kabelwerkzaamheden waterlopen WL03696 (Afwateringskanaal) en de kering van WL03696 en WL03766 detail
Ambt-Hardenberg, dam met duiker waterloop WL03437 detail
Ommen, Festival De Vecht op en nabij de Vecht detail
Coevorden, hekwerk langs waterloop WL03769 detail
Vriezenveen, stuwbalken in waterloop WL05851 detail
Verbod op onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn detail
Goor, lozen afvalwater op waterloop WL01035 detail
Nijverdal, verwijderen betonnen duiker met uitstroomvoorziening (DK09726) en aanbrengen nieuwe dam met doorlaat in waterloop WL02356 detail
Diepenheim, aanbrengen en hebben brug over waterloop WL00964 detail
Almelo, houden van sportdag en aanbrengen touw over water waterloop WL01191 detail
Wachtum, lozen afvalwater wasplaats waterloop WL04024 detail
Zwartemeer, lozen afvalwater wasplaats waterloop WL03122 detail
Erica, lozen afvalwater wasplaats waterloop WO3494 detail
Noord-Sleen, lozen afvalwater wasplaats waterloop WL03389 detail
Ambt-Delden, aanbrengen en hebben kabel langs waterloop WL06319 detail
Openbare vergadering algemeen bestuur 10 juli 2019 detail
Ommen, trapconstructie rechteroever Vecht detail
Glane, verleggen tracé van waterloop WL00298 detail
Hardenberg, tijdelijk aanbrengen drijvende steigers Vecht detail
Vriezenveen, vervangen en vergroten uitstroomvoorziening waterloop WL01467 detail
Enschede, vervangen gronddam met duiker DK10953 in waterloop WL00596 detail
Nieuw-Dordrecht, lozen van verontreinigd hemelwater en waswater detail
Losser, vlonder waterloop WL00246 detail
Verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen detail
Bentelo, overstolpen bestaande kast langs waterloop WL06400 detail
Waterschapsverkiezingen: Regeling benoemingwaterschapsbestuursleden Natuurterreinen detail
Openbare kennisgeving schrappen geregistreerde aanduiding detail
Verordening rechtpositie bestuur Vechtstromen detail
Reglement van orde algemeen bestuur Vechtstromen 2017 detail
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn 2016 detail
Verordening op de fractie-ondersteuners 2019 detail
Verordening op de fractie-ondersteuners 2019 detail
Wierden, aanbrengen en hebben gronddam met duiker in waterloop WL01330 detail
Bornerbroek, plaatsen keerwand langs waterloop WL03860 detail
Almelo, datum wijzigen onttrekken grondwater Plesmanweg Zuid detail
Coevorden, realiseren ligplaats motorbootje waterloop WL05791 detail
Albergen, motor tourrit langs diverse waterlopen detail
Wierden, steiger voor mindervaliden langs waterloop WL06868 detail
Gemeente Hof van Twente, aanbrengen kabels en leidingen kruisend met diverse waterlopen WL01853, WL01854, WL01855, WL01908. WL18072 en WL01863 detail
Den Ham, wijzigen maatwerkbesluit lozen bronneringswater detail
Almelo, wijzigen einddatum vergunning detail
Rijssen, aanbrengen vissenbossen watervlakte 40382 detail
Denekamp, viswedstrijden en rijden en parkeren onderhoudspad Omleidingskanaal detail
Almelo, beplanting langs waterloop WL01265 (Weezebeek) detail
Wierden, Wiezo Nijwald ATB toertocht langs diverse waterlopen detail
Tubbergen, aanbrengen kabels langs waterloop WL05852 detail
Twentekanaal, verwijderen 22 bomen oevers watergangen parallel aan Twentekanaal detail
Lattrop, aanbrengen en hebben brug waterloop WL00322 en aanbrengen en hebben beplanting detail