Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Vechtstromen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vechtstromen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis 22-01-2019 22-03-2019 detail
Begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijk openbaar lichaam Het Waterschapshuis 22-01-2019 22-03-2019 detail
Geesteren, slipjacht 9 maart 2019 gebruiken onderhoudspad langs diverse waterlopen 21-01-2019 21-03-2019 detail
Marienberg, Lemele, gebruiken onderhoudspad langs waterloop 2 en waterloop WL01923 21-01-2019 21-03-2019 detail
Stegeren, aanbrengen en hebben gronddam met duiker in waterloop WL07638 21-01-2019 21-03-2019 detail
Vriezenveen, aanbrengen en hebben vissteiger rechter oever waterloop WL01604 21-01-2019 21-03-2019 detail
Vecht, varen met bootje buiten gestelde vaarseizoen 21-01-2019 21-03-2019 detail
Nieuw-Amsterdam, aanbrengen drainage en drainage-uitmondingen in waterloop WL03293 21-01-2019 21-03-2019 detail
Denekamp, Lattrop, houden slipjacht op onderhoudspaden langs diverse waterlopen 18-01-2019 18-03-2019 detail
Wierden, Almelo, varen boot met elektromotor op waterlopen WL01959 en WL01318 17-01-2019 17-03-2019 detail
Hardenberg, bouw kanogebouw en oefenvijver in Vechtpark 17-01-2019 17-03-2019 detail
Ootmarsum, beplanting langs waterloop WL0416 17-01-2019 17-03-2019 detail
De Lutte, gronddam met duiker waterloop WL06978 16-01-2019 16-03-2019 detail
Wachtum, onttrekken en lozen van grondwater 16-01-2019 16-03-2019 detail
Fleringen, aanbrengen en hebben gronddam met duiker in waterloop WL01149 16-01-2019 16-03-2019 detail
Geesteren, slipjacht langs diverse waterlopen omgeving Hardenberg 16-01-2019 16-03-2019 detail
Wierden, onttrekken van grondwater 16-01-2019 16-03-2019 detail
Dalen, inrichten en hebben gronddepot waterloop WL03594 16-01-2019 16-03-2019 detail
Borne, aanbrengen hekwerk langs waterloop WL01052 14-01-2019 14-03-2019 detail
Openbare vergadering algemeen bestuur 23 januari 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Tubbergen, 2 gronddammen met duikers in waterloop WL01155 14-01-2019 14-03-2019 detail
Goor, aanbrengen en hebben gronddam met duiker, verharding, hekwerk en uitstroomvoorzieningen in waterlopen WL01863 en WL01698 14-01-2019 14-03-2019 detail
Assen, lozen afvalwater afkomstig van 56 locaties binnen beheergebied waterschap Vechtstromen 14-01-2019 14-03-2019 detail
Schoonebeek, aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuisin de waterloop WL03488 (Kanaal A 14-01-2019 14-03-2019 detail
Vriezenveen, verlengen gronddam waterloop WL01616 11-01-2019 11-03-2019 detail
Vriezenveen, aanbrengen uitwateringsbuis waterloop WL01542 11-01-2019 11-03-2019 detail
Oranjedorp, gebruiken onderhoudspad langs waterloop WL03011 11-01-2019 11-03-2019 detail
Ootmarsum, vervangen en aanpassen oeververdediging waterloop WL00398 11-01-2019 11-03-2019 detail
Coevorden, aanbrengen biogasleiding kruisend met diverse waterlopen 11-01-2019 11-03-2019 detail
Vriezenveen, aanbrengen twee leidingen kruisend met waterloop WL01439 11-01-2019 11-03-2019 detail
Vriezenveen, het onttrekken en lozen van grondwater 10-01-2019 10-03-2019 detail
Kennisgeving ontwerp Projectplan Waterwet Inrichting de Kunne 07-01-2019 07-03-2019 detail
Hengelo, onttrekken, lozen en deel retourneren van grondwater 24-12-2018 24-02-2019 detail
Openbare kennisgeving schrappen geregistreerde aanduiding 24-12-2018 24-02-2019 detail
Almelo, gronddam met duiker waterloop WL01622 24-12-2018 24-02-2019 detail
Wierden, aanbrengen beplanting langs waterloop WL01321 24-12-2018 24-02-2019 detail
Schoonebeek, drainage-uitmondingen waterloop WL06751 20-12-2018 20-02-2019 detail
Losser, aanbrengen en hebben bestaande gronddam met duiker DK30884 in waterloop WL00257 20-12-2018 20-02-2019 detail
Almelo, houden viswedstrijd 21 tot en met 22 juni 2019 waterloop WL01181 20-12-2018 20-02-2019 detail
Kennisgeving dag van kandidaatstelling en mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten, openbaarmaking gebruik programmatuur, kennisgeving zittingen centraal stembureau en terinzagelegging processen-verbaal, bekendmaking zitting centraal stembureau vaststelling uitslag verkiezingen 20-12-2018 20-02-2019 detail
Coevorden, lozen water op waterloop WL07330 20-12-2018 20-02-2019 detail
Enschede, gronddam met duiker waterloop WL00609 20-12-2018 20-02-2019 detail
Bekendmaking vaststelling en terinzagelegging Projectplan Peilregulerend kunstwerk De Reigerstraat Spoorsloot Delden 19-12-2018 19-02-2019 detail
Almelo, onttrekken en lozen van grondwater 19-12-2018 19-02-2019 detail
Wierden, een haag met bomen langs waterloop WL01881 19-12-2018 19-02-2019 detail
Den Ham, gronddam met duiker waterloop WL01942 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2019 17-12-2018 17-02-2019 detail
Reglement van orde algemeen bestuur Vechtstromen 2017 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2019 17-12-2018 17-02-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing waterschap Vechtstromen 2019 17-12-2018 17-02-2019 detail