7.5

Vergunningen Waterschap Vechtstromen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vechtstromen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Rijssen, aanleggen kabelgoot langs waterloop WL02090
Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke...
Avereest, leidingwerkzaamheden waterloop WL02748 (Ommerkanaal)
Dalerveen, uitstroomvoorziening in waterloop WL01573
Vriezenveen, onttrekken en lozen van grondwater voor verbouwing rioolwaterzuiveringsinstallatie
Hof van Twente, vervangen brug over waterloop WL008857 (Diepenheimse Molenbeek)
Bornerbroek, keerwand langs waterloop WL03860
Enschede, verlengen dam met duiker in waterloop WL00303
Verwijderen bomen langs Twentekanaal en de parallel gelegen waterlopen
Holtheme, tijdelijk dam met duiker in waterloop WL02892
Enschede, tuininrichting langs waterloop WL00695 (Usselerstroom)
Weerselo, gronddam met duiker in waterloop WL00561
Tubbergen, uitwateringsbuis t.b.v. IBA in waterloop WL01434
Albergen, motor tourrit langs diverse waterlopen
Denekamp, verlengen gronddam in waterloop WL06332
Den Ham, steiger langs waterloop WL01662 (Linderbeek)
Emmen, steiger langs waterloop WL06735
Borne, keerwand langs waterloop WL01060
Hardenberg, realiseren appartementen complex nabij kering van de Vecht
Almelo, aanbrengen halfverharding onderhoudspad langs waterloop WL01374
Weerselo, aanbrengen brug over waterloop WL01121
Elim, aanbrengen gronddam met duiker in waterloop WL05830
Bornerbroek, aanbrengen inwateringsbuis in talud waterloop WL02214
Nieuwlande, onttrekken water uit waterloop WL03604
Diepenheim, uitbreiden bestaande vijver WL00967
Schuinesloot, verlengen bestaande dam met duiker DK19257 in waterloop WL03222, plaatsen inspectieput...
Arriën, onttrekken oppervlaktewater voor beregening
Slibverwerking SNB als Dienst van Algemeen Economisch Belang
Almelo, bebouwing en uitwateringsbuis waterloop WL01316
Bekendmaking projectplan droogzetvoorziening stuw Junne
Geerdijk, aanbrengen uitwateringsbuis waterloop WL02127
Goor, aanbrengen hemelwaterriool in waterloop WL01863
Rectificatie terinzagelegging vastgestelde legger
Enschede, aanbrengen stuw in waterloop WL06411
Almelo, vervangen brug BG00761 over waterloop WL01256
Kennisgeving ontwerp projectplan Waterwet herinrichting Het Everloo
Emmen, onttrekken oppervlaktewater uit waterloop WL03006
Losser, verleggen gronddam in waterloop WL00376
Vaststelling legger
Gramsbergen, vervangen en verbreden bestaande dam in waterloop WL03109
Hengelo, kabelwerkzaamheden waterloop WL00746
Denekamp, aanbrengen uitwateringsbuizen van waterloop WL01154
Gramsbergen, aanbrengen drijvende steiger waterloop WL07880
Hengelo, aanbrengen kabel langs waterloop WL00599
Hengelo, aanbrengen uitwateringsbuis in waterloop WL07809
Openbare vergadering algemeen bestuur 1 juli 2020
Almelo, verbouwen buitenberging en verwijderen aanbouw langs waterloop WL01256
Wierden, aanbrengen hekwerk haaks op waterloop WL01330
Nieuwlande, onttrekken oppervlaktewater uit waterloop WL03260
Wezup, vervangen verkeersbrug door duiker in waterloop WL03673