Vergunningen Waterschap Vechtstromen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vechtstromen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vriezenveen, vervangen bestaande dam in waterloop WL01472
Openbare vergadering algemeen bestuur 16 oktober 2019
Rijssen, kabel langs waterloop WL02099
Almelo, keerwand langs waterloop WL03860
Coevorden, dempen/verleggen waterlopen langs N34 tussen Coevorden en knooppunt Holsloot
Almelo, maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiveringsinstallatie
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn 2016
Almelo, maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiveringsinstallatie
Almelo, aanbrengen gronddam met duiker op DK10540
Mountainbike Toertocht langs diverse waterlopen
Enter, vergroten waterloop WL01826, dempen waterloop WL05878, aanbrengen duiker WL01823 en WL01826 en...
Ommen, bouwen havenkantoor met toiletunit in jacht- en passantenhaven van Vecht
Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie 2 oktober 2019
Commissie Waterkwaliteit 2 oktober 2019
Commissie Klimaat 2 oktober 2019
Openbare vergadering algemeen bestuur 2 oktober 2019
Commissie Financiën en Beleidsuitvoering 2 oktober 2019
Hardenberg, innamepunt van oppervlaktewater van waterloop WL02245 (Mariënberg-Vechtkanaal)
Goor, aanbrengen kabel langs waterloop WL01809
Ambt-Ommen, scouting activiteiten ter plaatse van Beneden Regge op 24 en 25 oktober 2019
Diverse locaties, plaatsen kreeftkorven
Tilligte, aanbrengen en hebben strandje waterloop WL00366
Nijverdal, houden “Regge in ander licht” 9 t/m 13 oktober 2019
Beuningen, aanbrengen en hebben strandje met glijbaan waterloop WL00366
Vriezenveen, verlengen dam met duiker DK09523, gelegen in waterloop WL06588
Lutten, dempen en overkluizen waterloop WL02868
Goor, vervangen en aanbrengen brug WL02673, aanleggen MTB-pad waterlopen WL02673 WL02674 en WL06989 en...
Almelo, uitvoeren werkzaamheden brug BG00975 en taludverdediging
Openbare vergadering algemeen bestuur 12 september 2019
Nieuw Dordrecht, lozen afvalwater wasplaats waterloop WL03776
Vriezenveen, onttrekken grondwater
Hengelo, verwijderen hobbyruimte en aanbrengen nieuwe hobbyruimte, uitwateringsbuis en overkapping langs...
Almelo, wijzigen waterstaatkundig toestand, verwijderen sluismuur, aanbrengen tijdelijke stalen damwand...
Hardenberg, aanbrengen zonneveld langs waterloop WL05566
Bergentheim, aanbrengen en hebben voetpad van waterloop WL002972
Nijverdal, leggen pontonbrug in waterloop WL01959 en mountainbikes diverse waterlopen ter gelegenheid...
Zandpol, aanbrengen en hebben regenwaterafvoer Stieltjeskanaal van waterloop WL06797
Zwinderen, aanbrengen dam met duiker in waterloop WL05417
Collendoornerveen, dempen en graven waterlopen en verwijderen en aanbrengen diverse dammen met duikers...
Rijssen, hemelwaterafvoerbuis waterloop WL02090 (Maatgraven)
Weerselo, aanbrengen schutting en worteldoek WL00543
Coevorden, verleggen gedeelte WL06028
Hardenberg, laten drijven lantaarns van biologisch afbreekbaar papier op de Vecht op 3 november 2019
Wachtum, aanbrengen en hebben glasvezelkabels langs en kruisend met diverse waterlopen
Hellendoorn, aanbrengen en hebben elementenverharding van waterloop WL00577
Westerhaar-Vriezenveensewijk, lozen afvalwater via perceelssloot op Geesters Stroomkanaal
Hellendoorn, houden van 53e heuvelrit langs diverse waterlopen
Denekamp, aanbrengen ringleiding en onttrekkingspunten waterloop WL00469
Besluit van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen houden een verbod op het onttrekken van...
Losser, het aanbrengen en hebben van een tijdelijke dam in de waterloop WL00246