6.6

Vergunningen Waterschap Vechtstromen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Vechtstromen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Vechtstromen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Zweeloo, betonnen oeverzwaluwwand en picknickbank WL03673
Enschede, vervangen dammen en duikers, verondiepen en aanbrengen kunstwerken in plangebied Bruninksbeek...
Bekendmaking projectplan Waterwet Wierdense Aa
Kennisgeving ontwerp projectplan Waterwet Regge Pelmolen
Borne, bouwen stuwput waterloop WL00987 en verondiepen waterloop WL01105
Ommen, liggen en gebruik maken van bestaande drijvende aanlegfaciliteit Vecht
Denekamp, sleufsilo en dam en duiker WL00403
Enschede, wijzigen waterstaatkundige toestand waterlopen plangebied Hof Espelo
Bergentheim, aanbrengen gronddam en duiker WL02992
Ambt-Delden, dam en duiker WL00816
Werkzaamheden opwaardering Twentekanaal en de Zijtak Almelo
Sleen, gebruik maken van waterlopen tbv Obstaclerun
Losser berging/garage en uitwateringsbuis waterloop WL06977
Tubbergen, herinrichten of vergraven waterloop WL01747
Glane, aanbrengen gronddam met duiker waterloop WL00296
Erica, aanbrengen uitwateringsbuis waterloop WL03535
Ommen, varen met vlotten op de Regge tussen 21 augustus en 11 september 2021
Enschede, aanbrengen tijdelijke gronddam met duiker waterloop WL00695 en vervangen zinker
Almelo, tijdelijk onttrekken en lozen grondwater in Almelo
Almelo, appartementencomplex linkeroever WL01256
Goor, hemelwaterriool inclusief uitstroomvoorziening WL01863
Diepenheim, hekwerk langs waterloop WL00848
Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2022
Ambt-Ommen, kabelwerk binnen kering van de Vecht
Nieuw-Schoonebeek, verlengen bestaande dam met duiker WL06743
Hardenberg, kabel binnen kernzone Vecht
Enschede, dam en duiker, persrioolkastje, kabel en leidingen WL00609 (Boven Esbeek)
Oud-Ootmarsum, verplaatsen dam en duiker WL06916Vul hier de titel in]
Schuinesloot, drainage/ontwatering en aanbrengen 34 drainage-uitmondingen waterloop WL03429
Goor, beplanting langs waterlopen WL01863 en WL02671
Holsloot, aanbrengen uitwateringsbuis waterloop WL03324
Enschede, verwijderen brug BG01367 en aanbrengen gronddam met duiker waterloop WL00949
Wierden, varen boot met elektromotor op Midden-Regge
Openbare vergadering algemeen bestuur 30 juni 2021
Nijverdal, tijdelijk varen met boot met elektromotor op Regge
Diepenheim, keerwand en ophogen tuin waterloop WL00848
Twentekanaal en Zijtak Almelo, diverse werkzaamheden
Weerselo, verhogen huidige beschoeiing waterloop WL00549
Dinkelland, aanbrengen kabel langs waterloop WL00337
Coevorden, realiseren twee tijdelijke werkputten waterloop WL02749
Stegeren, aanbrengen laagspanningskabel Vecht
Hof van Twente, tijdelijke stuw waterloop WL01251
Rijssen, plaatsen tijdelijke stuw waterloop WL07252
Radewijk, vervangen brug BG02306 waterloop WL05873
Dalen, onttrekken en lozen grondwater tbv vervangen van riolering te Dalerpeel
Hellendoorn, steiger langs WL03856
Nijverdal, varen op de Regge
Almelo, ponton in waterloop WL01256
Schoonebeek, ophogen verbeteren beheerpaden en verbreden dammen met duiker waterloop WL06736
Borne, aanbrengen hekwerk bij WL01099