7.5

Vergunningen Waterschap Zuiderzeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Zuiderzeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Waterschap Zuiderzeeland - wijzigingsbesluit periode grondwaterlozing bij aanleg duiker en riolering...
Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - grondwaterlozing realisatie kraanopstelplaats...
Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op melding blbi - grondwater kelder Meeuwenweg 3 te Lelystad
Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op melding blbi - grondwaterlozing kraanopstelplaats Windmolen...
Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op melding blbi - grondwater bij aanleg bruggen in wijk Nobelhorst...
Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op melding blbi - grondwater realisatie fietsbrug Duinstraat Almere
Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op melding blbi - grondwater kraanopstelplaats windmolen Tureluurweg...
LET OP: ZORG VOOR SCHONE SLOTEN
Peilbesluit Havenkwartier
BEKENDMAKING PEILBESLUIT HAVENKWARTIER
Waterschap Zuiderzeeland - vergunning Waterwet - lozing water baggerdepot Waterloopbos te Kraggenburg
Kennisgeving Waterschap Zuiderzeeland: het onttrekken en lozen van grondwater voor het aanleggen van...
Kennisgeving Waterschap Zuiderzeeland: het onttrekken en lozen van grondwater voor het plaatsen van een...
Kennisgeving Waterschap Zuiderzeeland: het onttrekken en lozen van grondwater voor de bouw van een kabelbaan...
Kennisgeving Waterschap Zuiderzeeland: het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van de aanpassing...
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding blbi - grondwater transformatorstation Nagelerweg 16A te...
WS Zuiderzeeland, vergunning Waterwet, grondwateronttrekking bron Garnaalweg 4 te Dronten
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding blbi - grondwaterlozing Staverdense Beek 21 te Biddinghuizen
Waterschap Zuiderzeeland, tijdelijke beschikking lozen grondwater, Bontwerkersgilde te Dronten
WS Zuiderzeeland - wijzigingsvergunning Waterwet - verplaatsen lozingspunt Flediteweg 22 te Zeewolde
Digitale bestuursvergadering 7 juli 2020
WS Zuiderzeeland - ontwerpbeschikking Waterwet - grondwateronttrekking windmolenfundaties en substations...
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding Blbi - grondwater kraanopstelplaats windmolen Tureluurweg 55...
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding blbi - grondwaterlozing diverse locaties Windpark Zeewolde
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - grondwater uitvoering tankcontrole Arendweg 11 te...
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - grondwaterlozing - Staverdense Beek 31 te Biddinghuizen
Digitale bestuursvergadering 30 juni 2020
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding - grondwater bij vervangen pompput - Houtribweg 39 Lelystad
LET OP: ZORG VOOR SCHONE SLOTEN
Digitale bestuursvergadering 9 juni 2020
WS Zuiderzeeland - intrekking watervergunning - Zuidermeerweg 16 Nagele
Projectplan ‘Aanleg hevel Kadoelen’ vastgesteld
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding Blbi - grondwater aanleg riolering Ens Oost
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding Blbi - grondwater Gemaal Piet Oberman Tollebeek
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding Blbi - grondwater bij verwijderen windmolenfundatie Bloesemlaan...
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding Activiteitenbesluit - grondwater Slingerweg 1A Zeewolde
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding - smallere teeltvrije zone - Abtsweg 15 Nagele
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding - grondwater Kamerlingh Onnesstraat 56 Almere
WS Zuiderzeeland - verlening watervergunning - grondwateronttrekking- en lozing tbv nieuwbouw Larserplein...
LET OP: ZORG VOOR SCHONE SLOTEN
WS Zuiderzeeland - besluit vormvrije m.e.r. grondwater windpark Jaap Rodenburg II gemeente Almere
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding - grondwater rioolgemaal Rozenwerf Almere
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding - grondwater Espelerweg-Nieuwlandenlaan te Emmeloord
Ontwerpbegroting GBLT 2021 en begrotingswijziging GBLT 2020
WS Zuiderzeeland - vergunning Waterwet - grondwater aanleg windmolenfundaties Windpark Zeewolde
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding - smallere teeltvrije zone - Zwolsevaart en Kleitocht te Emmeloord
ONTWERP-BEGROTING AQUALYSIS
WS Zuiderzeeland - wijzigingsbesluit - periode lozing grondwater - Ereprijs te Lelystad
WS Zuiderzeeland - goedkeuring op melding smallere teeltvrije zone - Urkerweg 36 te Tollebeek
Beleidswijzigingen in het ‘Beleid inzake maaischouw, herprofilering en dempen van sloten’