Vergunningen Waterschap Zuiderzeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Zuiderzeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, hoogspanningsverbinding tussen Lelystad en Ens detail
Kennisgeving Waterwet, Oostvaardersplassen te Lelystad detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Zuigerplasdreef, Lelystad detail
Projectplan ‘Aanleg duurzame oevers Zeebies-, Kubbe-, Zijdenetten- en Hoekwanttocht’ vastgesteld detail
Kennisgeving Waterwet, Hondweg 19 te Dronten detail
Agenda Algemene Vergadering detail
LET OP: ZORG VOOR SCHONE SLOTEN detail
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Rivierduinweg te Swifterbant detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Hannie Schafttocht te Emmeloord detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Duinbeekstraat te Almere detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Gondel 36 te Lelystad detail
Kennisgeving, Waterwet en Besluit Lozen Buiten Inrichtingen, Edelhertweg 11 Lelystad detail
Kennisgeving Waterwet, Pioniersweg 84-86 te Dronten detail
Agenda Algemene Vergadering 4 juni 2019 detail
Kennisgeving terinzagelegging Jaarstukken 2018 Waterschap Zuiderzeeland detail
Kennisgeving Waterwet, Shell Wellerzand, Rijksweg A6 te Bant detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Kievitsweg/Vogelweg te Almere detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Bloesemlaan 18 te Zeewolde detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Gondel 36 te Lelystad detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Westgat te Urk detail
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Noordermeerweg 45 te Rutten detail
Reglement van orde AV detail
Ontwerp wijziging Keur 2017, ontwerp Legger Knardijk en ontwerp Beleidsregel Knardijk detail
ONTWERP-BEGROTING GBLT 2020 detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, ontwikkeling veld 3 en 4, gebied Noorderduin, Almere detail
ONTWERP-BEGROTING LABORATORIUM AQUALYSIS detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Alikruiktocht detail
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer detail
Kennisgeving Waterwet, Mosselweg 3B te Biddinghuizen detail
Kennisgeving Waterwet, Olderbroekerweg 35, Biddinghuizen detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Redeweg 8 te Ens detail
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Wittevrouwen 10 te Almere detail
Projectplannen ‘Aanleg duurzame oevers Hondtocht Noord, Oudebostocht Noord en Houtribtocht’ vastgesteld detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Marknesservaart detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Baardmeesvaart detail
Agenda Algemene Vergadering 12 maart 2019 detail
Bekendmaking lijstnummers detail
Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland detail
Nieuwe inkoopvoorwaarden IT-opdrachten detail
Tegels uit de tuin en regenton erin? detail
Waterschap Zuiderzeeland - Kennisgeving Begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer, Educalaan 30 te Dronten detail
Kennisgeving Waterwet, Marknesserweg te Emmeloord detail
Waterschapsverkiezingen 2019- diverse bekendmakingen detail
KENNISGEVING MAATWERKBESCHIKKING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, OOSTERRINGWEG 68 TE BANT detail
KENNISGEVING BESCHIKKING WATERWET EN MAATWERKBESCHIKKING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, BLOKZIJLERDWARSWEG 12 TE MARKNESSE detail
Kennisgeving Waterwet detail