Vergunningen Waterschap Zuiderzeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Zuiderzeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving Waterwet, windturbines te Zeewolde
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Meerkoetenweg te Lelystad
Verordening Nadeelcompensatie 2019
Openbare vergadering Algemene Vergadering 24 september 2019
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Meerkoetenweg nabij nr. 11 te Lelystad
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Groene Velden nabij nr. 82 te Lelystad
Kennisgeving Waterwet, Sturmeyweg 15 te Almere
Kennisgeving Waterwet, Sturmeyweg 15 te Almere
Kennisgeving Waterwet Oostvaardersplassen te Lelystad
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Westermeerweg 35 te Espel en Schapenpad 2 te Tollebeek
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens - ontheffing gebruik kleinere septic tank
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Dronterringweg 1 te Swifterbant
Ontwerplegger Watersystemen, onderdeel kavelsloten
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens - ontheffing gebruik kleinere septic tank
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Floriadeterrein te Almere
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Visvijverweg 34 en Vuursteenweg 6 te Swifterbant
Kennisgeving Waterwet, Colijnweg 21 te Dronten
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens - ontheffingen gebruik septic tank kleiner dan 6 m³
Kennisgeving Waterwet, Burchtweg 17 te Bant
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens
LET OP: ZORG VOOR SCHONE SLOTEN
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Jupiterweg 9, Lelystad
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Overijsselsetocht te Swifterbant
Kennisgeving Waterwet, lozing WKO-systemen, Esplanade 10, Almere
Kennisgeving Waterwet, Pioniersweg 84-86 te Dronten
Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2017
KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, SMALLERE TEELTVRIJE ZONE, KAVEL N:A042 AAN DE RUTTENSETOCHT
KENNISGEVING WATERWET EN BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN, Schroefstraat 33/34 te Lelystad
KENNISGEVING, WATERWET, BLOKZIJLERDWARSWEG 12 TE MARKNESSE
Kennisgeving ter inzage legging ontwerp Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Zuiderzeeland 2019
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Zuigerplasdreef, Lelystad
Kennisgeving Waterwet, Oostvaardersplassen te Lelystad
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, hoogspanningsverbinding tussen Lelystad en...
Projectplan ‘Aanleg duurzame oevers Zeebies-, Kubbe-, Zijdenetten- en Hoekwanttocht’ vastgesteld
Kennisgeving Waterwet, Hondweg 19 te Dronten
Agenda Algemene Vergadering
LET OP: ZORG VOOR SCHONE SLOTEN
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Rivierduinweg te Swifterbant
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Hannie Schafttocht te Emmeloord
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Duinbeekstraat te Almere
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Gondel 36 te Lelystad
Kennisgeving, Waterwet en Besluit Lozen Buiten Inrichtingen, Edelhertweg 11 Lelystad
Kennisgeving Waterwet, Pioniersweg 84-86 te Dronten
Agenda Algemene Vergadering 4 juni 2019
Kennisgeving terinzagelegging Jaarstukken 2018 Waterschap Zuiderzeeland
Kennisgeving Waterwet, Shell Wellerzand, Rijksweg A6 te Bant
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Noordermeerweg 45 te Rutten
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Gondel 36 te Lelystad
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Westgat te Urk