Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Waterschap Zuiderzeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Zuiderzeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Zuiderzeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Kennisgeving terinzagelegging Jaarstukken 2018 Waterschap Zuiderzeeland 20-05-2019 20-07-2019 detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Kievitsweg/Vogelweg te Almere 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Bloesemlaan 18 te Zeewolde 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Gondel 36 te Lelystad 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, Westgat te Urk 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Noordermeerweg 45 te Rutten 16-05-2019 16-07-2019 detail
Kennisgeving Waterwet, Shell Wellerzand, Rijksweg A6 te Bant 16-05-2019 16-07-2019 detail
Reglement van orde AV 13-05-2019 13-07-2019 detail
Ontwerp wijziging Keur 2017, ontwerp Legger Knardijk en ontwerp Beleidsregel Knardijk 09-05-2019 09-07-2019 detail
ONTWERP-BEGROTING GBLT 2020 07-05-2019 07-07-2019 detail
Kennisgeving Waterwet en Besluit lozen buiten inrichtingen, ontwikkeling veld 3 en 4, gebied Noorderduin, Almere 02-05-2019 02-07-2019 detail
ONTWERP-BEGROTING LABORATORIUM AQUALYSIS 24-04-2019 24-06-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Alikruiktocht 18-04-2019 18-06-2019 detail
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens 18-04-2019 18-06-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 11-04-2019 11-06-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 04-04-2019 04-06-2019 detail
Kennisgeving Waterwet, Mosselweg 3B te Biddinghuizen 28-03-2019 28-05-2019 detail
Kennisgeving Waterwet, Olderbroekerweg 35, Biddinghuizen 28-03-2019 28-05-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Redeweg 8 te Ens 28-03-2019 28-05-2019 detail
Kennisgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens 21-03-2019 21-05-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, Wittevrouwen 10 te Almere 21-03-2019 21-05-2019 detail
Projectplannen ‘Aanleg duurzame oevers Hondtocht Noord, Oudebostocht Noord en Houtribtocht’ vastgesteld 15-03-2019 15-05-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Baardmeesvaart 14-03-2019 14-05-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer, smallere teeltvrije zone Marknesservaart 14-03-2019 14-05-2019 detail
Agenda Algemene Vergadering 12 maart 2019 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking lijstnummers 13-02-2019 13-04-2019 detail
Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland 13-02-2019 13-04-2019 detail
Nieuwe inkoopvoorwaarden IT-opdrachten 06-02-2019 06-04-2019 detail
Tegels uit de tuin en regenton erin? 30-01-2019 30-03-2019 detail
Waterschap Zuiderzeeland - Kennisgeving Begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis 28-01-2019 28-03-2019 detail
Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer, Educalaan 30 te Dronten 24-01-2019 24-03-2019 detail
Kennisgeving Waterwet, Marknesserweg te Emmeloord 17-01-2019 17-03-2019 detail
Waterschapsverkiezingen 2019- diverse bekendmakingen 16-01-2019 16-03-2019 detail
KENNISGEVING MAATWERKBESCHIKKING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, OOSTERRINGWEG 68 TE BANT 20-12-2018 20-02-2019 detail
KENNISGEVING BESCHIKKING WATERWET EN MAATWERKBESCHIKKING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER, BLOKZIJLERDWARSWEG 12 TE MARKNESSE 20-12-2018 20-02-2019 detail
Kennisgeving Waterwet 20-12-2018 20-02-2019 detail
BEKENDMAKING: uitgifte pachtpercelen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing 2019 13-12-2018 13-02-2019 detail
Verordening watersysteemheffing 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Bekendmaking wijziging geregistreerde aanduiding 28-11-2018 28-01-2019 detail
Agenda Algemene Vergadering 27 november 2018 21-11-2018 21-01-2019 detail
Bekendmaking wijziging geregistreerde aanduiding 21-11-2018 21-01-2019 detail
Verordening Rekenkamercommissie 19-11-2018 19-01-2019 detail
Agenda Algemene Vergadering 27 november 2018 16-11-2018 16-01-2019 detail
Kennisgeving terinzagelegging Meerjarenbegroting 2019-2022 inclusief de jaarbegroting 2019 Waterschap Zuiderzeeland 12-11-2018 12-01-2019 detail
Delegatiebesluit 12-11-2018 12-01-2019 detail
Kostentoedelingsverordening 2019 08-11-2018 08-01-2019 detail
Verordening elektronische bekendmaking 08-11-2018 08-01-2019 detail
KENNISGEVING WATERWET, KITSWEG 1 TE LELYSTAD 08-11-2018 08-01-2019 detail