Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Weert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Weert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Weert. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
VERKEERSBESLUIT 2019-05: EK-triathlon en Stadstriathlon, Weert 24-05-2019 24-07-2019 detail
Weert - diverse tijdelijke verkeersmaatregelen - Weert 24-05-2019 24-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen van het pand, Schoutlaan 14, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder naleving Drank- en Horecawet, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, kappen van een haagbeuk, Emmasingel perceel S 4429, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een garage, Breijvensweg 1, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, wijzigen van het dak van de loods en wijzigen van het gebruik van de ruimtes, Mastenbroekweg 1, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, oprichten van een sleufsilo, Hushoverheggen 2A, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een zomereik, Wijfelterbroekdijk, perceel AG 321, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van reclame, Roermondseweg 30, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Rietstraat 6b, Weert (v) 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbouwen van een hobbykamer en plaatsen van een pergola, Maaseikerweg 143, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Kumpehof 16, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een zomereik, Kievitspeelweg perceel AC 383, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een opslagloods, Industriekade 50, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de sporthal, Burgemeester Smeijersweg 4, Stramproy 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een paardenstal, Dijkerpeelweg 14, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, afwijken van de regels van het bestemmingsplan (gebruik pand voor een B&B), Veldstraat 23, Stramproy 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Minderbroederslaan 19, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een bedrijfspand, Oude Graaf 18, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer, Moonen Packaging, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor de oprichting van een groothandel in verpakkingsmaterialen, Oude Graaf 15, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer, Uniteq Holding BV, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor oprichting van een inrichting voor verspaning en assembleren van hydraulische componenten en onderdelen ten behoeve van systemen, Oude Graaf 18, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer, Peerdestal BV, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor de oprichting van een ijssalon/koffiebar, Kerkplein 31, Stramproy 22-05-2019 22-07-2019 detail
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning, mw. H.M.M. Janssen-van Maasakker, omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bouwwerk, Jean Amentstraat 15, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Melding art. 1.19 Bouwbesluit 2012, N.J.G.M. Houben, melding brandveilig gebruik bouwwerk, Oelemarkt 15, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 en 4 bomen, Helmondseweg perceel D 1607, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Helmondseweg perceel D 1607, Weert 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Joachimstraat 5, Stramproy 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, omzetten van de bedrijfswoning naar plattelandswoning en realiseren van 3 stageverblijven in de bestaande rijhal, Vrakkerstraat 100 en 102, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning,Koelebeemdweg 9, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de woning,Kevelaerstraat 26, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking Drank- en Horeca vergunning, Wertha Brewpub B.V., het vestigen van een horeca-inrichting, verlening drank- en horecavergunning, Bassin 6, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking Drank- en Horeca vergunning, Blauwe Meertje Weert aan Papajaz B.V., oprichting horeca-inrichting, verlening drank- en horecavergunning, Lozerweg 100, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Besluit om vaststelling van hogere waarden, omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 appartementen en het verplaatsen van de uitweg, Julianastraat 26, Stramproy 15-05-2019 15-07-2019 detail
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning, Cuijpers Groep B.V., intrekken van de omgevingsvergunning (milieu) van een straalbedrijf, Lozerweg 118a, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, oprichten van een tijdelijk strandpaviljoen, Lozerweg 100, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, plaatsen van een erfafscheiding, Van Kinsbergenstraat 1, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een deel van winkel tot ijssalon, Pastoor Greijmanstraat, perceel sectie D nr. 5688, Stramproy 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een eik,Ringbaan Noord perceel N 5372, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, herbouwen van de garage, Schuttebeemd 79, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een geluidwerende voorziening, Ringbaan Noord perceel C 2895, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Breijbaan 6, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de constructie, Hogenakkerstraat 32, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning,Keenterstraat 20A, Weert (v) 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking Drank- en Horeca vergunning, Café Oad Bosseve aan V.O.F. Veugelers, overname horeca-inrichting, verlening drank en horecavergunning, Boshoverweg 33, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de pui,Coolenstraat 13, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Beschikking Drank- en Horeca vergunning, Oelepot Weert B.V., het vestigen van een horeca-inrichting, verlening drank- en horecavergunning, Oelemarkt 15, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis,Kuikenstraat 2, Weert 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van de inrit,Joachimstraat 5, Stramproy 15-05-2019 15-07-2019 detail