Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Weert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Weert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Weert. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Beschikking omgevingsvergunning, plaatsen van dakkapellen, Bassin 14A, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen tot een bestuursgebouw, Beatrixlaan 1, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Gaffel 2, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, oprichten van een paardenstal, Houtelingsweg perceel sectie K nummer 2559, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, veranderen van de reclame, Maaspoort 67, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, oprichten van een kantoor met bedrijfswoning (wijziging verleende vergunning), Rentmeesterlaan 11, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Definitieve beschikking omgevingsvergunning, Stichting MeerderWeert, omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bouwwerk, Aldenheerd 10, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, kappen van drie dennenbomen, Tooroplaan 17, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Vloedmolenweg 12C, Stramproy (v) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Bergerothweg 81A en 81B Stramproy’, Weert 20-03-2019 20-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, wijziging voorgevel verleende vergunning, Basculeweg 4, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de bestaande lichtreclame, Langstraat 17, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex’ Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van drie dennenbomen, Tooroplaan 17, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een pluimveestal, Hoefbemdenweg 4, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Openbare kennisgeving besluit vormvrije m.e.r. beoordeling plan Diesterbaan 31 (Mob-complex), Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van kamerverhuur, Doctor Schaepmanstraat 14, Stramproy 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, gedeeltelijk dichtmaken van de luifel en plaatsen van een lichtstraat als gelijkwaardigheid, Risseweg 24, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’, Weert 13-03-2019 13-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een stal, gewijzigde aanvraag, Rietbroek 3, Stramproy 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, legaliseren van het gebruik en vervangen van de dakconstructie, Julianastraat 20, Stramproy 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, aanpassen van de voorgevel, Molenpoort 5, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, vervangen van de kozijnen, Oelemarkt 12, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen van de woning, Penitentenstraat 7, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, realiseren van een rijbak, longeercirkel, betonpad en stageverblijven, Sint Sebastiaanskapelstraat 6, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een bedrijfspand, Schepenlaan 8, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder / Besluit geluidhinder in verband met een ontwerp omgevingsvergunning, Julianastraat 26, Stramproy 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Hooiruiter 20, Weert (v) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen van de woning, Hoogstraat 11, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, verbouwen van de woning, Hertogstraat 30, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, kappen van 35 dennen, Dijkerstraat 87, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beschikking omgevingsvergunning, bouwen van 6 woningen, Baetenhof 1, 2, 15, 16, 17 en 18, Stramproy (v) 06-03-2019 06-05-2019 detail
Besluit tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer: Energiestraat, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voorbereiding bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning, Gerbi, omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM natuur en activiteit bouwen voor het veranderen van een varkenshouderij, St. Sebastiaanskapelstraat 9a, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de voorgevel, wijziging verleende vergunning, Basculeweg 4, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een tweede inrit, Vlasakker 2, Stramproy 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen afzuiginginstallaties, Oelemarkt 11, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een rotonde, Kerkstraat, perceel sectie R, nr. 4590, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van dakkapellen, Bassin 14A, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Alphons Boostenstraat 12, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp omgevingsvergunning ‘Julianastraat 26 Stramproy’, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, Weert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 27-02-2019 27-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Vloedmolenweg 12C, Stramproy (v) 27-02-2019 27-04-2019 detail