Vergunningen Werk & Inkomen Lekstroom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werk & Inkomen Lekstroom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werk & Inkomen Lekstroom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom detail
Beleidsregels terugvordering en invordering Werk en Inkomen Lekstroom 2017 detail
Ondermandaat vervanging archiefbescheiden detail
Besluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, Werk en Inkomen Lekstroom detail
WIJZIGING BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN WERK EN INKOMEN LEKSTROOM detail
Beleidsregels commerciële huur en verhuur Werk en Inkomen Lekstroom 2016 detail
Mandaatbesluit Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen detail
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 detail
Procedureregeling functiebeschrijving en - waardering Werk & Inkomen Lekstroom detail
Regeling vacaturevervulling Werk en Inkomen Lekstroom detail
Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop WIL 2016 detail
Herstelbesluit Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Werk en Inkomen Lekstroom detail
Regeling gesprekscyclus WIL detail
Reglement van Orde DB WIL detail
Reglement van orde AB WIL detail
Regeling toepassing coördinatiemodule van HR21binnen Werk en Inkomen Lekstroom detail
Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden Werk en Inkomen Lekstroom detail
Regeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom detail
Regeling ambtseed of belofte Werk en Inkomen Lekstroom detail
Regeling vergoeding AB-leden WIL detail
Regeling thuiswerken Werk en Inkomen Lekstroom detail
Regeling melden vermoeden misstanden Werk en Inkomen Lekstroom detail