7.9

Vergunningen Werk en Inkomen Lekstroom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werk en Inkomen Lekstroom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werk en Inkomen Lekstroom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaatbesluit Werk en Inkomen Lekstroom Zelfstandigenregelingen 2020
Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen WIL 2020
Budgethoudersregeling WIL 2013
Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang WIL
Intrekkingsbesluit Verordening tegemoetkoming kinderopvang WIL januari 2020
Ondermandaatbesluit directeur WIL voor overlopende werkzaamheden
Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Privacybeleid Werk en Inkomen Lekstroom
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom 2020
Privacyreglement Werk en Inkomen Lekstroom
Inkoop- en aanbestedingsbeleid WIL 2020
Besluit participatievoorzieningen WIL
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening De Ronde Venen
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening Nieuwegein
Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening Stichtse Vecht
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Beleidsregels gehuwden met een niet-rechthebbende partner WIL 2018
Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom
Regeling Generatiepact Werk en Inkomen Lekstroom
Privacyreglement NIS Lopik
Afstemmingsverordening Werk en Inkomen Lekstroom 2018
Beleidsregels terugvordering en invordering Werk en Inkomen Lekstroom 2018
Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Werk en Inkomen Lekstroom
Regeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom
Beheerregeling Informatiebeheer Werk en Inkomen Lekstroom
Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
Budgethoudersregeling WIL 2013
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Regeling melden vermoeden misstand Werk en Inkomen Lekstroom
Uitvoeringsregeling beloningsbeleid Werk en Inkomen Lekstroom
Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering Werk en Inkomen Lekstroom
Privacybeleid Werk en Inkomen Lekstroom
Reglement bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201700032
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201700464
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201700198
Klachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom
regeling stage Werk en Inkomen Lekstroom
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600159
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201601499
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201601310
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600266 en U201600450
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201501937
Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600259
Regeling Generatiepact Werk en Inkomen Lekstroom