7.5

Vergunningen WerkSaam Westfriesland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van WerkSaam Westfriesland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door WerkSaam Westfriesland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregel giften, ontvangsten en schadevergoedingen WerkSaam Westfriesland
Arbeidstijdenregeling WerkSaam Westfriesland
Regeling Studiefaciliteiten WerkSaam Westfriesland
Regeling verlof WerkSaam Westfriesland
Regeling Vervoersvoorziening WerkSaam Westfriesland
Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel Uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland
Regeling mobile devices SSC DeSom organisaties
WerkSaam Nota reserves en voorzieningen 2019
Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland
Regeling Generatiepact WerkSaam Westfriesland
Fietsregeling WerkSaam Westfriesland
Regeling Functiewaardering- en beschrijving WerkSaam Westfriesland
Regeling Aanvulling Beloningsbeleid WerkSaam Westfriesland
Reiskostenregeling Woon-werkverkeer en dienstreizen WerkSaam Westfriesland
Regeling Alcohol-, drugs- en medicijngebruik WerkSaam Westfriesland
Geschillenregeling WerkSaam Westfriesland
Regeling hoe te handelen bij overlijden medewerker WerkSaam Westfriesland
Werktijdenregeling WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel Terug- en invordering Bbz 2004 WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel Verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding WerkSaam Westfriesland
Besluit Ondermandaat plustaak terug- en invordering bijzondere bijstand Koggenland
Beleidsregel Bestuurlijke boete WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel Participatieplaatsen
Fietsregeling WerkSaam Westfriesland
Regeling Aanvulling Beloningsbeleid WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel Loonkostensubsidie WerkSaam Westfriesland
Reglement van Orde voor de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland
Regeling hoe te handelen bij overlijden medewerker WerkSaam
Informatiebeveiligingsbeleid Suwinet
Beleidsregel schadevergoeding medewerkers WerkSaam
Beleidsregel Deeltijd ondernemen in de bijstand WerkSaam Westfriesland
Reglement van Orde voor het algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland
Arbeidstijdenregeling WerkSaam Westfriesland
Inkoop- en aanbestedingsbeleid WerkSaam
Beleidsregel Wet taaleis WerkSaam Westfriesland
Regeling Aanvulling Beloningsbeleid WerkSaam Westfriesland
Financiële verordening WerkSaam Westfriesland
Mandaatbesluit regionale harmonisatie informatielandschap
Privacybeleid WerkSaam Westfriesland
Verordening Tegenprestatie WerkSaam Westfriesland
Intrekking beleidsplan 2015 en beleidsregel vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligers WerkSaam Westfriesland
Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland
Afstemmingsverordening WerkSaam Westfriesland
Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland
Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel bestuurlijke boete WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel Uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland
Beleidsregel toeslag levensonderhoud jongeren WerkSaam Westfriesland
beleidsregel inkomstenvrijlating WerkSaam Westfriesland