Vergunningen WerkSaam Westfriesland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van WerkSaam Westfriesland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door WerkSaam Westfriesland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Reglement van Orde voor de cliëntenraad van WerkSaam Westfriesland detail
Regeling hoe te handelen bij overlijden medewerker WerkSaam detail
Informatiebeveiligingsbeleid Suwinet detail
Beleidsregel schadevergoeding medewerkers WerkSaam detail
Beleidsregel Deeltijd ondernemen in de bijstand WerkSaam Westfriesland detail
Reglement van Orde voor het algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland detail
Arbeidstijdenregeling WerkSaam Westfriesland detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid WerkSaam detail
Beleidsregel Wet taaleis WerkSaam Westfriesland detail
Regeling Aanvulling Beloningsbeleid WerkSaam Westfriesland detail
Financiële verordening WerkSaam Westfriesland detail
Mandaatbesluit regionale harmonisatie informatielandschap detail
Privacybeleid WerkSaam Westfriesland detail
Verordening Tegenprestatie WerkSaam Westfriesland detail
Intrekking beleidsplan 2015 en beleidsregel vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligers WerkSaam Westfriesland detail
Handhavingsverordening WerkSaam Westfriesland detail
Afstemmingsverordening WerkSaam Westfriesland detail
Verordening cliëntenparticipatie WerkSaam Westfriesland detail
Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel bestuurlijke boete WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Uitstroompremie naar werk WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel toeslag levensonderhoud jongeren WerkSaam Westfriesland detail
beleidsregel inkomstenvrijlating WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Loonkostensubsidie WerkSaam Westfriesland detail
beleidsregel verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Vermogen WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Verlagen uitkering WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Voorkomen verdringing detail
Beleidsregel hulpmiddelen voor werk WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Reiskostenvergoeding re-integratie en verwervingskosten WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Flextensie WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Onderwijsmogelijkheden van jongeren WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel giften en schadevergoedingen WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Verblijf in inrichting WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel krediethypotheek, pandrecht en geldlening WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel Vergoeding kinderopvang cliënt WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel hulpmiddelen voor werk WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsplan 2018-2021 WerkSaam Westfriesland Iedereen laten participeren detail
Beleidsregel wet taaleis WerkSaam Westfriesland detail
Beleidsregel toeslag levensonderhoud 18-, 19- en 20-jarigen WerkSaam Westfriesland detail
Inkoopbeleid WerkSaam Westfriesland detail
Verordening bijdragen gemeenten aan commerciële activiteiten WerkSaam Westfriesland detail
Regeling verlof WerkSaam Westfriesland detail
Reiskostenregeling woon-werkverkeer en dienstreizen WerkSaam Westfriesland detail
Werktijdenregeling WerkSaam Westfriesland detail
Regeling verlof WerkSaam Westfriesland detail
Werktijdenregeling WerkSaam Westfriesland detail
Regeling aanstelling in algemene dienst WerkSaam Westfriesland detail
Regeling aanstelling in algemene dienst WerkSaam Westfriesland detail