Vergunningen Werkendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werkendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werkendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening marktgelden 2019 Werkendam
Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam
Verordening leges 2019 Werkendam
Verordening watertoeristenbelasting 2019 Werkendam
Verordening toeristenbelasting 2019 Werkendam
Verordening reinigingsheffingen 2019 Werkendam
Verordening rioolheffing 2019 Werkendam
Verordening watertoeristenbelasting 2019 Werkendam
Verordening haven- en kadegelden 2019 Werkendam
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Werkendam
Vaststelling bestemmingsplan
Vaststelling bestemmingsplan Kern Dussen, Muilkerk 28c
Ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Dussen: Heren van Brechtlaan’
Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan
Vaststelling bestemmingsplan
Watervergunning innamepompstation Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch
tijdelijke beleidregel huisvesting arbeidsmigranten
tijdelijke beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten
Publicatie vergunning
Ontwerp wijzigingsplan ter inzage voor het herbouwen van een woning aan de Buitenkade 35a te Hank
Subsidieregeling peuteropvang 2019
Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Giessen-Rijswijk met ontwerp ontheffingsbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai...
Ontwerpbestemmingsplan Kerckelant 3 te Werkendam ter inzage.
Publicatie ontwerp bestemmingsplan
Publicatie ontwerp bestemmingsplan
Beleidsnotitie Bestuurrechtelijk optreden schoolverzuim:last onder dwangsom
Mandaatbesluit last onder dwangsom
Instructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem
Publicatie Ontwerp Exploitatieplan
Vaststelling bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan
Vaststelling wijzigingsplan “De Es: gedeeltelijke wijziging”
Publicatie ontwerpbestemmingsplan
Beleidsregel reiskosten naar ISK 2018
Publicatie ontwerp bestemmingsplan
Regeling melden vermoeden misstand (‘Klokkenluidersregeling’) gemeente Werkendam
Ontwerp-besluit met ontwerp Mer en ontwerp watervergunning ter inzage voor het plan van N.V. Waterwinningbedrijf...
Vaststelling bestemmingsplan
Publicatie vergunning
Bestemmingsplan ’t Zand 23-27 Sleeuwijk vastgesteld
Regeling Mantelzorgwaardering Werkendam 2018
Publicatie ontwerpbestemmingsplan
Besluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Werkendam 2018
Publicatie ontwerpbestemmingsplan
Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Werkendam
Publicatie ontwerpbestemmingsplan
Bouw nieuwe woning naast Zandsteeg 2 te Nieuwendijk
Klachtenregeling JeugdhulpWerkendam 2017
Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Werkendam 2018