Vergunningen Werkendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werkendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werkendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening marktgelden 2019 Werkendam detail
Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam detail
Verordening leges 2019 Werkendam detail
Verordening watertoeristenbelasting 2019 Werkendam detail
Verordening toeristenbelasting 2019 Werkendam detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 Werkendam detail
Verordening rioolheffing 2019 Werkendam detail
Verordening watertoeristenbelasting 2019 Werkendam detail
Verordening haven- en kadegelden 2019 Werkendam detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Werkendam detail
Vaststelling bestemmingsplan detail
Vaststelling bestemmingsplan Kern Dussen, Muilkerk 28c detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Dussen: Heren van Brechtlaan’ detail
Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan detail
Vaststelling bestemmingsplan detail
Watervergunning innamepompstation Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch detail
tijdelijke beleidregel huisvesting arbeidsmigranten detail
tijdelijke beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten detail
Publicatie vergunning detail
Ontwerp wijzigingsplan ter inzage voor het herbouwen van een woning aan de Buitenkade 35a te Hank detail
Subsidieregeling peuteropvang 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Giessen-Rijswijk met ontwerp ontheffingsbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai ter inzage. detail
Ontwerpbestemmingsplan Kerckelant 3 te Werkendam ter inzage. detail
Publicatie ontwerp bestemmingsplan detail
Publicatie ontwerp bestemmingsplan detail
Beleidsnotitie Bestuurrechtelijk optreden schoolverzuim:last onder dwangsom detail
Mandaatbesluit last onder dwangsom detail
Instructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem detail
Publicatie Ontwerp Exploitatieplan detail
Vaststelling bestemmingsplannen detail
Vaststelling bestemmingsplan detail
Vaststelling wijzigingsplan “De Es: gedeeltelijke wijziging” detail
Publicatie ontwerpbestemmingsplan detail
Beleidsregel reiskosten naar ISK 2018 detail
Publicatie ontwerp bestemmingsplan detail
Regeling melden vermoeden misstand (‘Klokkenluidersregeling’) gemeente Werkendam detail
Ontwerp-besluit met ontwerp Mer en ontwerp watervergunning ter inzage voor het plan van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch voor het realiseren van een innamepompstation aan de Bergsche Maas (Fortunapolder) met leidingtracé naar bekken de Gijster. detail
Vaststelling bestemmingsplan detail
Publicatie vergunning detail
Bestemmingsplan ’t Zand 23-27 Sleeuwijk vastgesteld detail
Regeling Mantelzorgwaardering Werkendam 2018 detail
Publicatie ontwerpbestemmingsplan detail
Besluit wijziging Richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten februari 2018 detail
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Werkendam 2018 detail
Publicatie ontwerpbestemmingsplan detail
Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Werkendam detail
Publicatie ontwerpbestemmingsplan detail
Bouw nieuwe woning naast Zandsteeg 2 te Nieuwendijk detail
Klachtenregeling JeugdhulpWerkendam 2017 detail
Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Werkendam 2018 detail