Vergunningen Werkorganisatie Druten-Wijchen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werkorganisatie Druten-Wijchen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werkorganisatie Druten-Wijchen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming detail
Attentieregeling detail
Regeling verlof en flexibele ureninvulling detail
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar detail
Aanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming detail
Regeling behandeling van bezwaarschriften personele zaken WerkorganisatieDruten Wijchen detail
Benoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zakenWerkorganisatie Druten Wijchen detail
Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders detail
Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar detail
aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders detail
Rectificatie detail
Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid detail
Beleidsregels Munitax 2018 detail
Instelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen detail
Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar detail
Mandaatregister Werkorganisatie Druten-Wijchen detail
Klachtenregeling Werkorganisatie Druten-Wijchen detail
Aansluiting bij de CAR en UWO voor de sector gemeente detail
Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018 detail
BEHEERREGELING INFORMATIEBEHEER detail