Vergunningen Werkorganisatie Druten-Wijchen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werkorganisatie Druten-Wijchen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werkorganisatie Druten-Wijchen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Mandaat- en volmachtbesluit Werkorganisatie Druten Wijchen
Reglement van orde voor het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen
Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
Aanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming
Attentieregeling
Regeling verlof en flexibele ureninvulling
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Aanwijzingsbesluit Functionaris gegevensbescherming
Regeling behandeling van bezwaarschriften personele zaken WerkorganisatieDruten Wijchen
Benoeming commissieleden bezwaarschriftencommissie personele zakenWerkorganisatie Druten Wijchen
Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaar
aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Rectificatie
Het Inkoop-en aanbestedingsbeleid
Beleidsregels Munitax 2018
Instelling bezwaarschriftencommissie Sociaal Plan Werkorganisatie Druten Wijchen
Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Mandaatregister Werkorganisatie Druten-Wijchen
Klachtenregeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Aansluiting bij de CAR en UWO voor de sector gemeente
Archiefreglement Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018
Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Werkorganisatie Druten-Wijchen 2018
BEHEERREGELING INFORMATIEBEHEER