7.5

Vergunningen Werkorganisatie Duivenvoorde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werkorganisatie Duivenvoorde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werkorganisatie Duivenvoorde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Werkorganisatie Duivenvoorde – Van rechtswege vervallen rechtspositionele regelingen
Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Voorschoten
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling inzake het gebruik van dienstvoertuigen en digitale rittenregistratie
Algemene Inkoopvoorwaarden 2019 Werkorganisatie Duivenvoorde
Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden Werkorganisatie Duivenvoorde 2019
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur
Regeling mobile device management en mobiel werken
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
Intrekking Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde
Intrekking Interne instructie voor het gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde
Budgethoudersregeling Werkorganisatie Duivenvoorde 2019
Interne instructie voor het gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde 2019
Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde 2019
Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling mobile device management en mobiel werken
Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie Duivenvoorde
Treasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling voortgangs- en beoordelingsgesprekken Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling ambtelijke integriteit Werkorganisatie Duivenvoorde
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
1e wijziging van de CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde
Werkorganisatie Duivenvoorde - Overzicht (onder)mandaten
Ondermandaatbesluit bevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde
Ondermandaatbesluit bevoegdheden gemeente Voorschoten
Ondermandaatbesluit bevoegdheden gemeente Wassenaar
Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde
Interne instructie voor het gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde
Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Werkorganisatie Duivenvoorde
Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling studiefaciliteiten Werkorganisatie Duivenvoorde
IKB-regeling Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding Werkorganisatie Duivenvoorde
Regeling bijzondere gebeurtenissen Werkorganisatie Duivenvoorde