Vergunningen Werkorganisatie Duivenvoorde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Werkorganisatie Duivenvoorde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Werkorganisatie Duivenvoorde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Regeling inzake het gebruik van dienstvoertuigen en digitale rittenregistratie detail
Algemene Inkoopvoorwaarden 2019 Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden Werkorganisatie Duivenvoorde 2019 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur detail
Regeling mobile device management en mobiel werken detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Intrekking Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Intrekking Interne instructie voor het gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Budgethoudersregeling Werkorganisatie Duivenvoorde 2019 detail
Interne instructie voor het gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde 2019 detail
Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde 2019 detail
Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 detail
Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling mobile device management en mobiel werken detail
Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 detail
Ondermandaatbesluit treasury Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Treasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde 2018 detail
Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury gemeente Wassenaar detail
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling voortgangs- en beoordelingsgesprekken Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling ambtelijke integriteit Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
1e wijziging van de CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Werkorganisatie Duivenvoorde - Overzicht (onder)mandaten detail
Ondermandaatbesluit bevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Ondermandaatbesluit bevoegdheden gemeente Voorschoten detail
Ondermandaatbesluit bevoegdheden gemeente Wassenaar detail
Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Interne instructie voor het gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Sociaal Statuut Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding Werkorganisatie Duivenvoorde detail
IKB-regeling Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling studiefaciliteiten Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Regeling bijzondere gebeurtenissen Werkorganisatie Duivenvoorde detail
Vakantieregeling Werkorganisatie Duivenvoorde detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde (Rectificatie) detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde (Toelichting) detail
CAR-UWO Werkorganisatie Duivenvoorde detail