Vergunningen West Maas en Waal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van West Maas en Waal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door West Maas en Waal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het wijzigen van de horecabestemming...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van 2 woningen...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verbouwen van de boerderij...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vernieuwen van de aanbouw...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een wijziging op de verleende...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verbouwen van de woning...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een stalling...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het veranderen van de uitrit...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een buitenwasplaats...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning - de...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het aanpassen van de gevel en vestigen van een...
Gemeente West Maas en Waal - verlengen beslistermijn (6 weken), 12-02-2020 - Van Heemstraweg 88a Beneden-Leeuwen
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het bouwen van een dierenverblijf, 20-12-2019...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het verbouwen van een woning en het bouwen van...
Gemeente West Maas en Waal - aanvraag omgevingsvergunning vor het bouwen van een kapschuur, 17-12-2019...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het vervangen van gevelbeplating en gevelreclame...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het bouwen van een dierenverblijf met opslagruimte,...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het plaatsen van camerabeveiliging, 23-12-2019...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het bouwen van een kapschuur, 23-12-2019 - Bernhardstraat...
Gemeente West Maas en Waal - ingekomen vergunning voor het vervangen van de handelsreclame, 17-12-2019...
Gemeente West Maas en Waal - verleende vergunning voor het rijdelijk huisvesten van de Kringloopwinkel,...
Gemeente West Maas en Waal - het bouwen van een woning met garage en het aanleggen van een in - en uitrit,...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor de tijdelijke verhuur van het...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een schuur - Molenstraat...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen van een woning...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het besluit gelijkwaardigheid...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een bijgebouw...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen van de woning -...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het wijzigen van de functie...
COLLEGE BESLUIT
Verordening rioolheffing 2020
Verordening Lijkbezorgingrechten 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Legesverordening 2020
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening watertoeristenbelasting 2020
Verordening Toeristenbelasting 2020
Gemeente West Maas en Waal - Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken voor het wijziging...
Gemeente West Maas en Waal - Bekendmaking vaststelling ‘Lokale Integrale Veiligheidsplan 2020-2022’ -...
Gemeente West Maas en Waal - Verlenging beslistermijn - het gebruiken van een gedeelte van de woonboot...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het splitsen van de woning,...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een woning - Donjon...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een dierenverblijf...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van dakpannen en...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een dakterras...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een in- en...