7.5

Vergunningen West Maas en Waal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van West Maas en Waal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door West Maas en Waal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de renovatiewerkzaamheden aan...
Gemeente West Maas en Waal - Een ontwerp verlening omgevingsvergunning is ter inzage gelegd voor het...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van een garage en...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk plaatsen van een...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is geweigerd voor het verhogen van een schutting...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van een bedrijfspand...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanbrengen van een schroefdak...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de renovatiewerkzaamheden aan...
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente West Maas en Waal
Gemeente West Maas en Waal - Beneden-Leeuwen, Waterstraat ong.
Gemeente West Maas en Waal - Verlenging beslistermijn - het plaatsen van een berging - Tesstraat 26,...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanleggen van een weg -...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verbouwen van de winkel...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor een uitbreiding van de woning -...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het legaliseren van paardenboxen...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een bruggetje...
Gemeente West Maas en Wal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van dakkapellen en...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van ramen en kozijnen...
Gemeente West Maas en Waal - Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken voor Een omgevingsvergunning...
Beneden-Leeuwen, Waterstraat ong.
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het gedeeltelijk slopen van...
Gemeente West Maas en Waal - Verlenging beslistermijn - het plaatsen van een poort - Brouwersstraat 38,...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van de woning...
Gemeente West Maas en Waal - Verlenging beslistermijn -het bouwen van een paardenhouderij - van Heemstraweg...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een schuilstal voor...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een uitbreiding van de woning...
Gemeente West Maas en Waal - Een aanvraag voor een omgevingsvergunning is door de gemeente ingetrokken...
Gemeente West Maas en Waal - Melding activiteitenbesluit - de opslag van aromaten - Van Heemstraweg 88a,...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een verbindingssluis...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van een romneyloods...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van 6 woningen en...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het vergroten en verbouwen van...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor een wijziging van de indeling en...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het bewonen van een woning door...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen van een woning -...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van ramen en kozijnen...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor een uitbouw en herstellen gevels...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunningsaanvraag is buitenbehandeling gelaten voor het veranderen...
Gemeente West Maas en Waal - Melding activiteitenbesluit - het starten van paardenhouderij - Van Heemstraweg...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van antennes -...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het slopen van funderingen onder...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen van een aanbouw -...
Sluiting lokaal in verband met overtreding Opiumwet, Expeditieweg 8-13 te Boven-Leeuwen
Gemeente West Maas en Waal - Melding activiteitenbesluit -een stookontheffing voor het verbranden van...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het uitbreiden van de woning -...
Gemeente West Maas en Waal - Melding activiteitenbesluit - het wijzigen van situering opslag harde materialen...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor een stoeprand vervangen door een...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vergroten van de woning...
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is verleend voor het plaatsen van betonnen keerwanden...
Gemeente West Maas en Waal - Melding activiteitenbesluit -het veranderen van activiteiten - Lindenlaan...