Vergunningen West Maas en Waal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van West Maas en Waal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door West Maas en Waal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleend (bezwaar)
Verleend (bezwaar)
Verleend (bezwaar)
Ingekomen
Ingekomen
Ingekomen
Ingekomen
Ingekomen
Ingekomen
Ingekomen
Ingekomen
Verleend (bezwaar)
verleend (bezwaar)
Beoordelingsplicht milieueffectrapportage
Verleend (bezwaar)
Verleend (bezwaar)
INGEKOMEN
INGEKOMEN
INGEKOMEN
INGEKOMEN
Gemeente West Maas en Waal - wegafsluiting - Filipsstraat te Alphen
Gemeente West Maas en Waal - wegafsluiting - Hoflaan te Maasbommel
Gemeente West Maas en Waal - wegafsluiting - Willibrordusstraat, Boven-Leeuwen
Gemeente West Maas en Waal - wegafsluiting - Lindenlaan, Alphen
INGEKOMEN
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Gemeente West Maas en Waal - intrekking verkeersbesluit - nvt
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - Kampsestraat - Boven-Leeuwen
Gemeente West Maas en Waal - intrekking verkeersbesluit - nvt
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - Houtstraat, Wamel
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - Schoolstraat, Alphen
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - Kampstraat, Maasbommel
Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Avri
Gemeente West Maas en Waal - intrekking verkeersbesluit - nvt
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - Zuivelweg Dreumel
Gemeente West Maas en Waal - intrekking verkeersbesluit - nvt
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - Lageweg Dreumel
Gemeente West Maas en Waal - verkeersbesluit wegafsluiting - burg. Baltussenplein, Alphen
Verordening lijkbezorgingrechten 2016
Verordening marktgelden 2016
Verordening watertoeristenbelasting 2016
Eerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet 2016
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016
Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015
Verordening hondenbelasting 2016
Tarievenverordening voor welzijnsaccommodaties in de gemeente
Verordening Toeristenbelasting 2016
Verordening forensenbelasting 2016
Legesverordening 2016