7.4

Vergunningen Westerveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Westerveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Westerveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Westerveld 2020
Ontwerp omgevingsvergunning lheebroek 34
Ontwerpwijzigingsplan Stroovledder 11 Dwingeloo
Aanwijzingsbesluit extra locatie ondergrondse restafvalcontainer Wapse 2020
Collegebesluit inzake wijziging tarief rijbewijzen
Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Westerveld
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan "Partiële herziening bedrijventerrein Moersberger Erven te...
Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan "Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos,...
Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen en gedenktekens
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp
Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe COVID-19 van 26 maart 2020
Vaststelling bestemmingsplan "Darp"
Beleidsregels Paasvuren gemeente Westerveld
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” van de gemeente Westerveld
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018” van de gemeente Westerveld
Mandaat- en Volmachtbesluit gemeente Westerveld 2019
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing
Verordening op de heffing en de invordering van de Toeristenbelasting 2020
Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020
Besluit aanwijzing Heffings- en Invorderingsambtenaar Westerveld
BUDGETHOUDERSREGELING 2019 GEMEENTE wESTERVELD
Vastgesteld wijzigingsplan Lheebroek 6
Vastgesteld wijzigingsplan ‘’Jan van der Veenweg 2”
Wijzigingsplan Lhee 5 Dwingeloo
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Darp
Ontwerpbestemmingsplan Darp
Ontwerp wijzigingsplan Lheebroek 6 Dwingeloo
Ontwerp wijzigingsplan Jan van der Veenweg 2
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018”, gewijzigde versie
Afvalstoffenverordening Westerveld 2019
Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden Gemeente Westerveld 2019
Vaststelling bestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2019”
uitvoeringsregel initiatieven gemeente Westerveld
Verleende omgevingsvergunning voor “Splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden aan Wittelterweg...
Ontwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo”
Vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1
Vaststelling bestemmingsplan “Dwingeloo – Lhee 78”
Uitvoeringsregel Evenementen gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel 'Stimulering meerdaagse toeristische evenementen en internationale of nationale kampioenschappen...
Reglement van Orde voor de raadscommissies 2019
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2019
Grondprijzenbrief 2019
Handhavingsbeleid 2019-2023
Ontwerp omgevingsvergunning “Splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden aan Wittelterweg 33...
Ontwerp omgevingsvergunning “Splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden aan Wittelterweg 33...
Havelte, Rijksweg N.Z. 19