7.4

Vergunningen Westerveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Westerveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Westerveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving voorbereiding en voorontwerp bestemmingsplan Vledderveen-Bosweg 1 en P.W. Jansenlaan
Bekendmaking besluit MER-beoordeling, Eemster 53 in Dwingeloo
Ontwerpbestemmingsplan Dwingeloo,Aldi Valderseweg en ontwerp omgevingsvergunning bouw Aldi (coördinatieregeling)
Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid Brink 29 Dwingeloo
Budgethoudersregeling gemeente Westerveld 2021
Verordening onroerende- zaak belastingen 2021
Ontwerp wijzigingsplan Uterlangenweg 1 Uffelte
Kennisgeving voorbereiding en voorontwerpbestemmingsplan Leggeloo 33
Ontwerpbestemmingsplan Dwingeloo, partiële herziening locatie Vos Heuvelenweg
Grondprijzenbrief Westerveld 2021
Algemene Plaatselijke Verordening 2012
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut' nabij Uffelte
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 'Klimaatbuffer Ootmaanlanden en Koningsschut' nabij Uffelte
Vastgesteld wijzigingsplan Ruiterweg 79 Havelterberg
Ontwerpbestemmingsplan "Vledder-Vledderweg 35"
Uitvoeringsregel Coronaschade Culturele Instellingen Westerveld
Verordening tot stimulering van de inzameling van oud papier en karton Westerveld 2021
Verordening onroerende- zaak belastingen 2021
Legesverordening 2021
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021
Verordening markt- en standplaatsgelden 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Ontwerpbestemmingsplan Rollestraat 35
Kennisgeving en voorontwerp Oosteinde 21
Vastgesteld wijzigingsplan Hoofdweg 85a Nijensleek
Rectificatie vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp
Uitvoeringsregel Amateurkunst gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Investeringssubsidies buitensportaccommodaties
Uitvoeringsregel Verslavingszorg gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Speeltuinverenigingen gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Fonds Dorpshuizen
Uitvoeringsregel Herdenken gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel EHBO
Uitvoeringsregel Kind- en Jeugdwerk gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Dorpsplannen
Uitvoeringsregel Ondersteuning Dorpshuizen gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Eenmalige Culturele Activiteiten
Uitvoeringsregel Koningsdag gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Hulp aan Slachtoffers gemeente Westerveld
Uitvoeringsregel Activiteiten uit Dorpsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp
Ontwerpbestemmingsplan Natuurcamping Olde Bargen Dwingeloo
Vastgesteld wijzigingsplan Stoovledder 11, Dwingeloo
Ontwerp omgevingsvergunnig uitgebreid voor De Vorrelvenen 10-10a Dwingeloo
Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Westerveld 2020
Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Moersberger Erven
Financiële verordening gemeente Westerveld 2020