Vergunningen Westerveld

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Westerveld. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Westerveld. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Rectificatie ontwerpbestemmingsplan Darp
Ontwerpbestemmingsplan Darp
Ontwerp wijzigingsplan Lheebroek 6 Dwingeloo
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2018”, gewijzigde versie
Ontwerp wijzigingsplan Jan van der Veenweg 2
Afvalstoffenverordening Westerveld 2019
Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden Gemeente Westerveld 2019
Vaststelling bestemmingsplan Vledder Noord, partiële herziening zorgvoorziening
Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied Westerveld 2019”
uitvoeringsregel initiatieven gemeente Westerveld
Verleende omgevingsvergunning voor “Splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden aan Wittelterweg...
Ontwerp wijzigingsplan “Lhee 5 Dwingeloo”
Vaststelling bestemmingsplan Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1
Vaststelling bestemmingsplan “Dwingeloo – Lhee 78”
Uitvoeringsregel 'Stimulering meerdaagse toeristische evenementen en internationale of nationale kampioenschappen...
Uitvoeringsregel Evenementen gemeente Westerveld
Reglement van Orde voor de raadscommissies 2019
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2019
Grondprijzenbrief 2019
Handhavingsbeleid 2019-2023
Ontwerp omgevingsvergunning “Splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden aan Wittelterweg 33...
Ontwerp omgevingsvergunning “Splitsen van de woonboerderij naar drie wooneenheden aan Wittelterweg 33...
Vledder, Bosbouwkamp 10
Havelte, Rijksweg N.Z. 19
Dwingeloo, Lheebroek 18D
Wapse, Landweg 4
Dwingeloo, Nijverheidsweg 41
Havelte, Eursingerkerkweg 2A, Koningsdag
Havelte, Busselte, Darp, Havelterberg, Uffelte, huis-aan-huisactie verkoop potplanten en bloemen
Diever, in en om de Brink, Koningsdag
Vledder, Lesturgeonplein, diverse braderieën
Door gedeelte gemeente Westerveld, Off Road rit
Wittelte, Wapse, Uffelte, Diever, Dwingeloo, ontheffing voor het organiseren van paasvuren (vreugdevuren)
Dieverbrug, nabij de winkeltjes en schenkerijen, braderieën
Vledder, in en om het Lesturgeonplein, Koningsdag
Dieverbrug, nabij Dieversluis, braderieën
Havelte, Nieuwe Ruiterweg 1
Havelte, Nieuwe Ruiterweg 1
Dwingeloo, t.h.v.. Holtien 14
Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 21
Diever, evenemententerrein, Paaskermis
Diever, Kasteel 17
Dwingeloo, Nijverheidsweg 25
Nijensleek, Dwarsweg 21
Dwingeloo, De Vorrelvenen 11
Wittelte, Steenwijkerweg 8
Dwingeloo, Westeinde 12
Dwingeloo, in en om het Kamp de Marke en het Dwingelderveld, Taribush Wandelfestival
Door gemeente Westerveld, Monarch Rally
Diever, in en om de Brink, de Hoofdstraat en de Peperstraat , Ringsteken