Vergunningen Westervoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Westervoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Westervoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Het Geerken 336 te Westervoort
Gemeente Westervoort - verlening evenementenvergunning - optocht C.V. de Dolbotters - diverse straten,...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Looyenland 90 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop Liemersallee 34 te Westervoort
Verordening Cliënt- en Burgerparticipatie Sociaal Domein Westervoort 2020
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop Goltackers 43 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jagerskamp 17 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kreytierstraat 34 te Westervoort
Legesverordening 2020
Kennisgeving ontvangst melding sloop Kreytierstraat 12 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop Klapstraat 168 te Westervoort
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Klapstraat 180 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop IJsseldijk 96 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Waemelslant 61 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Waemelslant 61 te Westervoort
Gemeente Westervoort - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een schutting - Paepestraat 11, Westervoort
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Broekstraat 6 te Westervoort
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Keulsebaan 10, 12, 14, en 16 te Westervoort
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Paepestraat 11 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lange Maat 20 te Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop De Heege meerdere woningen te Westervoort
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen
Gemeente Westervoort - verlening omgevingsvergunning - plaatsen erfafscheiding - Het Geerken 330, Westervoort
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen
Verordening winkeltijden Westervoort 2020
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Het Geerken 330 te Westervoort
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning (wijziging eerder verleende...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning (wijziging eerder verleende...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning, Looyenland 92, Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop Liemersallee 28 te Westervoort
Kennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Looyenland 92 te Westervoort
Legesverordening 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2020
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Verordening marktgelden 2020
De Mandaatregeling 1Stroom
Verordening rioolheffing 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Westervoort
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Leidraad Invordering Gemeente Westervoort 2020
Regeling gemeentelijke belastingen 2020
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Westervoort
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige bij de heffing van belastingen 2020
Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijk regeling 1Stroom
Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen naamzuilen IKC, De Hoge Hoeve 70, Westervoort
Kennisgeving ontvangst melding sloop Busserstraat 3 te Westervoort