Vergunningen Weststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Weststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Weststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Maatwerkvoorschrift wet milieubeheer
Verleende vergunning: plaatsen paardenstal en starten B&B
Agenda raadscommissievergadering maandag 16 september 2019
Tijdelijke verkeersmaatregel
Verlengen beslistermijn: bouwen woning
Milieu meldingen
Maatwerkvoorschrift wet milieubeheer
Omgevingsaanvraag: realiseren B&B
Omgevingsaanvraag: verbouwen woning
Verleende vergunning: bouwen recreatiewoning
Verleende vergunning: milieu vergunning
Verleende vergunning: organiseren VTBM en clubwedstrijd met motoren
Verleende vergunning: plaatsen kap op garage
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadburen 21 – Nijeholtwolde’
Ontwerp omgevingsvergunning Overburen 21 Peperga
Bestemmingsplan Scherpenzeel - De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel)
Nieuw negatief beleid gaswinning in Weststellingwerf
AB-vergadering van de GR SW ‘Fryslân’
Bestemmingsplan Scherpenzeel - De Landerij (Grindweg 155 Scherpenzeel)
Verleende vergunning: bouwen woning
Verleende vergunning: ontheffing sluitingsuur
Verleende vergunning: organiseren springkussenfestival
Ingetrokken aanvraag:plaatsen speeltoestel boomhut
Ingetrokken aanvraag: plaatsen speeltoestel boomhut
Verleende vergunning: nieuwbouw woning
Omgevingsaanvraag: wijziging kapvergunning
Omgevingsaanvraag: kappen linde
Omgevingsaanvraag: kappen 9 bomen
Omgevingsaanvraag: oprichten woning
Omgevingsaanvraag: ophogen percelen
Omgevingsaanvraag: plaatsen kap op garage
Omgevingsaanvraag: aanbouw gevelelement
Omgevingsaanvraag: kappen 3 bomen
Omgevingsaanvraag: plaatsen buitenverlichting
Verleende vergunning: exploitatievergunning
Verleende vergunning: nieuwbouw vrijstaande woning
Verleende vergunning: ontheffing sluitingsuur
Verleende vergunning: organiseren truckrit
Verleende vergunning: plaatsen gevelreclame
Verleende vergunning: organiseren voetbaltoernooi
Verleende vergunning: onderhoudswerkzaamheden overweg
Verleende vergunning: organiseren dorpsfeest
Verleende vergunning: plaatsen nieuw dak over bestaande stal
Omgevingsvergunning: toepassen tijdelijk gronddepot
Omgevingsvergunning: bouwen veldschuur
Omgevingsvergunning: plaatsen erfafscheiding
Omgevingsvergunning: gedeeltelijk vervangen en renoveren woning
Omgevingsvergunning: nieuwbouw woning
Omgevingsvergunning: verlengen ligboxenstal
Omgevingsvergunning: realiseren Bed & Breakfast