Vergunningen Westvoorne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Westvoorne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Westvoorne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
CAR-UWO
Definitief wijzigingsplan Langeweg 8 Rockanje
Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3 wabo definitief...
Verleende omgevingsvergunningen
Publicatie vergunningen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Definitief wijzigingsplan, Langeweg 8 Rockanje, gemeente Westvoorne
Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3, gemeente...
Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3, gemeente...
Definitief wijzigingsplan, Langeweg 8 Rockanje, gemeente Westvoorne
Besluiten uit de raadsvergadering gemeente Westvoorne
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/ Aelbrechtsweg Oostvoorne
Ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/ Aelbrechtsweg Oostvoorne
Wet ruimtelijke ordening
Basisregistratie personen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Voorbereidingsbesluit, Stationsweg 43-47 Oostvoorne, gemeente Westvoorne
Voorbereidingsbesluit, Stationsweg 43-47 Oostvoorne, gemeente Westvoorne
Wet ruimtelijke ordening
Verleende omgevingsvergunningen
Ter inzage en zienswijze omgevingsvergunning afwijkend van de beheerverordening, bouwen van een sportzaal,...
Ter inzage en zienswijze omgevingsvergunning afwijkend van de beheerverordening, bouwen van een sportzaal,...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning Afwijkend van de beheerverordening
Voornemen tot verkoop van openbaar groen
Beleidsnotitie Bed and Breakfast en Gastenverblijven
Damoclesbeleid gemeente Westvoorne
Actualisatie Damoclesbeleid
Verkeersbesluit
Gemeente Westvoorne - Aanpassing van de verkeersmaatregel op de Berkenrijspad in Oostvoorne - Berkenrijspad...
Verleende omgevingsvergunningen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Bekendmaking aanwijzing gehandicapten parkeerplaats
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Basisregistratie personen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Verordening Starterslening Westvoorne 2019
Verordening Duurzaamheidslening Westvoorne 2019
Verordening Rekenkamerfunctie Westvoorne 2019
Bekendmaking verlening standplaatsvergunning
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
Ontwerp-wijzigingsplan, Langeweg 8, Rockanje