Vergunningen Westvoorne

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Westvoorne. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Westvoorne. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Basisregistratie personen
Verleende omgevingsvergunningen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Beleidslijn heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen gemeente Westvoorne
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Publicatie Bekendmaking aanwijzing gehandicapten-parkeerplaats
Publicatie vergunningen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Publicatie Bekendmaking verlening standplaatsvergunning
Voorbereidingsbesluit Duinlaan 51 Oostvoorne
Verleende omgevingsvergunningen
Uitreiken bewijs van bekendmaking van het Nederlanderschap
Uitreiken bewijs van bekendmaking van het Nederlanderschap
Publicatie vergunningen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Voorbereidingsbesluit, Duinlaan 51, Oostvoorne
Voorbereidingsbesluit, Duinlaan 51, Oostvoorne
Gemeente Westvoorne - kennisgeving activiteitenbesluit - houden van dieren - Molendijk 72, 3235 XH, Rockanje
Basisregistratie personen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
CAR-UWO
Definitief wijzigingsplan Langeweg 8 Rockanje
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3 wabo definitief...
Publicatie vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Definitief wijzigingsplan, Langeweg 8 Rockanje, gemeente Westvoorne
Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3, gemeente...
Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3, gemeente...
Definitief wijzigingsplan, Langeweg 8 Rockanje, gemeente Westvoorne
Besluiten uit de raadsvergadering gemeente Westvoorne
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/ Aelbrechtsweg Oostvoorne
Ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Torenweg Rockanje/ Aelbrechtsweg Oostvoorne
Wet ruimtelijke ordening
Basisregistratie personen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Voorbereidingsbesluit, Stationsweg 43-47 Oostvoorne, gemeente Westvoorne
Voorbereidingsbesluit, Stationsweg 43-47 Oostvoorne, gemeente Westvoorne
Verleende omgevingsvergunningen
Wet ruimtelijke ordening
Ter inzage en zienswijze omgevingsvergunning afwijkend van de beheerverordening, bouwen van een sportzaal,...
Ter inzage en zienswijze omgevingsvergunning afwijkend van de beheerverordening, bouwen van een sportzaal,...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
Voornemen tot verkoop van openbaar groen