Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Wetterskip Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wetterskip Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Watervergunning WFN1900601 aanleggen van glasvezelnetwerk in het buitengebied van Tytsjerksteradiel 25-03-2019 25-05-2019 detail
Watervergunning WFN1902605 aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in het het buitengebied van Achtkarspelen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 28 maart 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 27 maart 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Bekendmaking 14-03-2019 14-05-2019 detail
Watervergunning WFN1901435 aanbrengen van een (tijdelijke) stuw, locatie polder Rohel te Buitenpost, nabij de kruising Rohelsterweg-De Tjoele 13-03-2019 13-05-2019 detail
Bekendmaking Beleidsnota Ecologie en Vis 2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Watervergunning WFN1902777 afsluiting van It Sân te Koudum 12-03-2019 12-05-2019 detail
Bekendmaking vaststelling Projectplan KRW oevers Tsjonger 11-03-2019 11-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Minigemaal Lemsterhoek 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Minigemaal Breewarsdyk 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Minigemaal Ysbrechtum 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en uitvoeringsbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk. 25-02-2019 25-04-2019 detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbreding schouwwater en aanleg duikers – Biskopreed te Wijnjewoude 14-02-2019 14-04-2019 detail
Kennisgeving ter inzage ontwerp-projectplan Verbreding Boven-Tjonger 07-02-2019 07-04-2019 detail
Kennisgeving ter inzage ontwerp-projectplan Verbreding Grootdiep + aanleg vispassages 07-02-2019 07-04-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Nieuwbouw gemaal Feansicht 04-02-2019 04-04-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de auditcommissie van Wetterskip Fryslân d.d. 19 februari 2019 01-02-2019 01-04-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie WFB (Watersysteembeheer landelijk gebied en Friese Boezem) van Wetterskip Fryslân d.d. 11 februari 2019 01-02-2019 01-04-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie APZF (Algemene zaken, Primaire waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën) van Wetterskip Fryslân d.d. 11 februari 2019. 01-02-2019 01-04-2019 detail
Integriteitsbeleid en Gedragscode Wetterskip Fryslân 28-01-2019 28-03-2019 detail