Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Wetterskip Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wetterskip Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking Projectplan Verbetering regionale kering Nes (kadering 125) 20-06-2019 20-08-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Ophoging lage kadegedeelten regionale waterkering Jorwert 14-06-2019 14-08-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie WSKZ (Watersysteembeheer, Waterkwaliteit en Zuiveringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. dinsdag 25 juni 2019 14-06-2019 14-08-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 24 juni 2019 14-06-2019 14-08-2019 detail
Watervergunning WFN1905309 aanleggen van een winningslocatie zout Lange Lijnbaan 15 te Harlingen 04-06-2019 04-08-2019 detail
Bekendmaking ter inzagelegging Concept Legger 04-06-2019 04-08-2019 detail
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland 04-06-2019 04-08-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 11 juni 2019 03-06-2019 03-08-2019 detail
Watervergunning WFN1906392 verlagen waterpeil op diverse locaties op Terschelling 03-06-2019 03-08-2019 detail
Watervergunning WFN1906059 verhogen waterpeil polder Het Bild aan de Bildreed te Rottevalle 29-05-2019 29-07-2019 detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Leyen Oost - It Bild 28-05-2019 28-07-2019 detail
Bekendmaking Openbare vergadering Adviescommissie Watersysteembeheer Vlieland 28-05-2019 28-07-2019 detail
Kennisgeving terinzagelegging ONTWERP JAARRAPPORTAGE 2018 Wetterskip Fryslân 23-05-2019 23-07-2019 detail
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Terschelling d.d. 22 mei 2019 20-05-2019 20-07-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie WSKZ (Watersysteembeheer, Waterkwaliteit en Zuiveringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 28 mei 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
Watervergunning WFN1905437 distributieleiding Zonnepark de Zwette te Leeuwarden 17-05-2019 17-07-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie AFSP (Algemene zaken, Financiën, Stedelijk Gebied en Primaire keringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 27 mei 2019 17-05-2019 17-07-2019 detail
Bekendmaking vaststelling Projectplan Verbreding Grootdiep + aanleg vispassages 14-05-2019 14-07-2019 detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Minigemaal Breewarsdyk, Ysbrechtum en Lemsterhoek 14-05-2019 14-07-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Verbetering regionale kering Nes (kadering 125) 14-05-2019 14-07-2019 detail
Bekendmaking vaststelling Projectplan Verbreding Boven-Tjonger 14-05-2019 14-07-2019 detail
Bekendmaking vaststelling projectplan opmaling Drachten Zuid 10-05-2019 10-07-2019 detail
Watervergunning WFN1904717 twee houten bruggen te Wommels 07-05-2019 07-07-2019 detail
Watervergunning WFN1904309 renoveren sluis Stokersverlaat met brug te Appelscha 03-05-2019 03-07-2019 detail
Bekendmaking Projectplannen  Verbetering kaden Nes – Aldeboarn – Drachten (kadering 125) 30-04-2019 30-06-2019 detail
Watervergunning WFN1904653 het aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in het buitengebied van gemeente Opsterland 30-04-2019 30-06-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 7 mei 2019 26-04-2019 26-06-2019 detail
Activiteitenbesluit Milieubeheer WFN1904709 voor rioolwaterzuiveringsinstallatie Franeker 19-04-2019 19-06-2019 detail
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Schiermonnikoog 16-04-2019 16-06-2019 detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Nieuwbouw gemaal Feansicht 11-04-2019 11-06-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Leyen Oost - It Bild 09-04-2019 09-06-2019 detail
Watervergunning WFN1903017 bouw van een nieuwe woning met kelder aan de Binnenduinweg 1 te Buren (Ameland) 04-04-2019 04-06-2019 detail
Bekendmaking ter inzagelegging Partiële Herziening Beleidsregels Integrale Legger 01-04-2019 01-06-2019 detail
Kennisgeving Jaarverslag afhandeling klachten 2018 28-03-2019 28-05-2019 detail
Wijzigingsbesluit WFN1903793 m.b.t. watervergunning WFN1901704 verlagen waterpeil op diverse locaties op Terschelling 28-03-2019 28-05-2019 detail
Bekendmaking Beleidsregels waterkwantiteit Wetterskip Fryslân 26-03-2019 26-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan opmaling Drachten Zuid 26-03-2019 26-05-2019 detail
Watervergunning WFN1900601 aanleggen van glasvezelnetwerk in het buitengebied van Tytsjerksteradiel 25-03-2019 25-05-2019 detail
Watervergunning WFN1902605 aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in het het buitengebied van Achtkarspelen 21-03-2019 21-05-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 28 maart 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 27 maart 2019 15-03-2019 15-05-2019 detail
Bekendmaking 14-03-2019 14-05-2019 detail
Watervergunning WFN1901435 aanbrengen van een (tijdelijke) stuw, locatie polder Rohel te Buitenpost, nabij de kruising Rohelsterweg-De Tjoele 13-03-2019 13-05-2019 detail
Bekendmaking Beleidsnota Ecologie en Vis 2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Watervergunning WFN1902777 afsluiting van It Sân te Koudum 12-03-2019 12-05-2019 detail
Bekendmaking vaststelling Projectplan KRW oevers Tsjonger 11-03-2019 11-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Minigemaal Breewarsdyk 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Minigemaal Ysbrechtum 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking Projectplan Minigemaal Lemsterhoek 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bekendmaking goedkeuringsbesluit projectplan en uitvoeringsbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk. 25-02-2019 25-04-2019 detail