Vergunningen Wetterskip Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wetterskip Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking Projectplan Vispassages De Kolken Noord detail
Bekendmaking Projectplan Leeuwarden Oost, deelgebied A-2 detail
Watervergunning WFN1908940 vervangen van een gasdistributieleiding in Slijkenburg detail
Kennisgeving ontwerp-watergebiedsplan Koningsdiep-Oost Wetterskip Fryslân. detail
Bekendmaking Projectplan Leeuwarden Oost detail
Watervergunning WFN1906489 aanpassen bestaande waterlopen en bijbehorende kunstwerken rondom Herbaijum detail
Generatiepact Wetterskip Fryslân detail
Watervergunning WFN1908470 aanleggen glasvezelkabel netwerk in buitengebied Ooststellingwerf detail
Bekendmaking vaststelling partiële herziening beleidsregels integrale legger detail
Verordening benoeming dijkgraaf Wetterskip Fryslân 2019 detail
Bekendmaking Projectplan Bruggelaan Hoppesteegde Appelscha detail
Watervergunning WFN1908051 drinkwaterleiding nabij de Lindedijk te Slijkenburg. detail
Bekendmaking Projectplan Verbreden hoofdwatergang Tilgrupsweg detail
Bekendmaking Projectplan Gemaal De Wildlanden detail
Bekendmaking Projectplan Verbeteren waterkeringen 'Terwispel' detail
Watervergunning WFN1907312 drijvend zonnepark op zandwinput Weperpolder te Oosterwolde detail
Watervergunning WFN1906375 tijdelijk verhogen waterpeil in het gehele beheergebied van Wetterskip Fryslân detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 9 juli 2019 detail
Bekendmaking Projectplan Verbetering regionale kering Nes (kadering 125) detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie WSKZ (Watersysteembeheer, Waterkwaliteit en Zuiveringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. dinsdag 25 juni 2019 detail
Bekendmaking Projectplan Ophoging lage kadegedeelten regionale waterkering Jorwert detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 24 juni 2019 detail
Bekendmaking ter inzagelegging Concept Legger detail
Watervergunning WFN1905309 aanleggen van een winningslocatie zout Lange Lijnbaan 15 te Harlingen detail
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 11 juni 2019 detail
Watervergunning WFN1906392 verlagen waterpeil op diverse locaties op Terschelling detail
Watervergunning WFN1906059 verhogen waterpeil polder Het Bild aan de Bildreed te Rottevalle detail
Bekendmaking Openbare vergadering Adviescommissie Watersysteembeheer Vlieland detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Leyen Oost - It Bild detail
Kennisgeving terinzagelegging ONTWERP JAARRAPPORTAGE 2018 Wetterskip Fryslân detail
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Terschelling d.d. 22 mei 2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie AFSP (Algemene zaken, Financiën, Stedelijk Gebied en Primaire keringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 27 mei 2019 detail
Watervergunning WFN1905437 distributieleiding Zonnepark de Zwette te Leeuwarden detail
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie WSKZ (Watersysteembeheer, Waterkwaliteit en Zuiveringen) van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 28 mei 2019 detail
Bekendmaking vaststelling Projectplan Verbreding Grootdiep + aanleg vispassages detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Minigemaal Breewarsdyk, Ysbrechtum en Lemsterhoek detail
Bekendmaking Projectplan Verbetering regionale kering Nes (kadering 125) detail
Bekendmaking vaststelling Projectplan Verbreding Boven-Tjonger detail
Bekendmaking vaststelling projectplan opmaling Drachten Zuid detail
Watervergunning WFN1904717 twee houten bruggen te Wommels detail
Watervergunning WFN1904309 renoveren sluis Stokersverlaat met brug te Appelscha detail
Bekendmaking Projectplannen  Verbetering kaden Nes – Aldeboarn – Drachten (kadering 125) detail
Watervergunning WFN1904653 het aanleggen van een glasvezelkabel netwerk in het buitengebied van gemeente Opsterland detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 7 mei 2019 detail
Activiteitenbesluit Milieubeheer WFN1904709 voor rioolwaterzuiveringsinstallatie Franeker detail
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Schiermonnikoog detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Nieuwbouw gemaal Feansicht detail
Bekendmaking Projectplan Leyen Oost - It Bild detail
Watervergunning WFN1903017 bouw van een nieuwe woning met kelder aan de Binnenduinweg 1 te Buren (Ameland) detail