Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Wetterskip Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wetterskip Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Bekendmaking vaststelling projectplan Gemalen Mieden Tsjonger en Makkingaasterpolder 11-01-2019 11-03-2019 detail
Bekendmaking kandidaatstelling Verkiezing leden algemeen bestuur Wetterskip Fryslân en zittingen centraal stembureau. 10-01-2019 10-03-2019 detail
Kennisgeving inspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluiten dijkversterking Lauwersmeerdijk, vervangen van de bekleding buitentalud, aanbrengen stabiliteit constructie binnentalud. 07-01-2019 07-03-2019 detail
Watervergunning (WFN1817002) tijdelijk verhogen waterpeil beheergebied Wetterskip Fryslân 27-12-2018 27-02-2019 detail
Watervergunning WFN1816857 het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone van een hoofdwatergang, langs een te bouwen bedrijfsloods bij Kleasterwei 7 in Tzummarum 27-12-2018 27-02-2019 detail
Watervergunning WFN1816979 uitvoeren van werkzaamheden aan de tunnelbak KW900 in de N381 ten westen van Donkerbroek 24-12-2018 24-02-2019 detail
Legesverordening Wetterskip Fryslân 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening zuiveringsheffing Wetterskip Fryslân 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening op de watersysteemheffing Wetterskip Fryslân 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening verontreinigingsheffing Wetterskip Fryslân 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Watervergunning WFN1817012 dempen van een watergang achter en naast het perceel van adres De Pôle 1 te Gaastmeer 21-12-2018 21-02-2019 detail
Watervergunning WFN1817059 dempen van een watergang achter de woning op het adres J.J. Hofstrjitte 17 te Gaastmeer 21-12-2018 21-02-2019 detail
Watervergunning WFN1816742 aanleggen van een damwand aan De Pôle 3 te Gaastmeer 21-12-2018 21-02-2019 detail
Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Wetterskip Fryslân 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Watervergunning WFN1816768 uitvoeren van werkzaamheden aan het onderstation aan de Haulerweg 12 te Wolvega 20-12-2018 20-02-2019 detail
Watervergunning WFN1816079 actualiseren en wijzigen van de bestaande vergunning voor het lozen van overtollig perswater vanuit het zanddepot aan De Steven te Drachten 17-12-2018 17-02-2019 detail
Watervergunning WFN1816203 voor het bouwrijp maken van het plan Skoatterwâld, De Lanen te Heerenveen 12-12-2018 12-02-2019 detail
Bekendmaking vaststelling projectplan Herinrichting vijver hoofdkantoor Wetterskip Fryslân 10-12-2018 10-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerp-peilbesluit Feansicht 07-12-2018 07-02-2019 detail
Registratie aanduiding (naam) kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen Wetterskip Fryslân 06-12-2018 06-02-2019 detail
Bekendmaking (WFN1814931) Intrekking maatwerkvoorschrift totaal fosfor rwzi te Dokkum 05-12-2018 05-02-2019 detail
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 11 december 2018 03-12-2018 03-02-2019 detail
Kennisgeving ter inzage ontwerp-projectplan KRW oevers Tsjonger 30-11-2018 30-01-2019 detail
Watervergunning WFN1812925 herinrichting van het stationsgebied te Veenwouden 29-11-2018 29-01-2019 detail
Watervergunning WFN1815517 aanbrengen van een fietsbrug naast de bestaande brug op de locatie Leechlân 7 te Warga 22-11-2018 22-01-2019 detail