Vergunningen Winsum

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Winsum. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Winsum. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019
Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2019
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening op de heffing en verordening van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening reclamebelasting 2019
Verordening marktgelden 2019
Legesverordening 2019
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019
Verordening Forensenbelasting 2019
Gemeente Winsum - Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod in de Stationsstraat te Sauwerd...
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor vervangen van dakkapel aan de Eenrumerweg in Baflo
Kapmelding ontvangen voor 1 Gewone es aan de Torenweg in Adorp
Kapmelding ontvangen voor 2 Abelen aan de Wierumerschouwsterweg inAdorp
Omgevingsvergunning verleend voor verbouwen van een winkel tot woning in de Heerestraat in Baflo
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een dakkapel aan de Regnerus Praediniusstraat in Winsum
Besluitvormend agendapunt Raadsvoorstel Vaststellen Belastingverordeningen 2019
Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van parkeervoorzieningen en voetpad bij het Station Sauwerd...
Melding ontvangen voor het kappen van 1 den aan De Hooilanden in Sauwerd
Beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuwe erfafscheiding aan de Schuttersweg...
Evenementenvergunning verleend voor Demo Classics op 19 mei 2019 op het Aanleg in Winsum
Evenementenvergunning verleend voor Onderweg naar Bethlehem op 16 december 2018 in het centrum van Winsum
Kapmelding ontvangen voor het kappen van 1 berk en 1 eik aan de Stationsstraat in Sauwerd
Kapmelding ontvangen voor het kappen van 1 kastanje aan de Aldringaweg in Feerwerd
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van winkel tot woning aan de Heerestraat in...
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een loods aan de Hoogeweg in Baflo
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Netlaan in Winsum
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods aan Het Aanleg in Winsum
Omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een pipowagen aan de Oude Winsumerstraatweg in...
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een dam met duiker aan de Klapperhornsterweg...
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van de molenschuur aan de Mentaweg in Feerwerd...
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een schuur aan de Mathenesserweg in Rasquert...
Melding ontvangen voor het kappen van 2 populieren aan het Aduarderdiep in Feerwerd
melding ontvangen voor het kappen van 8 essen aan de Oosterweg in Feerwerd
Melding ontvangen voor het kappen van 1 kastanje en 4 essen aan de Zijlsterweg in Feerwerd
Omgevingsvergunning verleend voor een mestbassin aan het Klein Garnwerd in Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor aanbouwen bijkeuken aan de Oosterstraat in Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een woning aan de Veldoven in Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een tuinkamer aan de Oude Dijk in Den Andel
Ontheffing geluidhinder verleend voor nachtelijke slijpwerkzaamheden aan het spoor in 2019
Evenementenvergunning verleend voor de Dikke Tien Run in Feerwerd
Evenementenvergunning verleend voor kermis in Baflo
Omgevingsvergunning verleend voor een eetcafé aan de Regnerus Praediniusstraat in Winsum
Omgevingsvergunning verleend voor een natuurvriendelijke oever langs het Oude Diepje in Winsum
Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de Laanweg in Sauwerd en de Oosterlaan in Wetsinge...
Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning aan de Stationsstraat in Sauwerd