Vergunningen Winterswijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Winterswijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Winterswijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Privacy beleidskader gemeente Winterswijk
Onttrekken openbaarheid overweg Vreehorstweg
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Arresveld, nabij Morgenzonweg 154
Ingediende melding brandveilig gebruik Snelliusstraat 11
Geweigerde vergunning omgevingsvergunning kappen Horstweg 12
Verleende omgevingsvergunning kappen Wooldseweg
Ingediende kapmelding Corleseweg 66
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Vosseveldseweg 16
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Greuneweg 7
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen MorskersDriehuisweg 2
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Bumerweg 11
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Milieuneutraal veranderen Lorentzstraat 1
Vastgesteld bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 en Sikkinkweg 6
Verleende omgevingsvergunning bouwen/milieu Brandenweg 6
Ontwerpwijzigingsplan Rotweg 2 - 4
Algemene Plaatselijke Verordening Open dag TSKV Sihhat
Verleende omgevingsvergunning bouwen  Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1
Milieu-informatie - Bekendmaking maatwerkbesluit o.g.v. het activiteitenbesluit als bedoeld in artikel...
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Beatrixpark 1
Algemene Plaatselijke Verordening innemen standplaats
Algemene Plaatselijke Verordening Standplaats ten behoeve van de bereiding en verkoop van oliebollen
Verleende omgevingsvergunning kappen park Scholtenbrug
Verleende omgevingsvergunning kappen Voorninklaan 1
Ingediende kapmelding B. Stegemanstraat 3
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Winterswijk
Ontwerpwijzigingsplan Rotweg 2 - 4
Vastgesteld bestemmingsplan Bessinkgoorweg 4 en Sikkinkweg 6
Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein 'Meedoen in Winterswijk'
Volkshuisvestelijk Afwegingkader Woningbouw Winterswijk 2019-2025
Verleende omgevingsvergunning bouwen/kappen Geelinkweg 1
Geweigerde vergunning omgevingsvergunning kappen Corleseweg 66
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Wooldseweg
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen hoek Bataafseweg-Kottenseweg
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning reclame Roelvinkstraat 1-01
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Masterveldweg 21a
Intrekken gedeelte verleende omgevingsvergunning milieu Meenkmolenweg 33
Verleende omgevingsvergunning kappen C.P.M. Rommelaan 57
Vastgesteld wijzigingsplan Hietkampweg 3
Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer...
Ingediende kapmelding Voorninklaan 1
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning kappen Asterstraat 57
Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan Nieuw Beusinkweg 20-16
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Bekeringweg 16
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Bessinkgoorweg 1
Ingediende melding brandveilig gebruik  Lorentzstraat 1
Verleende omgevingsvergunning kappen Atjehstraat 14
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouwen Landgoed Eelink
Vastgesteld wijzigingsplan Hietkampweg 3
Besluit tot opheffing gehandicaptenparkeerplaats Sleeswijkstraat 86
Voornemen tot toewijzing gehandicapten-parkeerplaats Merelstraat 12