Vergunningen Woensdrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Woensdrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Woensdrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015 detail
Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ detail
Hoogerheide - KLM laan 30 (exploitatievergunning) detail
Bekendmakingen van deze week in het elektronisch gemeenteblad detail
Putte - Koppelstraat 17 (kabels en leidingen, telecom) detail
Verleende omgevingsvergunning Huijbergen - Bergsebaan 8a detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogerheide - Dennenlaan 27 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Putte - Begoniastraat 35 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Steertse Heide detail
Ossendrecht - Dorpsstraat 16 (buiten behandeling laten van de aanvraag) detail
Hoogerheide - Arendsberg (standplaatsvergunning) detail
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019 detail
Bekendmakingen van deze week in het elektronisch gemeenteblad detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht” detail
Ontwerp wijzigingsplan bouwblok Havenweg 1, Ossendrecht detail
Ontwerp beschikking hogere waarden geluid Putseweg 56, Hoogerheide detail
Ontwerp bestemmingsplan “Woningbouw Putseweg 56, Hoogerheide” detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Huijbergen - Bergsebaan 2 detail
Verleende omgevingsvergunning Hoogerheide - Gemeynte 11 detail
Verleende omgevingsvergunning Ossendrecht - Doktersstraat 46 detail
Verleende omgevingsvergunning Putte - Narcisstraat 1 detail
Putte - Heidestraat 12a (Verlenging beslistermijn Wabo) detail
Hoogerheide - Raadhuisstraat 79 t/m 87 (Verlenging beslistermijn Wabo) detail
Verleende omgevingsvergunning Huijbergen - Kloosterdreef 16 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogerheide - De Acacia 9 detail
Voornemen vertrokken naar onbekende bestemming detail
Hoogerheide - Jan van der Heijdenstraat 3 (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen) detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogerheide - Dennenlaan 39 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogerheide - Onderstal 3 detail
Ontwerp wijzigingsplan bouwblok Havenweg 1, Ossendrecht detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Extra uitrit en opslag Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht” detail
Ontwerp beschikking hogere waarden geluid Putseweg 56, Hoogerheide detail
Ontwerp bestemmingsplan “Woningbouw Putseweg 56, Hoogerheide” detail
Ontwerp wijzigingsplan bouwblok Havenweg 1, Ossendrecht detail
Agenda Raadsvergadering 3 juli 2019 detail
Bekendmakingen van deze week in het elektronisch gemeenteblad detail
Agenda Raadsvergadering 4 juli 2019 detail
Hoogerheide - Doelstraat 6 (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen) detail
Ossendrecht - De Kuil 9a (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen) detail
Hoogerheide - Lindonk 5 (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen) detail
Hoogerheide - Raadhuisstraat 87 (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen) detail
Voornemen vertrokken naar onbekende bestemming detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Woensdrecht - Stallaertstraat 30 detail
Verleende omgevingsvergunning Ossendrecht - Pannenhoef 19 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Noordrand detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogerheide - Antwerpsestraatweg 100 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Putte - Putseweg 44 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogerheide - Hof van Brabant 16 detail
Voornemen vertrokken naar het buitenland detail
Huijbergen - Staartsestraat 55 (Weigering maatwerkvoorschriften art. 8.42 Wet milieubeheer) detail