Vergunningen Woerden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Woerden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Woerden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Horecabeleidskader gemeente Woerden
gemeente Woerden - verkeersbesluit openbare laadpaal - berlengakade
gemeente woerden - Verkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen...
gemeente woerden - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Hoefbladveld ter hoogte van huisnummer 28
gemeente woerden - verkeersbesluit teowijzing gehandicaptenparkeerplaats - Dorpsstraat 38 Zegveld
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Vaststelling wijzigingsplan met gecoördineerde omgevingsvergunning Dorpeldijk 10
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Vaststelling wijzigingsplan met gecoördineerde omgevingsvergunning Dorpeldijk 10
gemeente Woerden - instellen parkeerplaatsen voor autodelen - woerden
Terrassenbeleid gemeente Woerden 2019
Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015 (APV Woerden 2015)
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ontwerpbesluit
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ontwerpbesluit
Verlenging beslistermijn
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ontwerpbesluit