7.6

Vergunningen Woerden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Woerden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Woerden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Reglement van orde van de raad van Woerden juli 2020
Ontwerp bestemmingsplan ‘Mijzijde 139 Kamerik’ en gecoördineerde Omgevingsvergunning
Ontwerp bestemmingsplan ‘Mijzijde 139 Kamerik’ en gecoördineerde Omgevingsvergunning
Gemeente Woerden - Wijzigen verkeersbesluit instellen voorrangsregeling - Van der Valk Boumanlaan te...
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Verlenging beslistermijn
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Ingekomen aanvraag/melding
Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2019
Handelswijze ooverkapping tijdelijke terrassen
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ontwerpbesluit
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling
Ingekomen aanvraag/melding
Besluit/beoordeling