Vergunningen Woerden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Woerden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Woerden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Besluit Wet voorkeursrecht Putkop III detail
Besluit Wet voorkeursrecht Voortuin II detail
Besluit Wet voorkeursrecht Burgemeester Van Zwietenweg detail
Besluit Wet voorkeursrecht Voortuin II detail
Besluit Wet voorkeursrecht Burgemeester Van Zwietenweg detail
Besluit Wet voorkeursrecht Putkop III detail
Besluit/beoordeling detail
Ontwerp wijzigingsplan Milandweg 52 met gecoördineerde omgevingsvergunning en hogere waarde detail
Ontwerp wijzigingsplan Milandweg 52 met gecoördineerde omgevingsvergunning en hogere waarde detail
Financiële verordening Woerden 2019 detail
Beleidsregels briefadres gemeente Woerden 2019 detail
Besluit/beoordeling detail
Besluit/beoordeling detail
Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2019 detail
Verlenging beslistermijn detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen voetgangersoversteekplaats Tournoysveld Nummer: 19.i00172 - Tournoysveld detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit aanwijzen extra algemene gehandicaptenparkeerplaats Jacob Ruysdaelstraat tussen 8:00 uur en 16:00 uur - Jacob Ruysdaelstraat detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Oeralstraat 7, 3446 ZX Woerden detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats. - Dahliastraat 11, 3442 BM te Woerden. detail
Bekendmaking Omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort detail
Bekendmaking Omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort detail
Artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening. detail
Mandaat- en volmachtbesluit inkoop in Utrecht-Westverband 2018 detail
Vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Woerden detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit tijdelijk opheffen eenrichtingverkeer Zandwijksingel Nummer: 19i.00169 - Zandwijksingel detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit toewijzen parkeerplaats voor kiss & ride ter hoogte van de Dorpsstraat 179, Harmelen. Nummer 19i.00168 - Dorpsstraat 179, Harmelen detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats. 19i.00168 - Hoefbladveld 28, 3448 EX Woerden. detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner. 19i.00167 - Paulus Potterstraat 4, 3443 TB Woerden. detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen parkeerverbod - Anthonie van Dijckstraat Woerden detail
Ontwerp wijzigingsplan Mijzijde 97 met gecoördineerde omgevingsvergunning detail
Ontwerp wijzigingsplan Mijzijde 97 met gecoördineerde omgevingsvergunning detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats. Nummer 18.05470 - Uitweg 75, 3481 BC Harmelen detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Nummer 18i.05472 - Anton Mauvestraat 125, 3443 CV Woerden. detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen. Nummer: 18i.05471 - Wijnant Nuijenstraat 21 3443JA Woerden detail
Beleidsregel aanpak overlast 2018 gemeente Woerden detail
Kennisgeving bekendmaking vaststelling partiele herziening bedrijventerrein Breeveld detail
Kennisgeving bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden geluid detail
Kennisgeving bekendmaking vaststelling partiele herziening bedrijventerrein Breeveld detail
Kennisgeving bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden geluid detail
Gemeente Woerden - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats Nummer 18i.05469 - Broeksloot 46, 3474 HR Zegveld detail
Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2019) detail
Verordening precariobelasting 2019 detail
Verordening van de raad van Woerden houdende regels voor de heffing en invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019) detail
Verordening toeristenbelasting 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Verordening havengelden 2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 detail
Verordening marktgelden 2019 detail
Verordening reinigingsheffingen 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail