7.5

Vergunningen Wormerland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wormerland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wormerland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE WORMERLAND...
Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving
Uitvoeringsprogramma 2020 Beleidsplan VTH
Verlengingsbesluit aanvraag: Ringdijk 29 AR Wijdewormer, vervangen woonboot.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Eenhoornweg 12 Wormer, plaatsen dakopbouw (verhoogde lichtstraat)
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Bassein 40 Wormer, plaatsen dakopbouw.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Sportlaan 2 Wijdewormer, entreepoort sportcomplex.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:De Welving 20 Wijdewormer, plaatsn dakkapel en overkapping.
Vergunningen/ontheffingen op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Aanvraag omgevingsvergunning:Haremakers 17 Wormer, plaatsen erfafscheiding vvorzijde woning.
Aanvraag omgevingsvergunning:Dorpsstraat 94 Oostknollendam, plaatsen toegangshek.
Vergunningen/ontheffingen op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Aanvraag omgevingsvergunning:Noorderweg 81 Wijdewormer, plaatsen woning.
Verlengingsbesluit aanvraag:Kanaaldijk 14 A Spijkerboor, legalisatie splitsen woonhuis.
Aanvraag omgevingsvergunning: Weiver 25 Jisp, vervangen bestaande schuur.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Tjadenweg 44 Wijdewormer, plaatsen dakkapel.
Aanvraag omgevingsvergunning: Dorpsstraat 37A Oostknollendam, plaatsen nieuwbouw woning.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Kanaaldijk 26 Spijkerboor, plaatsen aanlegsteiger.
2 Vergunningen/ontheffingen op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Vergunningen/ontheffingen op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:
Aanvraag omgevingsvergunning: Noorderweg 1134C Wijdewormer, bouw kangoeroewoning.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Bartelsluispad 1 Wormer, plaatsen woning.
Aanvraag omgevingsvergunning: Koningsvarenstraat 53 Wormer, interne constructieve wijziging.
Aanvraag omgevingsvergunning: Veerdijk 42 K Wormer, verduurzaamheid en casco herstel.
Aanvraag omgevingsvergunning: De Welving 6 Wijdewormer, dakkapel voorzijde woning.
Aanvraag omgevingsvergunning:DROGER 6-8 Wormer, plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak.
Aanvraag omgevingsvergunning: Mariastraat 23 Wormer, funderingsherstel.
Aanvraag omgevingsvergunning:Bassein 28 Wormer, realiseren dakopbouw.
Aanvraag omgevingsvergunning:Engewormer 2A Wormer, aanleg beschoeiing voorkant tuin.
Gemeente Wormerland - Verkeersbesluit E-laadpunt en GPP Knollendammerstraat - Wormer
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Prins van Oranjestraat 112 Wormer, plaatsen dakopbouw.
Aanvraag omgevingsvergunning:Noorderweg 92 B, Wijdewormer, verbreden bestande brug.
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Veerdijk 40 Wormer, vervangen airco installatie.
Aanvraag omgevingsvergunning: Zuiderweg 60B Wijdewormer, uitbreiden rijhal.
Aanvraag omgevingsvergunning:Lijmkoker 3 Wormer, aanleg uitrit.
Aanvraag omgevingsvergunning:Dorpsstraat 267 Wormer, plaatsen dakkapel voorgevel.
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP): R.J. Lenos
Aanvraag omgevingsvergunning:De Kuilweg 30 Wijdewormer, kozijn vervangen.
Nieuwe noodverordening per 15 juli 2020
Mandaat Khonraad Wvggz
Machtiging/mandaat GGD Zaanstreek-Waterland tot uitvoering artikelen 5:1 en 5:2 van de Wet verplichte...
Aanvraag omgevingsvergunning: Kanaaldijk 25 Spijkerboor, aanbouw schuur en kantine.
Aanwijzingsbesluit digitale archiefbewaarplaats Wormerland 2020
Verleende reguliere omgevingsvergunning: Zuiderweg 72 Wijdewormer, afgraven van een oppervlaktewaterlichaam...
Verleende reguliere omgevingsvergunning:Accra 33 Wormer, plaatsen dakopbouw
Verleende reguliere omgevingsvergunning: De Welving 2 Wijdewormer, plaatsen dakkapel voorzijde woning.
Aanvraag omgevingsvergunning:Tjadenweg 44 Wijdewormer, plaatsen dakkapel.
Verleningsbesluit omgevingsvergunning:Dorpsstraat 95 Jisp,plaatsen 3 woningen.
Aanvraag omgevingsvergunning:De Balk 2a Wormer, interne verbouwing.
Besluit vervanging bouw- en omgevingsvergunningen voor het bouwen gemeente Wormerland 2020