Vergunningen Woudrichem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Woudrichem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Woudrichem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vooraankondiging en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Giessen-Rijswijk Burgstraat 2 Giessen - 2018...
gemeentepagina Woudrichem
Vooraankondiging en zienswijzen ontwerp bestemmingsplan WAAU-2017 Wijzigingsplan Hoefpad 9 Uitwijk 2018
Gemeentelijke belastingverordeningen
Vertrokken Met Onbekende Bestemming (BRP)
Verlenging beslistermijn
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Infopagina Altena in Het Kontakt
Vooraankondiging en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Giessen-Rijswijk Dorpsstraat 32a - 2018
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Woudrichem – Oudendijk Postweide 2017’
Bestemmingsplan Centrumplan Giessen-Rijswijk vastgesteld
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Woudrichem – Oudendijk Postweide 2017’
Bestemmingsplan Centrumplan Giessen-Rijswijk vastgesteld
Gemeente Woudrichem - Aanwijzen invalidenparkeerplaats op het parkeerterrein achter de Kennedylaan 22-28...
Gemeente Woudrichem - besluit tot het inrichten van een bushaltepaar in de Sportlaan te Almkerk. Deze...
Gemeente Woudrichem - Aanwijzen invalidenparkeerplaats ter hoogte van Mr. J.N. Scholtenplein te Rijswijk...
Verlenging beslistermijn
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Uitslag gemeenteraadsverkiezing Altena
Gemeentehuis gesloten
Vanaf donderdag 3 januari heten wij u van harte welkom bij de Gemeente Altena
Groeten van Woudrichem!
Commissie bezwaarschriften op 3 dec 2018
Intrekking subsidieregeling zwemaccommodaties
Vastgestelde subsidieplafonds begroting 2019
gemeentepagina Woudrichem
Ingediende aanvaagen omgevingsvergunning
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogelandstraat’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied - Provincialeweg Noord 96, Watertoren herziening’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied - Provincialeweg Noord 96, Watertoren herziening’
Voorontwerpbestemmingsplan‘Bestemmingsplan Buitengebied Middenweg ong 2017’
Ontwerpwijzigingsplan ‘Giessen-Rijswijk – Heuvelkamp ong. 2017’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Andel – De Bronkhorst – Voormalige Rietdijk 2017’
Informatiepakket mijn kind en drugs
Herstraten Nieuwstraat Rijswijk
Inzameling kleding/textiel, oud ijzer en wit- en bruingoed
Groeten van Woudrichem!
Tijd en locatie van bekendmaking van de uitslag
Tijd en locatie van experiment centraal stemmen tellen
Winactie: post een originele verkiezingsfoto
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Overzicht van alle stembureaus
Nog geen idee op wie u gaat stemmen?
Maandag 19 november: slotdebat lijsttrekkers
Nog 1 week: gemeenteraadsverkiezing Altena
verlenging beslistermijn
Gemeentepagina Woudrichem
Wanneer staat het mobiele stembureau waar?
Herstelwerkzaamheden asfaltschades