Vergunningen Woudrichem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Woudrichem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Woudrichem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vooraankondiging en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Giessen-Rijswijk Burgstraat 2 Giessen - 2018 detail
gemeentepagina Woudrichem detail
Vooraankondiging en zienswijzen ontwerp bestemmingsplan WAAU-2017 Wijzigingsplan Hoefpad 9 Uitwijk 2018 detail
Gemeentelijke belastingverordeningen detail
Vertrokken Met Onbekende Bestemming (BRP) detail
Verlenging beslistermijn detail
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) detail
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning detail
Infopagina Altena in Het Kontakt detail
Vooraankondiging en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Giessen-Rijswijk Dorpsstraat 32a - 2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Woudrichem – Oudendijk Postweide 2017’ detail
Bestemmingsplan Centrumplan Giessen-Rijswijk vastgesteld detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Woudrichem – Oudendijk Postweide 2017’ detail
Bestemmingsplan Centrumplan Giessen-Rijswijk vastgesteld detail
Gemeente Woudrichem - Aanwijzen invalidenparkeerplaats op het parkeerterrein achter de Kennedylaan 22-28 te Andel - Kennedylaan te Andel detail
Gemeente Woudrichem - besluit tot het inrichten van een bushaltepaar in de Sportlaan te Almkerk. Deze haltes worden gerealiseerd in verband met de vestiging van het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Altena in een nabij gelegen pand. - Sportlaan, Almkerk detail
Gemeente Woudrichem - Aanwijzen invalidenparkeerplaats ter hoogte van Mr. J.N. Scholtenplein te Rijswijk - Mr. J.N. Scholtenplein, 4284 EK, Rijswijk detail
Verlenging beslistermijn detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) detail
Uitslag gemeenteraadsverkiezing Altena detail
Gemeentehuis gesloten detail
Vanaf donderdag 3 januari heten wij u van harte welkom bij de Gemeente Altena detail
Groeten van Woudrichem! detail
Commissie bezwaarschriften op 3 dec 2018 detail
Intrekking subsidieregeling zwemaccommodaties detail
Vastgestelde subsidieplafonds begroting 2019 detail
gemeentepagina Woudrichem detail
Ingediende aanvaagen omgevingsvergunning detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hogelandstraat’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied - Provincialeweg Noord 96, Watertoren herziening’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied - Provincialeweg Noord 96, Watertoren herziening’ detail
Voorontwerpbestemmingsplan‘Bestemmingsplan Buitengebied Middenweg ong 2017’ detail
Ontwerpwijzigingsplan ‘Giessen-Rijswijk – Heuvelkamp ong. 2017’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Andel – De Bronkhorst – Voormalige Rietdijk 2017’ detail
Informatiepakket mijn kind en drugs detail
Herstraten Nieuwstraat Rijswijk detail
Inzameling kleding/textiel, oud ijzer en wit- en bruingoed detail
Groeten van Woudrichem! detail
Tijd en locatie van bekendmaking van de uitslag detail
Tijd en locatie van experiment centraal stemmen tellen detail
Winactie: post een originele verkiezingsfoto detail
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning detail
Overzicht van alle stembureaus detail
Nog geen idee op wie u gaat stemmen? detail
Maandag 19 november: slotdebat lijsttrekkers detail
Nog 1 week: gemeenteraadsverkiezing Altena detail
verlenging beslistermijn detail
Gemeentepagina Woudrichem detail
Wanneer staat het mobiele stembureau waar? detail
Herstelwerkzaamheden asfaltschades detail