Vergunningen Zederik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zederik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zederik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Zederik - Aanleg gehandicapteparkeerplaats - Sekretaris Baxstraat detail
Gemeente Zederik - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kievit Meerkerk detail
Gemeente Zederik - AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS De kooi, Ameide - De kooi, Ameide detail
Ingediende sloopmelding, Nieuweweg 5 Hei- en Boeicop detail
Ingediende sloopmelding, Burggraaf 22B Meerkerk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Hei- en Boeicopseweg 103 en 103A Hei- en Boeicop detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisplein 1 Leerbroek detail
Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn Hogewaard 28 te Tienhoven detail
Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn Lakerveld 10A te Lexmond detail
Gemeente Zederik - Ondersteuning jeugdhulp detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Nieuwe Rijksweg 148 te Lexmond detail
Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn Nieuwe Rijksweg 40 te Lexmond detail
Vaststelling bestemmingsplan “Boomkwekerij Kortenhoevenseweg te Lexmond” detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Heicopperweg 46, Lexmond” ter inzage detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied” ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan Kortenhoevenseweg 68 te Lexmond en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Achthoven 58 te Lexmond detail
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-341813, Huibertweg 5 Hei- en Boeicop detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, De Bogerd 1 te Ameide detail
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-344131, Broekseweg 92 Ameide detail
Verleende ontheffing op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Firma Roest detail
Verleende evenementenvergunning voor Hervormde Gemeente Meerkerk detail
Gewijzigde openingstijden Avres rond de feestdagen detail
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Vijfheerenlanden detail
Laatste gemeentepagina Zederik detail
Wegafsluiting Leerbroek detail
Gemeente Zederik - Financiële hulp nodig? detail
Gemeente Zederik - Onderzoek naar ervaringen inwoners met gemeente detail
Hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezing Vijfheerenlanden detail
Gemeente Zederik - Welstandsvergadering 19 december 2018 detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Huibertweg 5 te Hei- en Boeicop detail
Ingediende sloopmelding, Dorpsstraat 80 Lexmond detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Broekseweg 24 Meerkerk detail
Ingediende sloopmelding, Broekseweg 94 Meerkerk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Bakkershof 16 t/m 19 Meerkerk detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Hei- en Boeicopseweg 19 Hei- en Boeicop detail
Omgevingsvergunning - geweigerd met reguliere procedure Kortenhoevenseweg ong (tussen 139 en 141) Lexmond detail
Aanvraag omgevingsvergunning, Kleine Kanaaldijk 5 Meerkerk detail
Gemeente Zederik – Buitengewone raadsvergadering 10 december 2018 detail
Ingediende sloopmelding, Hei- en Boeicopseweg 19 Hei- en Boeicop detail
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-341392, Houtstraat 2 Meerkerk detail
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-343017, Aaksterveldsestreeg ong. Ameide detail
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-343087, Achterdijk 1 Nieuwland detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Amelia'slaan 30 Tienhoven detail
Diverse beleidsdocumenten fysieke leefomgeving detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Kerkweg 27 te Tienhoven detail
Gemeente Zederik - Vergadering Monumentencommissie detail
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Weverwijk 31 Leerbroek detail
Afscheid Gemeente Zederik detail
Gemeente Zederik - Welstandsvergadering 5 december 2018 detail