Vergunningen Zederik

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zederik. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zederik. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Zederik - Aanleg gehandicapteparkeerplaats - Sekretaris Baxstraat
Gemeente Zederik - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kievit Meerkerk
Gemeente Zederik - AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS De kooi, Ameide - De kooi, Ameide
Ingediende sloopmelding, Nieuweweg 5 Hei- en Boeicop
Ingediende sloopmelding, Burggraaf 22B Meerkerk
Aanvraag omgevingsvergunning, Hei- en Boeicopseweg 103 en 103A Hei- en Boeicop
Aanvraag omgevingsvergunning, Raadhuisplein 1 Leerbroek
Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn Hogewaard 28 te Tienhoven
Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn Lakerveld 10A te Lexmond
Gemeente Zederik - Ondersteuning jeugdhulp
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Nieuwe Rijksweg 148 te Lexmond
Omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn Nieuwe Rijksweg 40 te Lexmond
Vaststelling bestemmingsplan “Boomkwekerij Kortenhoevenseweg te Lexmond”
Vastgesteld bestemmingsplan “Heicopperweg 46, Lexmond” ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied” ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Kortenhoevenseweg 68 te Lexmond en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Achthoven 58 te Lexmond
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-341813, Huibertweg 5 Hei- en Boeicop
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, De Bogerd 1 te Ameide
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-344131, Broekseweg 92 Ameide
Verleende ontheffing op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Firma Roest
Verleende evenementenvergunning voor Hervormde Gemeente Meerkerk
Gewijzigde openingstijden Avres rond de feestdagen
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Vijfheerenlanden
Laatste gemeentepagina Zederik
Wegafsluiting Leerbroek
Gemeente Zederik - Financiële hulp nodig?
Gemeente Zederik - Onderzoek naar ervaringen inwoners met gemeente
Hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezing Vijfheerenlanden
Gemeente Zederik - Welstandsvergadering 19 december 2018
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Huibertweg 5 te Hei- en Boeicop
Ingediende sloopmelding, Dorpsstraat 80 Lexmond
Aanvraag omgevingsvergunning, Broekseweg 24 Meerkerk
Ingediende sloopmelding, Broekseweg 94 Meerkerk
Aanvraag omgevingsvergunning, Bakkershof 16 t/m 19 Meerkerk
Aanvraag omgevingsvergunning, Hei- en Boeicopseweg 19 Hei- en Boeicop
Omgevingsvergunning - geweigerd met reguliere procedure Kortenhoevenseweg ong (tussen 139 en 141) Lexmond
Aanvraag omgevingsvergunning, Kleine Kanaaldijk 5 Meerkerk
Gemeente Zederik – Buitengewone raadsvergadering 10 december 2018
Ingediende sloopmelding, Hei- en Boeicopseweg 19 Hei- en Boeicop
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-341392, Houtstraat 2 Meerkerk
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-343017, Aaksterveldsestreeg ong. Ameide
Bekendmaking Wet Milieubeheer Z-18-343087, Achterdijk 1 Nieuwland
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Amelia'slaan 30 Tienhoven
Diverse beleidsdocumenten fysieke leefomgeving
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Kerkweg 27 te Tienhoven
Gemeente Zederik - Vergadering Monumentencommissie
Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Weverwijk 31 Leerbroek
Afscheid Gemeente Zederik
Gemeente Zederik - Welstandsvergadering 5 december 2018