Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water Zeeland 2019 20-06-2019 20-08-2019 detail
Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 2019 (internationale doelen) 20-06-2019 20-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. (W-AOV190290/00219923) 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Yara Sluikil B.V. (W-AOV190219/00217520) 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Beestenmarkt 4a in Goes 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Rosier Nederland B.V. (W-AOV190228/00217801) 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Cargill B.V. (W-AOV190293/00219970) 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontgrondingenvergunning voor camping de Veerhoeve B.V. te Wolphaartsdijk 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor Acces World Terminals B.V. (W-AOV180560/00204587) 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V. (W-AOV190117/00214360) 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Havenplein 13-15 Zierikzee 19-06-2019 19-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Dampoortweg 4 Middelburg 19-06-2019 19-08-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 17-06-2019 17-08-2019 detail
Regeling aanwijzingen en vergoedingen crisisbeheersing Provincie Zeeland 2004 17-06-2019 17-08-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging van het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland 17-06-2019 17-08-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 13-06-2019 13-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor uitbreiding van de kadeconstructie Quarleshaven (W-AOV190274/00219382) 12-06-2019 12-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Zuidweg in Anna Jacobapolder 12-06-2019 12-08-2019 detail
Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 07-06-2019 07-08-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, houdende Subsidieplafond en openstellingsbesluit Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de kwaliteitsimpuls voor bedrijventerreinen 07-06-2019 07-08-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Privacybeleid provincie Zeeland 07-06-2019 07-08-2019 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 07-06-2019 07-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Zeeland Refinery N.V. (W-AOV190256/00218833) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190192/00216841) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Vopak Terminal Vlissingen B.V. (W-AOV190174/00216396) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Invista Polyester B.V. (W-AOV190187/00216743) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Feralco Nederland B.V. (W-AOV190194/00216870) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Bekendmaking ontwerp verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Eastman Chemical Middelburg B.V. (W-AOV190266/00219034) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190206/00217116) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Zeeland Refinery N.V. (W-AOV190254/00218815) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Zeeland Refinery N.V. (W-AOV190255/00218826) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Feralco Nederland B.V. (W-AOV180591/00206161) 05-06-2019 05-08-2019 detail
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 03-06-2019 03-08-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Indaver Compost B.V. (W-AOV190156/00215732) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Aben Green Energy B.V. (W-AOV180589/00206044) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Valckenisseweg 13 in Rilland 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming, vleesveestal Oude Zeedijk 12, Sint Annaland (ZK19000084) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Verbrugge Scaldia Terminals B.V. (W-AOV190152/00215524) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zeeland Refinery N.V. (W-AOV190254/00218815) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zeeland Refinery N.V. (W-AOV190256/00218833) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Verbrugge Scaldia Terminals B.V. (W-AOV190152/00215524) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor Air Liquide Technische Gassen B.V. (W-AOV170701/00184170) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zeeland Refinery N.V. (W-AOV190255/00218826) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Indaver Compost B.V. (W-AOV190156/00215732) 29-05-2019 29-07-2019 detail
Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) houdende intrekking Havenverordening, aanwijzingen en mandaat 24-05-2019 24-07-2019 detail
Provincie Zeeland - Opheffing gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports 24-05-2019 24-07-2019 detail