7.5

Vergunningen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering, Polredijk 2 in Veere
Provincie Zeeland – Vaststelling Bodemverontreiniging, Torenstraat 1 in Oostkapelle
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen van 2 overkappingen tussen het...
Luchthavenregeling De Smitsschorre
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor het uitbreiden met nieuwbouw loodsen,...
Luchthavenregeling Haamstede
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen van een tijdelijke legioblokkenmuur...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit...
Provincie Zeeland - Verlening definitieve vergunning Ontgrondingenwet voor het uitdiepen van de Kaloothaven...
Provincie Zeeland - Verlening vergunning Ontgrondingenwet voor de aanleg van een waterberging bij de...
Provincie Zeeland - Verlening ontwerp omgevingsvergunning voor verplicht stellen om energiebesparende...
Provincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor verlenging...
Beleidsnotitie Ruimte voor woonkwaliteit
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor bouw van een ABR als voorbehandelingsstap...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor uitbreiding van het aantal bedrijfsunits,...
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor opslag van houtpellets...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor het op- en verslaan van zuiveringsslib...
Provincie Zeeland – Wijziging verlening reguliere omgevingsvergunning voor opslaan van afvalstromen met...
Provincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor Uitbreiding...
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor de opslag van houtpellets...
Provincie Zeeland - Verlening ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van de Equi-Ash installatie...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning plaatsen van een tent als tijdelijke opslag...
Provincie Zeeland - Verlening definitieve vergunning Ontgrondingenwet voor de aanleg van twee visvijvers...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor een mobile Non-Ferro belader, Oostkade...
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning voor het verkleinen van het totale terreinoppervlak,...
Provincie Zeeland - Verlening ontwerp omgevingsvergunning voor indirect lozen op de Westerschelde, Autrichehavenweg...
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor toepassen van lavafilter...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor opslag van houtpellets in loods M en...
Provincie Zeeland - Verlening reguliere omgevingsvergunning voor bouwkundige wijzigingen en voorzieningen...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor toepassen van lavafilter bij primaire...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor wijzigen van de inrichtingsgrens door...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor de opslag van houtpellets, Engelandweg...
Tijdelijk mandaat gedeputeerde staten voor het zomerreces 2020
Mandaatbesluit commissaris van de Koning Zeeland 2019
Openstellingsbesluit Uitvoering van LEADER-projecten Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen
Mandaatbesluit gedeputeerde staten Zeeland 2019
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Herengracht 50 in Middelburg
Provincie Zeeland - Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Industrieweg...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor de mobiele NF-belader, Oostkade 5 in...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor wijzigen van sturingsvoorschrift 2.1.1.,...
Provincie Zeeland - Verlening reguliere omgevingsvergunning voor verwijderen (mobru 6) en vervangen (mobru...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor bestendigen van een omgevingsvergunning,...
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Prins Bernhardstraat 2-4 in Middelburg
Provincie Zeeland - Verlening reguliere omgevingsvergunning voor onttrekking van een deel van het terrein...
Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2020
Openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda
Provincie Zeeland - Verlening ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor aanleg van zoetwaterbassin, Overhofweg...
Provincie Zeeland - Verlening vergunning Wet natuurbescherming voor uitbreiding recreatiepark Waterrijk...
Provincie Zeeland - Verlening vergunning Wet natuurbescherming voor wijzigen van de dieraantallen, Zwagermanweg...
Provincie Zeeland – Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor afschot van zwervende damherten op...