Vergunningen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Beleidsregels ontheffing verboden handelingen Zeeland detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende tijdelijk mandaat indienen van zienswijzen ingevolge artikel 3.8, eerste lid onder d Wro detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Feralco Nederland B.V. (W-AOV190118/00214406) detail
Provincie Zeeland - Voornemen milieueffectrapportage Zeeuwse Omgevingsvisie en concept Notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190360/00222349) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190307/00220372) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Cargill B.V. (W-AOV190332/00221583) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Beelen Terneuzen B.V. (W-AOV190394/00223618) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Beelen Terneuzen B.V. (W-AOV190394/00223618) detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V. (W-AOV190117/00214360) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190326/00221235) detail
Provincie Zeeland - Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor Neste Netherlands B.V. (W-AOV190110/00214157) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190317/00220659) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190308/00220380) detail
Provincie Zeeland - Waterwet vergunning voor Allevo Zorg- & Dienstverlening te Goes detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190307/00220372) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Cargill B.V. (W-AOV190332/00221583) detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Ecotank B.V. (W-AOV180156/00190319) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V. (W-AOV190266/00219034) detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor Maschem B.V. (W-AOV190180/00216620) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190290/00219923) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Vopak Terminal Vlissingen B.V. (W-AOV190300/00220268) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Cargill B.V. (W-AOV190293/00219970) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Heros Sluiskil B.V. (W-AOV190367/00222548) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Vopak Terminal Vlissingen B.V. (W-AOV190371/00222744) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. (W-AOV190360/00222349) detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Europaweg Zuid 4 in Ritthem (M1279 en M1280) detail
Provincie Zeeland - Ontwerp gelijkwaardigheidsbesluit voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190191/00216790) detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Europaweg Zuid 4 in Ritthem (blokveld 51 C) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Yara Sluiskil B.V. (W-AOV190334/00221629) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. (W-AOV190326/00221235) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Neste Netherlands B.V. (W-AOV190337/00221722) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Cargill B.V. (W-AOV190332/00221583) detail
Tijdelijk mandaat gedeputeerde staten voor het zomerreces 2019 detail
Openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Koolstofarme economie detail
Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2018 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 detail
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Sagro Aannemingsbedrijf Zeeland B.V. (W-AOV190274/00219382) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190206/00217116) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Sagro Aannemingsbedrijf Zeeland B.V. (W-AOV190274/00219382) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Aben Green Energy B.V. (W-AOV190329/00221566) detail
Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau Alpha Terminals B.V. (W-AVR190203 / 00218923) detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190126/002146) detail
Provincie Zeeland - Besluit op mer-beoordelingsnotitie voor N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (W-AVR190234/00220876) detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Aben Green Energy B.V. (W-AOV190329/00221566) detail
Legesverordening provincie Zeeland 2018 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-WOV180008/00202957) detail
Provincie Zeeland - Ontgrondingenvergunning voor aannemingsbedrijf van der Poel te Terneuzen (B-OGV-160006/00133516) detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Vlaeynatie B.V. (W-AOV190320/00220788) detail