Vergunningen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Kloosterboer Vlissingen B.V. (W-AOV190478/00227772)
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Visserijkade ong. Vlissingen
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Aben Green Energy B.V. (W-AOV190329/00221566)
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning SITA Recycling Services (W-AOV190460/00226851)
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Martens Havenontvangstinstallatie...
Beleidsregel intern en extern salderen
Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Provincie Zeeland - Kennisgeving beschikking Oiltanking Terneuzen B.V. (9999140165)
Provincie Zeeland - Melding Activiteitenbesluit van Vopak Terminal Vlissingen B.V. (M-ACT190416)
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Oiltanking Terneuzen B.V. (W-AOV190209/00217211)
Provincie Zeeland - Kennisgeving beschikking Verbruggen Scaldia Terminals B.V. (9999140612)
Provincie Zeeland - Bekendmaking ontwerp Luchthavenregeling luchthaven Haamstede
Besluit van de commissaris van de Koning van Zeeland houdende de Volmacht van de commissaris van de Koning...
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Air Liquide Technische Gassen B.V....
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Indaver IWS (W-AOV190416/00225035)
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Cargill B.V.
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning P. Sinke Holding B.V.
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Indaver IWS.
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Cargill B.V.
Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2018
Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2020
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging...
Omgevingsverordening Zeeland 2018
Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2019
Mandaatbesluit commissaris van de Koning Zeeland 2019
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (SVNL) Zeeland 2016
Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer Provincie Zeeland 2019
Mandaatbesluit gedeputeerde staten Zeeland 2019
Provincie Zeeland – Kennisgeving Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 3e Wijziging...
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190326/00221235)
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. (W-AOV190317/00220659)
Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Air Liquide Technische Gassen B.V....
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Oude Graauwsedijk 2A in Graauw
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Noordweg 43 Krabbendijke
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Indaver IWS (Industrial Waste Services)...
Provincie Zeeland - Waterwetvergunning voor Dubotechniek Comfortsystemen B.V. te Zaltbommel
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. (W-AOV190433/00225897)
Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (W-AOV190421/00225337)
Provincie Zeeland - Melding Activiteitenbesluit van Dow Benelux B.V. (M-ACT190336)
Provincie Zeeland - Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Oostmolenweg te Wissenkerke...
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. (W-AOV190427/00225546)
Provincie Zeeland - Melding Activiteitenbesluit van Dow Benelux B.V. (M-ACT190359)
Besluit vaststelling economische activiteiten Wet Markt en Overheid
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland...
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Vopak Terminal Vlissingen...
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Cargill B.V. (W-AOV190293/00219970)
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Indaver IWS (W-AOV190416/00225035)
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Industrieweg Zuid ong. in Westdorpe