Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2018 15-02-2019 15-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 15-02-2019 15-04-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten houdende wijziging van de Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer Provincie Zeeland 2017 15-02-2019 15-04-2019 detail
Forensenregeling Provincie Zeeland 2015 15-02-2019 15-04-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van zeeland houdende Debiteurenbeleid Provincie Zeeland 2018; Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen 15-02-2019 15-04-2019 detail
Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015 15-02-2019 15-04-2019 detail
Werktijdenregeling Provincie Zeeland 2015 15-02-2019 15-04-2019 detail
Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provinciale belastingen 2018 15-02-2019 15-04-2019 detail
Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2018 15-02-2019 15-04-2019 detail
Mandaatbesluit commissaris van de Koning 2018 15-02-2019 15-04-2019 detail
Sociaal beleidskader bij reorganisaties Provindie Zeeland 2016 15-02-2019 15-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Van Citters Beheer B.V. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Kloosterboer Vlissingen V.O.F. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleend definitief besluit voor North Sea Port Netherlands B.V. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleend uitgebreid besluit tot intrekking omgevingsvergunning voor Bio2E Terneuzen B.V. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende omgevingsvergunning en waterwetvergunning voor Zeeland Refinery N.V. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Kloosterboer Vlissingen B.V. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Van Citters beheer B.V. 13-02-2019 13-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Vaststelling maximumsnelheid van 60 km/h opheffen status voorrangsweg en aanwijzing voorrangsweg aanduiding verplicht fiets/bromfietspad voorrangsregeling kruisende wegen. - provinciale weg Terhole – Perkpolder (N689) km 7,520- km 8,580 12-02-2019 12-04-2019 detail
Omgevingsverordening Zeeland 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail
Beleidsregels tot sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden 07-02-2019 07-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2019 in Zeeland 06-02-2019 06-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Verbrugge Scaldia Terminals B.V. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming Handelsbedrijf A. van Wijck, Zandplaatweg 4, 4542 PR, te Hoek 06-02-2019 06-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Yara Sluiskil B.V. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Indaver 06-02-2019 06-04-2019 detail
Nota Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen 2019 05-02-2019 05-04-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen 05-02-2019 05-04-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 05-02-2019 05-04-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 31-01-2019 31-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor ICL-IP Terneuzen B.V. 30-01-2019 30-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Arkema B.V. 30-01-2019 30-03-2019 detail
Provincie Zeeland – Snijden van zeegroente Oosterschelde 2019 30-01-2019 30-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Vopak Terminal Vlissingen B.V 30-01-2019 30-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Weigering reguliere omgevingsvergunning voor P. Sinke Holding B.V. 30-01-2019 30-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming project Zimmerman 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Van Citters Beheer B.V. 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V. 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontheffing Wet natuurbescherming Haringvreter 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming Zuivelhoeve Aagtekerke, Brouwerijweg 9, 4362 NK te Aagtekerke 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Feralco Nederland B.V. 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming voor project Ossenisse 23-01-2019 23-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de de detailinrichting van plan Waterdunen te Breskens, gemeente Sluis 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontheffing op grond van artikel 5.4.4 van de provinciale Milieuverordening Zeeland 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning en melding Activiteitenbesluit voor Indaver IWS B.V. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Rosier Nederland B.V. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Van Citters Beheer B.V. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Yara Sluiskil B.V. 16-01-2019 16-03-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Outokumpu Stainless B.V. 16-01-2019 16-03-2019 detail