Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-zuid Logistiek en Maintenance 19-04-2019 19-06-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 19-04-2019 19-06-2019 detail
Verordening subsidies POP-3 2014-2020 Zeeland 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Bodemverontreiniging Hoofdstraat 7 Sint Jansteen 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. W-AOV190126/00214680 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. W-AOV190082/00212966 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor Vlaeynatie B.V. W-AOV180492/00203393 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zeeland Refinery N.V. W-AOV190169/00216239 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Lamb-Weston/Meijer V.O.F. W-AOV190039/00211754 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Zeeland Refinery N.V. W-AOV190168/00216238 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de ontwikkeling van een vakantiepark met waterpartijen te Wolphaartsdijk 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerpbesluit voor Dow Benelux B.V. W-WOV180008/00202957 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming ZK19000003, Veehandel Vroegindeweij, Oude Zeedijk 10, 4697 RB, te Sint Annaland 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Vopak Terminal Vlissingen B.V. W-AOV190174/00216396 17-04-2019 17-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Verbrugge Scaldia Terminals B.V. W-AOV170253/00164754 17-04-2019 17-06-2019 detail
Beleidsregel verlagen POP-3 Zeeland 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) 15-04-2019 15-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering BUS melding Westvest ong. Sint-Maartensdijk (olie) 10-04-2019 10-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering BUS-melding Westvest ong. Sint-Maartensdijk (PAK) 10-04-2019 10-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Century Aluminium Vlissingen B.V. , W-AOV190098/00213756 03-04-2019 03-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerp omgevingsvergunning voor Aben Green Energy B.V., W-AOV180589/00206044 03-04-2019 03-06-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor ICL-IP Terneuzen B.V., W-AOV180440/00201066 03-04-2019 03-06-2019 detail
Openstellingsbesluit Regeling Trainingen, workshops,ondernemerscoaching en demonstraties Zeeland 01-04-2019 01-06-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen groene daken 28-03-2019 28-05-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 28-03-2019 28-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Dow Benelux B.V. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Bodemverontreiniging Hoofdstraat 7 Sint Jansteen 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Yerseke en Kapelse Moer 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Sinke Groep 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming Zuivelhoeve Aagtekerke, Brouwerijweg 9, 4363 NK te Aagtekerke 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming, Sturm Zeeuwse eieren, F. Barbarossaweg 1, 4364 SG, Grijpskerke 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Van Citters Beheer B.V. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontwerpbeschikking voor Indaver Afvalberging B.V. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Verbrugge Scaldia Terminals B.V. 27-03-2019 27-05-2019 detail
Provincie Zeeland - -vaststelling maximumsnelheid 60 km/h op de hoofdrijbaan, (zonebepaling); - instellen inhaalverbod; - opheffen status voorrangsweg; - voorrangsregeling kruisende wegen. - N673; Zanddijk-Molendijk; km 0,570 tot km 3,840 20-03-2019 20-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor Verbrugge Scaldia Terminals B.V. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Provincie Zeeland – definitieve ontheffing Wet natuurbescherming 20-03-2019 20-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Kennisgeving Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 2.0 18-03-2019 18-05-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 18-03-2019 18-05-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Kennis- en Innovatienetwerken 15-03-2019 15-05-2019 detail
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling 14-03-2019 14-05-2019 detail
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 14-03-2019 14-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Century Aluminium Vlissingen B.V. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Vergunning Wet natuurbescherming voor herinrichting en verdere exploitatie vakantiepark Schouwenduin te Burgh-Haamstede 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Indaver IWS 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Verzoek om maatwerkvoorschriften voor Zeeuws-Vlaamse Asfaltcentrale 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Lamb-Weston/Meijer V.O.F. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Dow Benelux B.V. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Eerste Verkorting 3 in Axel 13-03-2019 13-05-2019 detail
Provincie Zeeland - Ontgrondingenvergunning voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de detailinrichting van plan Waterdunen te Breskens, gemeente Sluis 13-03-2019 13-05-2019 detail