7.4

Vergunningen Zeeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor palen Kaloothaven, Spanjeweg 2 in Nieuwdorp
Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor de ambtshalve actualisering van legionella...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor installeren afzuiginstallatie, Nijverheidsstraat...
Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor ambtshalve wijziging legionella voorschriften,...
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Edisonweg Noord in Vlissingen
Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor een ambtshalve wijziging met betrekking...
Provincie Zeeland – Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor het wijzigen van voorschrift 5.3.1,...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor realiseren afblaasstation voor afblazen...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor opslag ammonia in tank D155A, Herbert...
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Mandaatbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 van Gedeputeerde...
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, houdende opdracht voor het opzettelijk doden van dieren...
Provincie Zeeland - Besluit zwemwaterlocaties 2021
Openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen groen dak
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor herzien van het brandveiligheidsconcept...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen container bij Drop & Load zone,...
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Middelburgsestraat ong. (Valkhof) in Oost-Souburg
Provincie Zeeland – Verlening definitieve vergunning Ontgrondingenwet voor uitbreiding campingterreinen...
Provincie Zeeland – Verlening ontwerp omgevingsvergunning voor veranderen van wijze van composteren,...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen van een portocabin...
Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2021 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en...
Provincie Zeeland - Verlening Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor aanleggen en uitbreiden van gietwaterbassins,...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen en gebruiken van 14 aan elkaar...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor realiseren van een nieuw sub station...
Provincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor wijziging...
Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020
Provincie Zeeland - Verlening ontwerp omgevingsvergunning voor Euralcodes Afvalstoffen, Nishoek 38a in...
Provincie Zeeland – Vaststelling Bodemverontreiniging/Saneringsplan Deltastraat 15 in Zierikzee
Openstelling en vaststelling subsidieplafond Hergebruik Leegstaande Panden 2021
Provincie Zeeland - Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging ontgrondingenvergunning voor uitdiepen van Kaloothaven...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor kappen van ongeveer 50 bomen, Nijverheidsstraat...
Provincie Zeeland - Aanvraag en verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor...
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Openstelling en vaststelling subsidieplafond Hergebruik Leegstaande Panden 2021
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor toepassen van inertisering in de ethanoltanks...
Provincie Zeeland – Verlening goedkeuring gewijzigde onderdelen Faunabeheerplan Ree en Ontheffing wet...
Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Grote Markt 26-28 in Goes
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor aanbrengen van betonnen fundering voor...
Provincie Zeeland - Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor het exploiteren van negen windturbines...
Provincie Zeeland - Verlening Vergunning Wet natuurbescherming voor het bouwen en gebruiken van een nieuwe...
Provincie Zeeland - Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor het realiseren van twee windturbines...
Plan van aanpak plancapaciteit gemeente Sluis 2020
Plan van aanpak Ruimte voor Woonkwaliteit in de gemeente Hulst 2020
Plan van aanpak plancapaciteit gemeente Terneuzen 2020
Provincie Zeeland - Verlening Definitieve vergunning Ontgrondingenwet voor De Vlaamse Waterweg N.V. voor...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor bouwen nieuwe kantine, een elektrisch...
Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen materiaalcontainer, Industrieweg...
Provincie Zeeland - Verlening reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen tank 45, Oostelijke Kanaalweg...
Provincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor bouwen van...
Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor realiseren afblaasstation voor afblazen...