Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zeevang

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeevang. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeevang. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Legesverordening 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening reinigingsrechten 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening rioolheffing 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening toeristenbelasting 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zeevang 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Verordening precariobelasting 2016 23-12-2015 23-02-2016 detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Bufferwoningenlocatie Kwadijk 23-12-2015 23-02-2016 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor werkzaamheden aan leidingen 17-11-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een jeugd-senioren en dames voetbaltoernooi op 20 en 21 mei 2016 17-11-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel op De Wijzend 51 17-11-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor dempen en graven sloot van Oosteinde 78 17-11-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor aanbouw garage van De Krommert 98 10-11-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een standplaats op de weekmarkt te Oosthuizen voor verkoop vis en visproducten 03-11-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor ontheffing slijpwerkzaamheden aan het spoor 03-11-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. plaatsen dakkapel op De Krommert 100 03-11-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen dakkapel op De Wijzend 51 03-11-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. kappen boom ter hoogte van Brink 1 te Middelie 03-11-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. uitbreiden ligboxenstal en berging van Zomerdijk 1 03-11-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. uitbreiden ligboxenstal van Middenweg 2 03-11-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij De Krommert 142 10-11-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur op Oud Raeffeldamweg 4 10-11-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. wijzigen bestemming van Raadhuisstraat 2 27-10-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom ter hoogte van Brink 1 te Middelie 13-10-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. verbouw bedrijfsruimte/stal en bouw tuinhuis op Keizersvenweg 2 13-10-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. bouw woning op Westeinde 41 13-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Sinterklaasintocht op 14 november 2015 13-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Sinterklaasintocht op 15 november 2015 20-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Verkiezing Prins Carnaval op 15 november 2015 13-10-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor dempen graven sloot op Oosteinde 78 20-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Drank en Horecawet Dhr. Groodt op 3 en 4 oktober 2015 t.b.v. een jubileumfeest 29-09-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel op De Krommert 100 13-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Sluisweg 1 te Oosthuizen 06-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Oosteinde 56a te Oosthuizen 06-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij de Wijzend 17 te Oosthuizen 06-10-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. verbouw woning Middelie 25 06-10-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijk slibdepot op Beetskoog 06-10-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een jubleumfeest op 3 en 4 oktober 2015 29-09-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. plaatsen tijdelijke woonunit op Beets 82 29-09-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een standplaatsvergunning voor verkoop oliebollen 22-09-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een vergrote schuur op Oud Raeffeldamweg 7 29-09-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. renoveren/uitbreiden stolp van IJsselmeerdijk 28 22-09-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. nieuwbouw stolp/kapberg en verbouw gastenverblijf op IJsselmeerdijk 27 08-09-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een hardloopwedstrijd van de Nadine Foundatiom op 11 oktober 2015 15-09-2015 31-12-2015 detail
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. plaatsen carport op De Wijzend 59 08-09-2015 31-12-2015 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor bouw woning op Westeinde 41 08-09-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Kwadijk 139 01-09-2015 31-12-2015 detail
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Seevancksweg 94 01-09-2015 31-12-2015 detail