7.5

Vergunningen Zeevang

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeevang. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeevang. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2016
Verordening reinigingsrechten 2016
Verordening rioolheffing 2016
Verordening toeristenbelasting 2016
Verordening afvalstoffenheffing 2016
Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2016
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zeevang 2016
Verordening precariobelasting 2016
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Bufferwoningenlocatie Kwadijk
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor werkzaamheden aan leidingen
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een jeugd-senioren en dames voetbaltoernooi...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel op De Wijzend 51
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor dempen en graven sloot van Oosteinde 78
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor aanbouw garage van De Krommert 98
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een standplaats op de weekmarkt te...
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor ontheffing slijpwerkzaamheden aan het...
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. plaatsen dakkapel op De Krommert 100
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen dakkapel op De Wijzend 51
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. kappen boom ter hoogte van Brink 1 te Middelie
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. uitbreiden ligboxenstal en berging van Zomerdijk 1
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. uitbreiden ligboxenstal van Middenweg 2
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij De Krommert...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur op Oud Raeffeldamweg 4
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. wijzigen bestemming van Raadhuisstraat 2
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom ter hoogte van Brink 1 te Middelie
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. verbouw bedrijfsruimte/stal en bouw tuinhuis op Keizersvenweg 2
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. bouw woning op Westeinde 41
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Sinterklaasintocht op 14 november...
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Sinterklaasintocht op 15 november...
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor de Verkiezing Prins Carnaval op 15...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor dempen graven sloot op Oosteinde 78
Vergunning op grond van de Drank en Horecawet Dhr. Groodt op 3 en 4 oktober 2015 t.b.v. een jubileumfeest
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een dakkapel op De Krommert 100
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Sluisweg 1...
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Oosteinde...
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij de Wijzend...
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. verbouw woning Middelie 25
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijk slibdepot op Beetskoog
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een jubleumfeest op 3 en 4 oktober...
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. plaatsen tijdelijke woonunit op Beets 82
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een standplaatsvergunning voor verkoop...
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor een vergrote schuur op Oud Raeffeldamweg 7
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. renoveren/uitbreiden stolp van IJsselmeerdijk 28
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. nieuwbouw stolp/kapberg en verbouw gastenverblijf op IJsselmeerdijk...
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor een hardloopwedstrijd van de Nadine...
Verleende omgevingsvergunning t.b.v. plaatsen carport op De Wijzend 59
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor bouw woning op Westeinde 41
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Kwadijk 139
Vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor kabelwerkzaamheden nabij Seevancksweg...