Vergunningen Zeewolde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeewolde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeewolde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Jupiterweg 28, het realiseren van een kinderdagverblijf
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Jupiterweg 28, het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Touwslager 21, het uitbreiden van de woning
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Ravelijn 1, het tijdelijk vestigen van het energieloket...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, De Hoop 22 t/m 44(e) en De Korenaar 23 t/m 45(o), het...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Raadhuisstraat 40, het vestigen van een makelaars-...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, De Bente 19, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Ravelijn 1, het tijdelijk vestigen van het energieloket(5jr)
Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Cavelier ongenummerd, het plaatsen van...
Gemeente Zeewolde, Ontwerpomgevingsvergunning Bloesemlaan 5
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Gedempte Gracht 7, het brandveilig...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Stevinweg 2-01, het vervangen van handelsreclame
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Winkelweg 61, het tijdelijk plaatsen van huisvesting...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Gooimeerdijk Oost nabij nr. 12, het aanbrengen van...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, diverse percelen in het buitengebied, het aanleggen...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, De Hoop 2 t/m 20(even), het bouwen van 10 woningen
Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Helling ongenummerd, het realiseren van...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Rassenbeekweg 26, het plaatsen van sanitaire voorzieningen
Besluit informatiebeheer gemeente Zeewolde 2019
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Dasselaarweg 1, het brandveilig...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Windbaan 11, het plaatsen van een schuur
Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Grote Beer 85,
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Harderhaven 54, het plaatsen van drie vlaggenmasten
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Morseweg 8, het opslaan en overslaan van met asbestverontreinigd...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Elementen 22, het realiseren van een overkapping
Gemeente Zeewolde, Ontwerpomgevingsvergunning Bloesemlaan 5
Gemeente Zeewolde, concept beleidsnota sport & bewegen 2020 'Een leven lang bewegen in Zeewolde'-voor...
Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, De Hoop ongenummerd en De Korenaar ongenummerd,...
Gemeente Zeewolde, Verleende Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Duikerweg 38
Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Landauer ongenummerd, het bouwen van...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Flevoplein 27, het realiseren van gevelreclame
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Baardmeesweg 4, het maken van een insteekhaven met trailerhelling
Gemeente Zeewolde, Wijzigingsplan Zeewolde – Roerdompweg 6 (ongewijzigd) vastgesteld
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Beekvliet 2 t/m 30 (even), het bouwen van een appartementengebouw...
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Windlust 1 t/m 19 (oneven), het bouwen van 10 woningen
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Touwslager 21, het uitbouwen van de woning
Gemeente Zeewolde, Wijzigingsplan Zeewolde – Roerdompweg 6 (ongewijzigd) vastgesteld
Gemeente Zeewolde, Verleende Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Duikerweg 38
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Horsterweg 214, het realiseren van een terras overkapping
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Grote Beer 61, het verhogen van het garagedak
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Nulderpad 5, het bouwen van een zendmast
Gemeente Zeewolde, concept beleidsnota sport & bewegen 2020 'Een leven lang bewegen in Zeewolde'-voor...
Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Arkerpad 5
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Werktuigweg 1 en Baardmeesweg 17, het bouwen van een...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Knardijk t.h.v. de Biezenburcht, het plaatsen van tijdelijke...
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Kwelder 14, het bouwen van een carport
Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, ter hoogte van Pluuthaven 2, 24 en 46, het aanbrengen...
Gemeente Zeewolde Voorontwerp bestemmingsplan Aanpassen kruising Ganzenweg- Knardijk
Gemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Sinterklaasintocht
Gemeente Zeewolde, verleende omgevingsvergunning, Baardmeesweg 8, het bouwen van een opslagruimte