Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zeewolde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zeewolde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zeewolde. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Melding Activiteitenbesluit, Nekkeveldweg 34, Gemeente Zeewolde: 15-01-2019 15-03-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit, Strandweg 11, Gemeente Zeewolde: 15-01-2019 15-03-2019 detail
Melding Activiteitenbesluit, Harderdijk 1, Gemeente Zeewolde: 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Torenstraat 8A t/m 8D, het oprichten van vier appartementen bovenop een winkelpand, Gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, Pluvierenweg 5, gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Eem 19, het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel, Gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
Ontwerpbeschikking, uitgebreide procedure, Nobelweg 6, Gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Bloesemlaan 21, het uitbreiden van het hoogspanningsstation Zeewolde 150 kV, Gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Ambachtsweg 27-1 t/m 27-50, het legaliseren van het bestaande hekwerk, Gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Wielseweg 5 A 06, het uitbouwen van de recreatiewoning, Gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, Pluvierenweg 5, gemeente Zeewolde 15-01-2019 15-03-2019 detail
Nadere regels voor onderhoud en herstel aan de grafbedekkingen 2018 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Gildenveld 65, het intern verbouwen van een bedrijfspand, Gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Ontwerp uitwerkingsplan Polderwijk Noord- Vacuumstation, gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Wielseweg 2, het bouwen van een zonnepanelen afdak, Gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Roode Hert 11, het bouwen van een vrijstaande woning, Gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Molenrak 19, het bouwen van een garage, Gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Winkelweg 20, het uitbreiden van de bestaande batterij installatie en het plaatsen van hekwerk, Gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Ontwerp uitwerkingsplan Polderwijk Noord- Vacuumstation, gemeente Zeewolde 08-01-2019 08-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Roode Hert ongenummerd, het bouwen van een woning, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Grote Haag 23, het aanpassen van de schutting, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Elementen 60, het realiseren van een erfafscheiding, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, De Walvisch 12, het bouwen van een vrijstaande woning, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Ontwerpomgevingsvergunning Winkelweg 21, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Pluvierenweg 5, het realiseren van een zonnepark, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Baardmeesweg 19, het uitbreiden van een bedrijfspand, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Bosruiterweg 16, huisvesten arbeidsmigranten, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Krachtenveld 62, uitbreiden kinderopvang, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Schepenveld 41, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Roode Hert 7, vrijstaande woning, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Ontwerpomgevingsvergunning Winkelweg 21, Gemeente Zeewolde 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende Omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Sternweg 13, het uitbreiden van de veestapel, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Landbouwweg 41, het plaatsen van silotanks t.b.v. proceswater opslag, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, nabij Adelaarsweg, het aanbrengen van damwanden en verhardingen, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ingekomen aanvraag evenementenvergunning 20th Dutch Spring Rally 2019 Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, Rassenbeektocht en Priemtocht ter hoogte van de Gooiseweg N305, het vergroten van de duikers, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Bloesemlaan 21, het uitbreiden van het hoogspanningsstation, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Windbaan 123, het plaatsen van twee dakkapellen, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Vergunningvrije Aanvraag Omgevingsvergunning, Beukenhof 8, het plaatsen van een dakkapel, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Kop van het Horsterwold, het realiseren van een vogelhotel, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Bosruiterweg 16, het huisvesten van arbeidsmigranten, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, perceelnummers 2575, 2578 nabij Slingerweg 3, het realiseren van een surfpool, Gemeente Zeewolde 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening havengeld 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening begraafrechten 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Legesverordening 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail