Vergunningen Zevenaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zevenaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zevenaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp bestemmingsplan Wonen Zevenaar
gemeente Zevenaar - opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Tolsingel 20
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hondenschool, Edisonstraat 90 te Zevenaar’
gemeente Zevenaar - Aanwijzen E-laadpunten Valeriusstraat - Valeriusstraat
gemeente Zevenaar - plaatsen E-paal Vincent van Goghstraat 35 -
gemeente Zevenaar - Aanwijzen E-laadpunten nabij Vondellaan 20 te Zevenaar - Vondellaan
gemeente Zevenaar - Aanwijzen E-laadpunten Wilgenstraat te Pannerden - Wilgenstraat te Pannerden
gemeente Zevenaar - realiseren laadplaatsen t.b.v. elektrische voertuigen - Martinusweg te Herwen
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Mariendaalseweg 19’ in Angerlo
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Ravenstraat 14, Babberich’
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar
Ontwerp projectomgevingsvergunning toevoegen van twee wasstraten en drie wasboxen De Koppeling 1 Angerlo
gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Klaverweide 6
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Kleine Matenweg 1, Zevenaar’
Gemeente Zevenaar - verkeersbesluit aanwijzen E-laadpunt - Haspelstraat in Zevenaar
Ontwerp projectomgevingsvergunning crematorium Doesburgseweg 16 Zevenaar
Ontwerp projectomgevingsvergunning 'Lentemorgen 122, Zevenaar'
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019
gemeente zevenaar - opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Grietsestraat 51 Zevenaar
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vierkenshof herziening 2018
Besluit vaststelling inrichting weekmarkt Zevenaar
gemeente Zevenaar - verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen - Rhederlaag
Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veerhuys Aerdt’
MANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR
Verordening Duurzaamheidslening 2019 gemeente Zevenaar
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Koningskampstraat
Gemeente Zevenaar - reconstructie weg - Hengelder-Ringbaan Oost
Gemeente Zevenaar - Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens reconstructie - Hengelder
Openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften
Gemeente Zevenaar - Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Corellistraat 54a
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2019
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet
Besluit projectomgevingsvergunning crematorium Babberichseweg 4, Zevenaar
Rectificatie: Ontwerp projectomgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp...
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Tuinpad 23
Ontwerp projectomgevingsvergunning ‘ravenstraat 14, Babberich’
Ontwerp projectomgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp hogere grenswaarden...
Vastgesteld bestemmingsplan 'Antoniusstraat Herwen'
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Botterland 125
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
Financiële verordening Gemeente Zevenaar 2018
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘De Muggenwaard 16 te Lathum’
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen Elaadpunten - Babborgaplein
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen Elaadpunten - Tolsiongel
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stegeslag 76a
Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar
Branchebesluit gemeente Zevenaar 2019
Sanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019
Marktreglement Zevenaar 2019