Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zevenaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zevenaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zevenaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Methen 8, Zevenaar’ 15-01-2019 15-03-2019 detail
Marktverordening gemeente Zevenaar 2019 07-01-2019 07-03-2019 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag op het werk 2018 03-01-2019 03-03-2019 detail
Verordening cliëntenraad RSD 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Subsidieprogramma 2019 Rijnwaarden 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Zevenaar - voorrang verlenen aan verkeer op de Mega - Mega 31-12-2018 28-02-2019 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Vierkenshof, Herziening 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Jaarverslag handhaving 2017 24-12-2018 24-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 24-12-2018 24-02-2019 detail
Toezicht- en handhavingsbeleid 2018 - 2022 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening marktgelden 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolaansluitgeld 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Aanwijsbesluit Toezichthouders 20-12-2018 20-02-2019 detail
Aanwijsbesluit Opsporingsambtenaren 20-12-2018 20-02-2019 detail
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende projectomgevingsvergunning Kortslag 6, Zevenaar 19-12-2018 19-02-2019 detail
RECTIFICATIE 'Gewijzigd vastgestelde projectomgevingsvergunning Kwartiersedijk, ongenummerd' 11-12-2018 11-02-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Boerenerfkavels’ 11-12-2018 11-02-2019 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Eltenseweg 9a, Lobith’ 11-12-2018 11-02-2019 detail
Controleverordening gemeente Zevenaar 2018 07-12-2018 07-02-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Nieuw kenteken onderbord E6 - PC Hooftstraat 07-12-2018 07-02-2019 detail
Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Zevenaar 2018 05-12-2018 05-02-2019 detail
Rectificatie: Vastgestelde projectomgevingsvergunning Bandijk 45a en 45b te Lathum 05-12-2018 05-02-2019 detail
Projectomgevingsvergunning ‘Karel van Gelrestraat 24, Zevenaar’ 05-12-2018 05-02-2019 detail
Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 2018 en verder 03-12-2018 03-02-2019 detail
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen UNOG gemeente Zevenaar 2018 03-12-2018 03-02-2019 detail
Handboek Kabels en Leidingen UNOG2015 03-12-2018 03-02-2019 detail
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Zevenaar 2018 30-11-2018 30-01-2019 detail
Privacy Beleid Gemeente Zevenaar 30-11-2018 30-01-2019 detail
Privacy Reglement Gemeente Zevenaar 30-11-2018 30-01-2019 detail
Gewijzigde vaststelling projectomgevingsvergunning ‘Kwartiersedijk ongenummerd, Babberich’ 30-11-2018 30-01-2019 detail
Subsidieprogramma 2019 Rijnwaarden 29-11-2018 29-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord (2018) 29-11-2018 29-01-2019 detail
Verleende projectomgevingsvergunning Koestraat 11-11A, Lathum 28-11-2018 28-01-2019 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning Bandijk 45a en 45b te Lathum 21-11-2018 21-01-2019 detail
Ontwerp uitwerkingsplan 'De Stede Zuid' 21-11-2018 21-01-2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan 'Antoniusstraat Herwen' 21-11-2018 21-01-2019 detail
Ontwerp uitwerkingsplan 'De Stede Oost' 21-11-2018 21-01-2019 detail