Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zevenaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zevenaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zevenaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veerhuys Aerdt’ 22-05-2019 22-07-2019 detail
MANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR 20-05-2019 20-07-2019 detail
Verordening Duurzaamheidslening 2019 gemeente Zevenaar 16-05-2019 16-07-2019 detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Koningskampstraat 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Zevenaar - reconstructie weg - Hengelder-Ringbaan Oost 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens reconstructie - Hengelder 15-05-2019 15-07-2019 detail
Openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften 10-05-2019 10-07-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Corellistraat 54a 07-05-2019 07-07-2019 detail
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2019 03-05-2019 03-07-2019 detail
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming 01-05-2019 01-07-2019 detail
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet 01-05-2019 01-07-2019 detail
Besluit projectomgevingsvergunning crematorium Babberichseweg 4, Zevenaar 01-05-2019 01-07-2019 detail
Rectificatie: Ontwerp projectomgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp hogere grenswaarden appartementengebouw en horeca Stationsplein 13, Zevenaar 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Tuinpad 23 26-04-2019 26-06-2019 detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning ‘ravenstraat 14, Babberich’ 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp hogere grenswaarden appartementengebouw en horeca Stationsplein 13, Zevenaar 24-04-2019 24-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Antoniusstraat Herwen' 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Botterland 125 17-04-2019 17-06-2019 detail
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 15-04-2019 15-06-2019 detail
Financiële verordening Gemeente Zevenaar 2018 12-04-2019 12-06-2019 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘De Muggenwaard 16 te Lathum’ 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen Elaadpunten - Babborgaplein 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen Elaadpunten - Tolsiongel 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stegeslag 76a 10-04-2019 10-06-2019 detail
Branchebesluit gemeente Zevenaar 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar 03-04-2019 03-06-2019 detail
Sanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Marktreglement Zevenaar 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning ‘Kleine Matenweg 1, Zevenaar’ 03-04-2019 03-06-2019 detail
Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2019 28-03-2019 28-05-2019 detail
Geactualiseerde nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2018 25-03-2019 25-05-2019 detail
Legesverordening 2019 21-03-2019 21-05-2019 detail
Grondprijsbrief 2019 gemeente Zevenaar 15-03-2019 15-05-2019 detail
Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening 11-03-2019 11-05-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Stede Oost’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Stede Zuid’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Vervangen onderbord gehandicaptenparkeerplaats met nieuw kenteken - Keizer Hendrikstraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Legesverordening 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Zevenaar - - reconstructie kruisingen; - verleggen fietspad; - aanwijzen bushaltes - Arnhemseweg tussen Ringbaan Noord en Roodwilligen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Tijdelijke verkeersmaatregelen; a. snelheidsbeperking 30 km/h; b. 4 weekeindafsluitingen - Arnhemseweg tussen Ringban Noord en Roodwilligen 20-02-2019 20-04-2019 detail
Vastgesteld paraplubestemmingsplan ‘Parkeren Zevenaar’ 19-02-2019 19-04-2019 detail
Nota reserves en voorzieningen Zevenaar 2018 15-02-2019 15-04-2019 detail
Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie gemeente Zevenaar 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail
Publicatie van het op 27 november 2013 vastgestelde ‘Beeldkwaliteitsplan Businesspark 7Poort, deel Noord en Zuid’ 11-02-2019 11-04-2019 detail
Beleidsregels Standplaatsen gemeente Zevenaar 2019 31-01-2019 31-03-2019 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Kosterijpad 2 en 2A t/m 2D te Herwen’ 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Afsluiten en instellen 30 km/h zone - Uurlingstraat 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Zevenaar - Instellen breedtebeperking - Hoogeweg - Pannerdenseweg 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord camperplaatsen - Europakade in Tolkamer 23-01-2019 23-03-2019 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Methen 8, Zevenaar’ 15-01-2019 15-03-2019 detail