Vergunningen Zevenaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zevenaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zevenaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Grondprijsbrief 2020 gemeente Zevenaar
Aanwijsbesluit DOR als gewaarmerkt in- en verkoopregister
Mandaatbesluit heffingsambtenaar
Mandaatbesluit invorderingsambtenaar
Aanwijsbesluit glasverbod
Weigering projectomgevingsvergunning Eldrikseweg 1A in Angerlo
Weigering projectomgevingsvergunning Eldrikseweg 1A in Angerlo
Vastgesteld paraplubestemmingsplan ‘Wonen, Zevenaar’
gemeente Zevenaar - tijdelijk opheffen fietspad - Maatjesweg Babberich
Gemeente Zevenaar - aanwijzen e-laad parkeervakken - Léharstraat Zevenaar
Mandaatbesluit huisvestingsverordening
Legesverordening 2020
Verordening vermakelijkhedenretributie 2020
Gemeente Zevenaar - intrekken verkeersbesluit - Bevermeerseweg te Angerlo
gemeente Zevenaar - instellen parkeerverbod - Zonegge 24 en 1
gemeente Zevenaar - aanbrengen landbouwsluis incl bebording - Velhuizenseweg
gemeente Zevenaar - opheffen fietspad - Strausstraat
gemeente Zevenaar - instellen parkeerverbodszone - Bevermeerseweg
gemeente Zevenaar - aanwijzen gehandicapten parkeerplaats - Schoolstraat 7-35 Zevenaar
Gewijzigd vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Lentemorgen 122, Zevenaar’
Verordening precariobelasting 2020
Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019
Handboek evenementen Zevenaar
Beleidsregel aankondigingen gemeente Zevenaar 2019
gemeente Zevenaar - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - 's Herenhof
gemeente Zevenaar - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Prinses Beatrixplein
gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Hagendel
gemeente Zevenaar - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Hooge Bongert
gemeente Zevenaar - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hagendel
Ontwerp projectomgevingsvergunning ‘Kerkstraat 21, Zevenaar’.
Beleidsregel ‘Resthout met beleid verbranden gemeente Zevenaar 2019’
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zevenaar 2019
Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Zevenaar
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Zevenaar
Verordening rioolheffing 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020
Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar
Legesverordening 2020
Beleidsregels prostitutie gemeente Zevenaar 2019
Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Zevenaar 2019
Mandaatregeling Zevenaar 2020
Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Arnhem–gemeente Zevenaar 2019
Verordening marktgeld 2020
Verordening rioolaansluitgeld 2020
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verzamelbesluit harmonisatie van beleid en regelgeving Zevenaar
Verordening lijkbezorgingsrechten Zevenaar 2020