Vergunningen Zevenaar

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zevenaar. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zevenaar. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Zevenaar detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning toevoegen van twee wasstraten en drie wasboxen De Koppeling 1 Angerlo detail
gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Klaverweide 6 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘Kleine Matenweg 1, Zevenaar’ detail
Gemeente Zevenaar - verkeersbesluit aanwijzen E-laadpunt - Haspelstraat in Zevenaar detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning crematorium Doesburgseweg 16 Zevenaar detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning 'Lentemorgen 122, Zevenaar' detail
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 detail
gemeente zevenaar - opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Grietsestraat 51 Zevenaar detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vierkenshof herziening 2018 detail
Besluit vaststelling inrichting weekmarkt Zevenaar detail
gemeente Zevenaar - verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen - Rhederlaag detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘’t Veerhuys Aerdt’ detail
MANDAATBESLUIT AFWIJKING KRUIMELGEVALLENBELEID GEMEENTE ZEVENAAR detail
Verordening Duurzaamheidslening 2019 gemeente Zevenaar detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Koningskampstraat detail
Gemeente Zevenaar - Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens reconstructie - Hengelder detail
Gemeente Zevenaar - reconstructie weg - Hengelder-Ringbaan Oost detail
Openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften detail
Gemeente Zevenaar - Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Corellistraat 54a detail
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2019 detail
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming detail
Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenverkeerswet detail
Rectificatie: Ontwerp projectomgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp hogere grenswaarden appartementengebouw en horeca Stationsplein 13, Zevenaar detail
Besluit projectomgevingsvergunning crematorium Babberichseweg 4, Zevenaar detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Tuinpad 23 detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning ‘ravenstraat 14, Babberich’ detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning, ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp hogere grenswaarden appartementengebouw en horeca Stationsplein 13, Zevenaar detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Antoniusstraat Herwen' detail
Gemeente Zevenaar - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Botterland 125 detail
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 detail
Financiële verordening Gemeente Zevenaar 2018 detail
Vastgestelde projectomgevingsvergunning ‘De Muggenwaard 16 te Lathum’ detail
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen Elaadpunten - Babborgaplein detail
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen Elaadpunten - Tolsiongel detail
Gemeente Zevenaar - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Stegeslag 76a detail
Branchebesluit gemeente Zevenaar 2019 detail
Sanctiebeleid markt gemeente Zevenaar 2019 detail
Handleiding uitgifte vaste standplaatsen warenmarkt Zevenaar detail
Marktreglement Zevenaar 2019 detail
Ontwerp projectomgevingsvergunning ‘Kleine Matenweg 1, Zevenaar’ detail
Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering (adressen) 2019 detail
Geactualiseerde nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2018 detail
Legesverordening 2019 detail
Grondprijsbrief 2019 gemeente Zevenaar detail
Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening detail
Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Stede Oost’ detail
Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Stede Zuid’ detail
Gemeente Zevenaar - Vervangen onderbord gehandicaptenparkeerplaats met nieuw kenteken - Keizer Hendrikstraat detail
Legesverordening 2019 detail