Vergunningen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Zoeterwoude - verlening apv vergunning - Lampionoptocht - 25 januari 2020, van 18:00 tot 20:30...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - dakopbouw achterzijde en dakkapel in voordakvlak...
Gemeente Zoeterwoude - ontheffing voor geluidshinder - Hoge Rijndijk thv 153, Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - verklaring geen bezwaar apv vergunning - doortocht van de Joop Zoetemelk Classic...
Gemeente Zoeterwoude - verlening exploitatievergunning - exploitatie kampeerplaats - Zuidbuurtseweg...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen brug achter pand - Hoge Rijndijk 16A, Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - het plaatsen van een lichtreclame en LED contouren...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de gevelindeling en het vervangen...
'Besturings- en managementstructuur van de gemeente Zoeterwoude 2020' en de ‘Organisatieregeling van...
Gemeente Zoeterwoude - verlening apv vergunning - plaatsen van de stier - de periode 1 januari 2020...
Regionale commissie bezwaarschriften, gemeente Zoeterwoude
Aangevraagde omgevingsvergunning - uitvoeren van diverse brandtechnische aanpassen en het verplaatsen...
Verlenging beslistermijn - het bouwen van een trafostation (en het kappen van twee bomen) - locatie Industrieweg,...
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2020'
Klachtenregeling ongewenst gedrag
Melding vermoeden misstand
Beleidsregels terug- en invordering Bbz gemeente Zoeterwoude 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen 2 lasboxen voor glasvezelkabel - Spoorpad ter hoogte van...
Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen van 10 woningen - Duizendbladhof / voormalige Klaverweide school...
Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen van 10 woningen - Veldzichtstraat 17 / voormalige Westwoud...
Gemeente Zoeterwoude- Besluit ambtshalve vertrek adres onbekend
Verleende A.P.V. vergunningen - Jan van der Geest Cylce Cross - 8 december 2019 van 10.45 uur tot 12.00...
Gewijzigde beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Gemeente Zoeterwoude
Aangevraagde omgevingsvergunning - vernieuwen en uitbreiden van kantoorgedeelte en uitbreiden van werkplaats...
Tarieventabel belastingen en rechten 2020
Inspraak concept visie Duurzaamheidsprogramma 2019-2020, gemeente Zoeterwoude
Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen van een twee-onder-een kapwoning langs de Oude Rijn (project...
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - gebruiken 1 kamer in woning voor bed & breakfast...
Verzoek ontheffing van het Bouwbesluit over werkzaamheden in avond en nacht i.h.k.v. vlinderen van keldervloer...
Verleende omgevingsvergunning - het verwijderen van de aangebouwde serre, het vervangen van de toegangsdeur...
Aangevraagde omgevingsvergunning - maken dakterras - Hoge Rijndijk 7 - Zoeterwoude
Aangevraagde omgevingsvergunning - gevelwijziging voorgevel - Zuidhof 17 - Zoeterwoude
Inspraak concept Transitievisie warmte gemeente Zoeterwoude
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - verbreden uitrit aan Dr. Kortmannstraat zodat...
Aangevraagde omgevingsvergunning - bouwen van 10 woningen - Veldzichtstraat 17 / voormalige Westwoud...
Verleende omgevingsvergunning - het bouwen van een uitbouw aan de zijgevel van de woning - Meerburgerwatering...
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Industrieweg 24c te Zoeterwoude
Verleende omgevingsvergunning - het veranderen van een tandartsenpraktijk in een woning waarbij een constructieve...
Aangevraagde omgevingsvergunning - herbestemmen ontmoetingsruimte 'De Buren' in eenkamerappartement -...
Verleende omgevingsvergunning - opnieuw inrichten van de Elfenbaan - percelen tussen de N11, het spoor,...
Aangevraagde omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel voordakvlak woning - welstandsvrij gebied - Zoeterwoude
Verleende A.P.V. vergunningen - Mini Kerstmarkt - 14 december 2019 10:00 tot 15:00 uur - Dorpsplein -...
Geluidsontheffing verleend - Mini Kerstmarkt  - 14 december 2019 van 10.00 tot 15.00 uur - Dorpsplein...
Verleende A.P.V. vergunningen - collecte - periode 12 april 2020 tot en met 18 april 2020 - Zoeterwoude
Verleende omgevingsvergunning - het kappen van 36 gemeentebomen naar aanleiding van de veiligheidsinspectie...
Verleende omgevingsvergunning - het vergroten van de bestaande garage - Antoniusstraat 1 - Zoeterwoude
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Geerweg 7 te Zoeterwoude
Verleende omgevingsvergunning - kappen van een boom (wilg) - Noordbuurtseweg 1 - Zoeterwoude
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Hoge Rijndijk 205 te ZOETERWOUDE