7.5

Vergunningen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Hoge Rijndijk 207 te Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een hekwerk om de boomgaard - Z20-024957...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen bijgebouw ter vervanging bestaande bijgebouw...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen en renoveren boerderij met bijgebouw -...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden bedrijfsgebouw - Z20-024910 - Westeindseweg...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel ter vervanging van bestaande...
Gemeente Zoeterwoude - aanwijzen toezichthouder - Z20-024828-49873
Gemeente Zoeterwoude - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - splitsen van het gebouw in een...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande woning met overkapping...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - kappen van 4 gemeentebomen - Z20-024791 - groenstrook...
Privacyreglement BRP en aangehaakte gegevens Zoeterwoude 2020
Rectificatie - Gemeente Zoeterwoude - ontwerpbestemmingsplan - Noord Aa 2c, Zoeterwoude – Rijndijk en...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van damwanden - Z20-024807 - Scheprad...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - maken van een toiletgroep in het kerkgebouw - Z20-024806...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - bouwen paardenstal en gebruiken paddock - Z19-022414...
Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Zoeterwoude 2020
Rectificatie - Gemeente Zoeterwoude - ontwerpbestemmingsplan - Noord Aa 2c, Zoeterwoude – Rijndijk en...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - bouwen paardenstal en gebruiken paddock - Z19-022414...
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Hoge Rijndijk 48a-h te Zoeterwoude, gemeente Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - kappen 4 gemeentebomen - Z20-024791 - groenstrook...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen 4 vlaggenmasten (1 vergunningvrij) - Z20-024753...
Gemeente Zoeterwoude - ontwerpbestemmingsplan - Noord Aa 2c, Zoeterwoude – Rijndijk en de ontwerp-omgevingsvergunning
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom - Z20-024341 - Zuidbuurtseweg...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - dakopbouw ter vervanging van bestaande kap - Z20-024506...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - gevelwijziging en constructieve aanpassingen -...
Algemene plaatselijke verordening gemeente Zoeterwoude 2020
Gemeente Zoeterwoude - geheimhouding
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - gevelwijziging - Z20-024752 - Kievit 20, Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - ontwerpbestemmingsplan - Hoge Rijndijk 48 A - H, Zoeterwoude - Rijndijk, Ontwerpbesluit...
Gemeente Zoeterwoude - ontwerpbestemmingsplan - Hoge Rijndijk 48 A - H, Zoeterwoude - Rijndijk, Ontwerpbesluit...
Gemeente Zoeterwoude - ontwerpbestemmingsplan - Noord Aa 2c, Zoeterwoude – Rijndijk en de ontwerp-omgevingsvergunning
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen 3 lichtreclames - Stadhouderslaan 900,...
Verordening Duurzaamheidsvoucher Zoeterwoude 2020
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen kozijnen - Dorpsstraat 20, Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - maken van een huisaansluiting op het persriool...
Gemeente Zoeterwoude - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een vrijstaande woning...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - kappen van negen bomen (diverse soorten linde,...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom (kastanje) - Dorpsstraat 48,...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak...
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Westeindseweg 7 te Zoeterwoude
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Weipoortseweg 96 te Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - verlening ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen - laden en lossen van Propaan...
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - vernieuwen en uitbreiden van het kantoorgedeelte...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - dakopbouw ter vervanging van bestaande kap - Burgemeester...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - vergroten gebouw en maken vlonderterras - Groene...
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Hoge Rijndijk 48a-h te Zoeterwoude, gemeente Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een kas - Laan van Oud Raadwijk 7...
Gemeente Zoeterwoude - aanvraag omgevingsvergunning - dakkapel achterdakvlak - Johan Frisostraat 21,...