Vergunningen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling straatnaam Vangwerkpad in project Verde Vista Meerburg
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer - Ilias Delicatessen
Verkiezing Gemeenteraad 2022 - Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst
Toestemming voor het kappen van 35 bomen n.a.v. veiligheidsinspectie op diverse locaties te Zoeterwoude
Toestemming voor het plaatsen van een silo aan Weipoortseweg 29B te Zoeterwoude
Toestemming voor het kappen van 3 bomen aan Hoge Rijndijk 167 te Zoeterwoude
Verkiezing Gemeenteraad 2022 - Kandidaatstelling
Aanvraag vergunning voor het vergroten van het balkon, uitbouwen van de keuken, vergroten van het dakterras...
Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van aanvullende constructies en installaties aan Industrieweg...
Aanvraag vergunning voor het vergroten van het balkon, uitbouwen van de keuken, vergroten van het dakterras...
Aanvraag vergunning voor het maken van een doorgang tussen de woning en de winkel aan Dr. Bouwdijkstraat...
Aanvraag vergunning voor het vergroten van het balkon aan Reiger 10 te Zoeterwoude
Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Gelderswoudseweg 22 te Zoeterwoude
Toestemming voor het bouwen van een woongebouw met 400 appartementen op de hoek van Stadhouderslaan en...
Toestemming voor het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning vanaf de bestaande nok...
Ingetrokken aanvraag voor het oprichten van 2 kantoorgebouwen boven op een parkeergarage aan Stadhouderslaan...
Aanvraag vergunning voor het kappen van 35 gemeentebomen naar aanleiding van de veiligheidsinspectie...
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Papeweg 8 te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het kappen van 3 bomen in de tuin van de woning aan Hoge Rijndijk 167 te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw (dierenverblijf) ter vervanging van het kippenhok...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning aan Stadhouderslaan...
Toestemming voor het in stand houden van een mantelzorgwoning aan Ommedijkseweg 14 te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het gedeeltelijk vervangen van de beschoeiing aan Rijnstraat 23 te Zoeterwoude
Anterieure overeenkomst Zoeterwoude
Ontheffing voor het bouwbesluit voor geluidsproductie in de avond en nacht i.v.m. het storten en vlinderen...
Vergunning geweigerd voor het kappen van een gemeenteboom aan Weipoortseweg 62A te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het vervangen oude bebording voor digitale display op parkeerterrein aan Hoge...
Aanvraag vergunning voor het graven sloot aan het weiland achter Burmadeweg 2 te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het plaatsen digitale display op bestaande fundering aan Hoge Rijndijk tussen...
Gemeente Zoeterwoude - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - Bennebroekweg 1-99, Zoeterwoude
Gemeente Zoeterwoude - gehandicaptenparkeerplaats - Bennebroekweg 1-99, Zoeterwoude
Ingetrokken aanvraag voor de opvangvoorziening KDV Drie Turven Hoog aan Kooikersplein 1 te Zoeterwoude
Regionale commissie bezwaarschriften
Gemeente Zoeterwoude - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bennebroekweg 1-99, Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het bouwen woning met bijbehorende bouwwerken aan Laan van Zwethof, kavel Z2...
Algemene plaatselijke verordening gemeente Zoeterwoude 2020
Verlengde beslistermijn voor het uitvoeren diverse interne werkzaamheden en verplaatsen bestaande hekwerk...
Aanvraag vergunning voor het kappen of snoeien gemeenteboom aan Weipoortseweg 62A te Zoeterwoude
Toestemming voor het verbouwen van een woning aan Gelderswoudseweg 6 te Zoeterwoude
Mandaatregeling Zoeterwoude 2019
Toestemming voor het kappen van 3 gemeentebomen voor de herinrichting van de Zonnegaarde aan Zuidbuurtseweg...
Verzoek ontheffing van het Bouwbesluit voor geluidsproductie in de avond en nacht i.v.m. het storten...
Verlengde beslistermijn voor het bouwen van een gemaal aan Waterloopad thv Produktieweg 25/ 32 te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van bestaande silo's op een verhoging aan Weipoortseweg 29B te...
Aanvraag vergunning voor het in stand houden van een mantelzorgwoning voor mantelzorg op termijn aan...
Aanvraag vergunning voor het graven van een sloot aan de weiland achter Burmadeweg 2, Zoeterwoude
Toestemming voor het kappen van 20 gemeentebomen aan Ambachtsherenweg en Burgemeester Wapstraat te Zoeterwoude
Aanvraag vergunning voor het verbreden van een sloot aan Burmadeweg 2, Zoeterwoude
Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Weipoortseweg 30A te Zoeterwoude
Richtinggevend plan Schuldhulpverlening Gemeente Zoeterwoude 2021–2024