Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom (es), Laan van Oud Raadwijk 6, Zoeterwoude 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van twintig bomen, Industrieweg 21, Zoeterwoude 25-03-2019 25-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, in gebruik nemen als tuin met boomgaard, uitloop voor paarden en paddock en bouwen van brug, stuk grond tussen Geerweg 3 en 4, Zoeterwoude 25-03-2019 25-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een entreehek, Noord Aa 3A, Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van een funderingsherstel en het verbouwen van de woning, Miening 12, Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kapsalon in de garage vestigen, Stadhouderslaan 68, Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kas, Laan van Oud Raadwijk 7 (volkstuin nr. 34), Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de achtergevel, het voeren van diverse constructieve wijzigingen en het plaatsen van 4 dakramen, Zuidbuurtseweg 14A, Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vergroten garage en uitbouw zijgevel woning, Ambachtsherenweg 41, Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Besluit ambtshalve vertrek adres onbekend, Zoeterwoude 18-03-2019 18-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen dubbele warmtetransportleiding, Burgemeester Smeetsweg, Industrieweg, Produktieweg, Hans Ecklplein, Molentocht, Stadhouderslaan, Graaf van Bylandtpad, Oude Rijn, Zoeterwoude 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn, bouwen van 41 woningen (project Zwethof), tussen N206 en Zuidbuurtseweg, Zoeterwoude-Dorp 11-03-2019 11-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen kozijnen, Kouzijnpad 2 t/m 54 (even) en Blankaartweg 20, 24, 26 en 28, Zoeterwoude 11-03-2019 11-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn, bouwrijp maken / voorbelasten en inrichten openbaar gebied Zwethof, tussen N206 en Zuidbuurtseweg, Zoeterwoude-Dorp 11-03-2019 11-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen gebouw, Energieweg 91, Zoeterwoude 11-03-2019 11-05-2019 detail
Gemeente Zoeterwoude: ontwerp-Afvalstoffenverordening 2019 11-03-2019 11-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een gemeenteboom, tegenover Zuidbuurtseweg 50B, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Regionale commissie bezwaarschriften, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Zuidbuurtseweg t.o. 50B, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Zwethof 2018’, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, tussen Gelderswoudseweg 6 en 11 (Gelderswoudseweg 8), Gelderswoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, intern wijzigen van het bedrijfspand, Produktieweg 40, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een uitbouw aan de voorzijde van de woning, Loethe 22, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Bestemmingsplan ‘Zwethof 2018’, Zoeterwoude 04-03-2019 04-05-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom, Laan van Oud Raadwijk 6, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Geluidsontheffing verleend, lossen van ballast, vrijdag/zaterdag 5 en 6 april 24.00 uur tot maandag 8 april 2019 6.00 uur, spoorbaan baanvak Alphen aan den Rijn-Leiden 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen entreehek, Noord Aa 3A, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, gevelwijziging en samenvoegen 2 winkelunits, Hoge Rijndijk 313A+B, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verleende APV vergunning, houden van een buurtbarbecue, 3 maart 2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur, Vijzel t.h.v. de nummers 3 t/m 8, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, nieuw bijgebouw , kap 5 bomen, dempen watergang en aanleggen terreinverharding, Weipoortseweg 90 en 90A, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Plaatsing mosquito, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, planologisch mogelijk maken om een woning in de stal te realiseren voor de tijdelijke duur van 10 jaren, Noord Aa 2, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen 14 borden en 2 Audionetics Boerenkaasfietsroute, diverse locaties, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en Leiden 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 20 bomen, Industrieweg 21, Zoeterwoude 25-02-2019 25-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning,kappen boom (waarschijnlijk vergunningvrij), Bernhardstraat 23, Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Rijnstraat 22, Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Aanwijzing toezichthouders, gemeente Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verzoek ontheffing van het Bouwbesluit over de dagwaarden geluidhinder heiwerkzaamheden , project “ Aquamarijn” ter hoogte van Hoge Rijndijk 129 t/m 153B (oneven) , Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Westeindseweg bij nummer 1D en 1E en Kalmoeslaan t.o. 2, Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning in schuur, herinrichting terrein, verbouwen berging tot berging / carport, Westeindseweg 24, Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van funderingsherstel aan beide brugeinden, Laan de Goede Herder, Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 34 bomen, Westwout, Zoeterwoude 18-02-2019 18-04-2019 detail
Gemeente Zoeterwoude - opheffen parkeerstrook voor vrachtwagens - Produktieweg 18-02-2019 18-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kozijnen, zonwering en dakkapel voordakvlak, Vleugelnootlaan 16, Zoeterwoude 11-02-2019 11-04-2019 detail
Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 11-02-2019 11-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een kapschuur en slopen 2 schuren, Westeindseweg 18, Zoeterwoude 11-02-2019 11-04-2019 detail
Verleende geluidsontheffing, lossen van ballast in de spoorbaan baanvak Woerden-Leiden, vrijdag/zaterdag 1 en 2 maart 24.00 uur tot maandag 4 maart 2019 6.00 uur, Zoeterwoude 11-02-2019 11-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie park, park Oranjelaan, Zoeterwoude 11-02-2019 11-04-2019 detail
Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 11-02-2019 11-04-2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwing voormalige pastorie tot twee woningen, Zuidbuurtseweg 14 , Zoeterwoude 04-02-2019 04-04-2019 detail