Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeenteblad 0357 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Industrieweg 24 - aanleggen in-/uitrit 21-12-2014 detail
Gemeenteblad 0359 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Verde Vista Meerburg, bouwnummers 1 t/m 34 - bouwen eengezinswoningen 21-12-2014 detail
Gemeenteblad 0358 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Industrieweg 24 - plaatsen hekwerk/kappen 53 houtopstanden 21-12-2014 detail
Gemeenteblad 0360 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Weipoortse Vliet westzijde - kadeverbetering Oostring deeltraject 4 21-12-2014 detail
Gemeenteblad 0362 - Verlenging beslistermijn - kadastrale gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummers 375, 430 en 431 - verplaatsen uitrit/dam/hek aan de Papeweg 21-12-2014 detail
Gemeenteblad 0361 - Verlenging beslistermijn - Hoge Rijndijk 81 - aanleggen insteekhaven 21-12-2014 detail
Mededelingen afvalinzameling 24 december 24-12-2014 detail
Verlenging beslistermijn, kadastrale gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummers 375, 430 en 431, verplaatsen uitrit/dam/hek aan de Papeweg 24-12-2014 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Industrieweg 24, plaatsen hekwerk/kappen 53 houtopstanden 24-12-2014 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Weipoortse Vliet Westzijde, kadeverbetering Oostring deeltraject 4 24-12-2014 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Verde Vista Meerburg, bouwnr 1 t/m 34 (eengezinswoningen) 24-12-2014 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Industrieweg 24, aanleggen in-/uitrit 24-12-2014 detail
Gemeenteblad 0354 - Vastgesteld mandaatbesluit - Mandaatbesluiten ten behoeve van de Jeugdwet 2015, Verordening Jeugdhulp 2015 en Nadere regels jeugdhulp 2015 19-12-2014 detail
Gemeenteblad 0355 - Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 19-12-2014 detail
Gemeenteblad 0353 - Vastgestelde beleidsregels - Nadere regels jeugdhulp Zoeterwoude 2015 19-12-2014 detail
Verlenging beslistermijn, Hoge Rijndijk 81, aanleggen insteekhaven 24-12-2014 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Hoge Rijndijk 93A, bouwen terras en serre 24-12-2014 detail
Gemeenteblad 0347 - Sloopmelding - Energieweg 11 - asbestsanering 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0349 - Sloopmelding - Energieweg 13A - asbestsanering 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0351 - Verleende omgevingsvergunning - Dr. Bouwdijkstraat 2B - herbestemmen van kantoor naar 2 appartementen 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0350 - Sloopmelding - Weipoortseweg 68B - asbestsanering 15-12-2014 detail
Mededelingen afvalinzameling 17 december 17-12-2014 detail
Sloopmelding Energieweg 13a, asbestsanering 17-12-2014 detail
Sloopmelding Energieweg 5, asbestsanering 17-12-2014 detail
Sloopmelding Energieweg 7, asbestsanering 17-12-2014 detail
Sloopmelding Energieweg 11, asbestsanering 17-12-2014 detail
Sloopmelding Energieweg 11A, asbestsanering 17-12-2014 detail
Sloopmelding Weipoortseweg 68B, asbestsanering 17-12-2014 detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, Krepelstraat 10, plaatsen dakkapel 17-12-2014 detail
Sloopmelding Europaweg 2A, schuur 17-12-2014 detail
Verleende omgevingsvergunning, tussen Weipoortseweg 31 en 33, vervangen van twee bruggen door één brug 17-12-2014 detail
Verleende omgevingsvergunning, Dr. Bouwdijkstraat 2B, herbestemmen van kantoor naar 2 appartementen 17-12-2014 detail
Gemeenteblad 0343 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Krepelstraat 10 - plaatsen dakkapel 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0344 - Sloopmelding - Europaweg 2A - schuur 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0345 - Sloopmelding - Energieweg 5 - asbestsanering 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0346 - Sloopmelding - Energieweg 7 - asbestsanering 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0348 - Sloopmelding - Energieweg 11A - asbestsanering 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0352 - Verleende omgevingsvergunning - tussen Weipoortseweg 31 en 33 - vervangen twee bruggen door één brug 15-12-2014 detail
Gemeenteblad 0340 - Verleende APV vergunning - hardloopwedstrijd, 1 maart 2015 12-12-2014 detail
Gemeenteblad 0339 - Verleende APV vergunning - kerstcross, 26 december 2014 12-12-2014 detail
Gemeenteblad 0338 - Verleende geluidsontheffing - kerstcross, 26 december 2014 12-12-2014 detail
Gemeenteblad 0337 - Vastgesteld bestemmingsplan, na uitspraak Raad van State - Bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid 12-12-2014 detail
Gemeenteblad 0342 - Vastgestelde nadere regels - Nadere regels jeugdhulp Zoeterwoude 2015 12-12-2014 detail
Gemeenteblad 0341 - Vastgestelde verordening - Verordening jeugdhulp 2015 12-12-2014 detail
Gemeenteblad 0336 - Verleende APV vergunning - optreden dorpsplein, 20 december 2014 detail
Gemeenteblad 0321 - Verleende geluidsontheffing - kerstplantenmarkt, 12 + 13 december 2014 detail
Gemeenteblad 0335 - Verleende geluidsontheffing - optreden Dorpsplein, 20 december 2014 detail
Mededelingen afvalinzameling 10 december detail
Aangevraagde omgevingsvergunning, kadastrale sectie B, nummer 4933, bouw gemaal detail
Gemeenteblad 0334 - Vastgestelde verordening - Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2015 detail