Vergunningen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeenteblad 0415 (gemeente Zoetermeer) - Voorgenomen besluit - Bestemmingsplan Noordelijk plassengebied...
Gemeenteblad 0420 - Verleende omgevingsvergunning - Bennebroekweg 1 - kappen 7 bomen (OGV-2015-19)
Gemeenteblad 0419 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Bennebroekweg 1 - kappen 7 houtopstanden (OGV-2015-19)
Gemeenteblad 0418 - Verleende omgevingsvergunning - Industrieweg 24 - kappen (OGV-2015-2)
Gemeenteblad 0418 - Verleende omgevingsvergunning - Industrieweg 24 in Zoeterwoude – kappen - OGV-2015-2
Gemeenteblad 0417 - Verleende omgevingsvergunning - Industrieweg 24 - plaatsen hekwerk, kappen 24 bomen...
Gemeenteblad 0416 - Verlenging beslistermijn - kadastrale gemeente Zoeterwoude, sectie B, nummer 4933,...
Mededelingen afvalinzameling 18 februari
Gemeenteblad 0413 - Melding - Noord Aa 3A - brandveilig gebruik (MG-2015-17)
Gemeenteblad 0000 – Aangevraagde omgevingsvergunning - Rijnstraat 1 in Zoeterwoude – plaatsen dakopbouw...
Melding - Noord Aa 3A - brandveilig gebruik - MG-2015-17
Gemeenteblad 0000 – Aangevraagde omgevingsvergunning - Weipoortseweg 69 in Zoeterwoude – kappen bomen...
Gemeenteblad 0414 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Rijnstraat 1 - plaatsen dakopbouw achterzijde...
Gemeenteblad 0412 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Weipoortseweg 69 - kappen bomen (OGV-2015-16)
Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning - Krepelstraat 10 in Zoeterwoude – plaatsen dakkapel...
Gemeenteblad 0406 - Verleende omgevingsvergunning - Noord Aa 3A - bouwen woning (OGV-2014-139)
Gemeenteblad 0407 - Verleende omgevingsvergunning - Blankaartweg 2 - uitbreiden ‘De Herbergh’ (OGV-2014-149)
Gemeenteblad 0408 - Verleende omgevingsvergunning - Krepelstraat 10 - plaatsen dakkapel (OGV-2014-164)
Gemeenteblad 0409 - Verlenging beslistermijn - Weipoortse Vliet westzijde - kadeverbetering Oostring...
Gemeenteblad 0410 - Verlenging beslistermijn - Industrieweg 24 - Aanleggen nieuwe uitrit (OGV-2014-167)
Gemeenteblad 0411 - Verleende omgevingsvergunning - Zuidbuurtseweg 25 - herfunderen woning (OGV-2014-171)
Mededelingen afvalinzameling 11 februari
Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning - Blankaartweg 2 in Zoeterwoude – uitbreiden ‘De Herbergh’...
Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning - Noord Aa 3A in Zoeterwoude – bouwen woning - OGV-2014-139
Gemeenteblad 0000 – Verlenging beslistermijn - Weipoortse Vliet westzijde in Zoeterwoude - kadeverbetering...
Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning - Zuidbuurtseweg 25 in Zoeterwoude – herfunderen woning...
Gemeenteblad 0000 – Verlenging beslistermijn - Industrieweg 24 in Zoeterwoude – Aanleggen nieuwe uitrit...
Gemeenteblad 0000 – Aangevraagde omgevingsvergunning - Verlaatweg 1 in Zoeterwoude – plaatsen dakkapel...
Gemeenteblad 0000 – Aangevraagde omgevingsvergunning - Hoge Rijndijk 301 in Zoeterwoude – nieuwbouw/renovatie...
Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning - Hoge Rijndijk 93A in Zoeterwoude – bouwen onderheid...
Melding, Hoge Rijndijk 301, verwijderen asbest (MG-2015-14)
Gemeenteblad 0000 - Verleende omgevingsvergunning - Nieuweweg 12 in Zoeterwoude – plaatsen constructie...
Gemeenteblad 0404 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Verlaatweg 1 - plaatsen dakkapel zijdakvlak (OGV-2015-12)
Gemeenteblad 0403 - Verleende omgevingsvergunning - Nieuweweg 12 - plaatsen constructie naambord (OGV-2015-11)
Gemeenteblad 0405 - Aangevraagde omgevingsvergunning - Hoge Rijndijk 301 - nieuwbouw/renovatie Rijnekeboulevard...
Gemeenteblad 0000 – Verlenging beslistermijn - Noord Aa 3A in Zoeterwoude – oprichten woning (OGV-2014-139)
Mededelingen afvalinzameling 4 februari
Gemeenteblad 0400 - Sloopmelding - Hoge Rijndijk 301 - verwijderen asbest (MG-2015-14)
Gemeenteblad 0401 - Verlenging beslistermijn - Noord Aa 3A - oprichten woning (OGV-2014-139)
Gemeenteblad 0402 - Verleende omgevingsvergunning - Hoge Rijndijk 93A - bouwen onderheid terras en serre...
Gemeenteblad 0399 - Verleende APV vergunning - promotietent, 16 februari 2015
Wijziging inzameling klein chemisch afval
Inzameling plastic, blik en drankverpakkingen
Aangevraagde omgevingsvergunning (OGV-2015-5), Van Swietenstraat 36, wijzigen voorgevel
Gemeenteblad 0398 - Aangevraagde omgevingsvergunning - van Swietenstraat 36 - wijzigen voorgevel (OGV-2015-5)
Gemeenteblad 0396 - Besluit Wet geluidhinder - Papeweg, ongenummerd
Gemeenteblad 0395 - Verleende omgevingsvergunning - Van Swietenstraat 36 - wijzigen voorgevel (OGV-2015-5)
Gemeenteblad 0397 - Vastgesteld bestemmingsplan - Bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Van Meurs
Gemeenteblad 0392 - Hoorzitting - commissie bezwaarschriften Zoeterwoude, 26 januari 2015
Gemeentblad 0392 - hoorzitting - commissie bezwaarschriften Zoeterwoude, 26 januari 2015