Vergunningen Zoeterwoude

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zoeterwoude. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zoeterwoude. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerp-wijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Burgemeester Smeetsweg 4, Zoeterwoude detail
Ontwerp-wijzigingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Verde Vista Santhorst, Zoeterwoude detail
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Zoeterwoude 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een uitbouw aan de voorzijde van de woning, Loethe 22, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, Jan van Banningstraat 2C, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, verbreden van de dam en het plaatsen van een hekwerk op de dam, Nieuweweg, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, slopen van een gebouw, Energieweg 91, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning, Miening 21, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van twintig bomen, Industrieweg 21, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom (es), Laan van Oud Raadwijk 6, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, in gebruik nemen als tuin met boomgaard, uitloop voor paarden en paddock en bouwen van brug, stuk grond tussen Geerweg 3 en 4, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kas, Laan van Oud Raadwijk 7 (volkstuin nr. 34), Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een entreehek, Noord Aa 3A, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van een funderingsherstel en het verbouwen van de woning, Miening 12, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kapsalon in de garage vestigen, Stadhouderslaan 68, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de achtergevel, het voeren van diverse constructieve wijzigingen en het plaatsen van 4 dakramen, Zuidbuurtseweg 14A, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vergroten garage en uitbouw zijgevel woning, Ambachtsherenweg 41, Zoeterwoude detail
Besluit ambtshalve vertrek adres onbekend, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen dubbele warmtetransportleiding, Burgemeester Smeetsweg, Industrieweg, Produktieweg, Hans Ecklplein, Molentocht, Stadhouderslaan, Graaf van Bylandtpad, Oude Rijn, Zoeterwoude detail
Verlenging beslistermijn, bouwen van 41 woningen (project Zwethof), tussen N206 en Zuidbuurtseweg, Zoeterwoude-Dorp detail
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen kozijnen, Kouzijnpad 2 t/m 54 (even) en Blankaartweg 20, 24, 26 en 28, Zoeterwoude detail
Verlenging beslistermijn, bouwrijp maken / voorbelasten en inrichten openbaar gebied Zwethof, tussen N206 en Zuidbuurtseweg, Zoeterwoude-Dorp detail
Gemeente Zoeterwoude: ontwerp-Afvalstoffenverordening 2019 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen gebouw, Energieweg 91, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een gemeenteboom, tegenover Zuidbuurtseweg 50B, Zoeterwoude detail
Regionale commissie bezwaarschriften, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Zuidbuurtseweg t.o. 50B, Zoeterwoude detail
Bestemmingsplan ‘Zwethof 2018’, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, tussen Gelderswoudseweg 6 en 11 (Gelderswoudseweg 8), Gelderswoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een uitbouw aan de voorzijde van de woning, Loethe 22, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, intern wijzigen van het bedrijfspand, Produktieweg 40, Zoeterwoude detail
Bestemmingsplan ‘Zwethof 2018’, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen entreehek, Noord Aa 3A, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen boom, Laan van Oud Raadwijk 6, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, gevelwijziging en samenvoegen 2 winkelunits, Hoge Rijndijk 313A+B, Zoeterwoude detail
Geluidsontheffing verleend, lossen van ballast, vrijdag/zaterdag 5 en 6 april 24.00 uur tot maandag 8 april 2019 6.00 uur, spoorbaan baanvak Alphen aan den Rijn-Leiden detail
Verleende omgevingsvergunning, nieuw bijgebouw , kap 5 bomen, dempen watergang en aanleggen terreinverharding, Weipoortseweg 90 en 90A, Zoeterwoude detail
Verleende APV vergunning, houden van een buurtbarbecue, 3 maart 2019 van 17.00 uur tot 20.00 uur, Vijzel t.h.v. de nummers 3 t/m 8, Zoeterwoude detail
Plaatsing mosquito, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen 14 borden en 2 Audionetics Boerenkaasfietsroute, diverse locaties, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en Leiden detail
Verleende omgevingsvergunning, planologisch mogelijk maken om een woning in de stal te realiseren voor de tijdelijke duur van 10 jaren, Noord Aa 2, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen 20 bomen, Industrieweg 21, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning,kappen boom (waarschijnlijk vergunningvrij), Bernhardstraat 23, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Rijnstraat 22, Zoeterwoude detail
Aanwijzing toezichthouders, gemeente Zoeterwoude detail
Verzoek ontheffing van het Bouwbesluit over de dagwaarden geluidhinder heiwerkzaamheden , project “ Aquamarijn” ter hoogte van Hoge Rijndijk 129 t/m 153B (oneven) , Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Westeindseweg bij nummer 1D en 1E en Kalmoeslaan t.o. 2, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van funderingsherstel aan beide brugeinden, Laan de Goede Herder, Zoeterwoude detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen woning in schuur, herinrichting terrein, verbouwen berging tot berging / carport, Westeindseweg 24, Zoeterwoude detail
Verleende omgevingsvergunning, kappen van 34 bomen, Westwout, Zoeterwoude detail