6.5

Vergunningen Zuid-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zuid-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zuid-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake inspraak ontwerp regionaal waterprogramma
Kennisgeving beschikking Cerexagri B.V. (9999226424)
Kennisgeving beschikking Lyondell Chemie Nederland B.V. (9999227393)
Verlenging Natura 2000 beheerplan Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Nieuwkoopse...
Beschikking Wet natuurbescherming, Gijsinglaan te Rotterdam
Provincie Zuid Holland, Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Schenkeldijk...
Provincie Zuid Holland, Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Tienvoet ong....
Provincie Zuid Holland, Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Dorpsstraat...
Beschikking Wet natuurbescherming, Merelstraat te Bergambacht
Kennisgeving aanvraag Vopak Terminal Vlaardingen B.V. (9999233623)
Provincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 18 te Bleskensgraaf ca
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Hoekse Aar t.h.v. 110 in Ter Aar
Provincie Zuid Holland, ontwerpbesluit aanvraag wijzigen omgevingsvergunning Lageweg 4 Maasdam
Kennisgeving aanvraag Bolidt Kunststoftoepassing B.V. (9999233158)
Kennisgeving verlengen proceduretermijn Uniper Maasvlakte (9999226293)
Kennisgeving aanvraag Shell Nederland Raffinaderij (SNR) B.V. (9999233370)
Kennisgeving aanvraag Chemours Netherlands B.V. (9999233169)
Kennisgeving aanvraag Chemours Netherlands B.V. (9999233170)
Kennisgeving aanvraag DSM Delft Permit B.V. (9999233141)
Kennisgeving aanvraag Renewi Nederland B.V. (9999233494)
Kennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Botlek B.V. (9999233067)
Kennisgeving verlengen proceduretermijn Maasvlakte Olie Terminal N.V. (9999226168)
Beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland
Beleidsregels Depositiebank Haven Industrieel Complex
Provincie Zuid-Holland - Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 29 juni 2021, kenmerk PZH-2021-777989571...
Kennisgeving ontwerpbeschikking Vopak Terminal Europoort B.V. (9999181319)
Kennisgeving ontwerpbeschikking Cotac Nederland B.V. (9999206790)
Melding Besluit Uniforme Saneringen - Oegstgeesterweg thv 30 Rijnsburg
Kennisgeving aanvraag Huntsman Holland B.V. (9999232388)
Kennisgeving aanvraag Almatis B.V. (9999232129)
Kennisgeving beschikking
Provincie Zuid Holland, beschikking evaluatierapport bodemsanering Lelystraat 67 te Sliedrecht
Beschikking Wet natuurbecherming, wijk Meerzicht te Lisse (Gasstraat, Geraniumstraat, Grevelingstraat,...
Aanvraag Waterwet, Abtswoudeweg en Zuideinde te Delft
Beschikking Wet natuurbescherming, Dwarsweg 23 te Rockanje
Kennisgeving aanvraag Shell Nederland Raffinaderij B.V. (9999232928)
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022
Provincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 18 te Bleskensgraaf ca
Kennisgeving beschikking Havenbedrijf Rotterdam N.V. (9999225649)
Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Botlek B.V. (9999223306)
Kennisgeving beschikking Emerald Kalama Chemical B.V. (9999218525)
Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij B.V. (9999221571)
Kennisgeving beschikking Halix B.V. (9999230335)
Kennisgeving beschikking Emerald Kalama Chemical B.V. (9999217708)
Kennisgeving beschikking Air Liquide Industrie B.V. (Eurogen) (9999216903)
Kennisgeving verlengen proceduretermijn Cargill B.V. (9999223968)
Kennisgeving aanvraag Heineken Netherlands Supply B.V. (9999232705)
Kennisgeving aanvraag Huntsman Holland B.V. (9999231505)
Kennisgeving aanvraag Emerald Kalama Chemical B.V. (9999232130)
Kennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Botlek B.V. (9999232089)