Vergunningen Zuid-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zuid-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zuid-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kennisgeving aanvraag Kemira Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving beschikking Shell Nederland Raffinaderij B.V. detail
Kennisgeving beschikking Kemira Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving verlenen ontheffingen en vergunning containervaart Gouwe detail
Kennisgeving beschikking Synres B.V. detail
Kennisgeving aanvraag Service Terminal Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving beschikking Cabot B.V. detail
Kennisgeving beschikking Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop detail
Kennisgeving verlengen proceduretermijn Kemira Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving verlengen proceduretermijn Uniper Maasvlakte detail
Kennisgeving aanvraag Emerald Kalama Chemical B.V. detail
Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Kerry (NL) B.V. detail
Kennisgeving beschikking Exxonmobil Chemical Holland B.V. Rop detail
Kennisgeving beschikking DSM Delft Permit B.V. detail
Kennisgeving beschikking Ashland Industries Nederland B.V. detail
Kennisgeving beschikking Power Plant Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving besluit Wet bodembescherming Rijsdijk 27 Krimpen aan de Lek detail
Provincie Zuid Holland, Kennisgeving ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Van Vlietstraat 1A te Nieuw-Lekkerland detail
Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 detail
Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2019 detail
Kennisgeving besluit Wet bodembescherming Badhuisweg 14. e.o te Boskoop detail
Kennisgeving besluit Wet bodembescherming Dorpsstraat 67A te Krimpen aan de Lek detail
Kennisgeving beschikking Aluminium en Chemie Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving beschikking Koole Tankstorage Botlek B.V. detail
Kennisgeving beschikking Vopak Terminal Chemiehaven B.V. detail
Vastelling en aanpassing van begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020 (kadernota 2020-2023) detail
Beschikking Wet natuurbescherming, Melodie e.o. te Krimpen aan den IJssel detail
Kennisgeving aanvraag Vopak Terminal Botlek B.V. detail
Kennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Botlek B.V. detail
Kennisgeving verlengen proceduretermijn BP Raffinaderij Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving beschikking Chemours Netherlands B.V. detail
Kennisgeving beschikking Aluminium en Chemie Rotterdam B.V. detail
Provincie Zuid Holland, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Kerkeplaat 6 te Dordrecht detail
Provincie Zuid Holland, ontwerpbesluit aanvraag wijzigen omgevingsvergunning Vlietskade 1513 Arkel detail
Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2019 van het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 detail
Aanvraag Waterwet, Sir Winston Churchilllaan 366 te Rijswijk detail
Melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Prinses Beatrixlaan 428 te Voorburg detail
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 detail
Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden Zuid-Holland 2019 detail
Provincie Zuid Holland, beschikking bodemsanering saneringsplan Rivierdijk 538 te Sliedrecht detail
Melding Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Wilsveen ongenummerd (Driemanspolder) te Leidschendam detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Vopak Terminal Botlek Noord B.V. detail
Kennisgeving aanvraag Shell Nederland Raffinaderij B.V. detail
Kennisgeving aanvraag Aluminium en Chemie Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving besluit uniforme saneringen detail
Kennisgeving aanvraag Vopak Terminal Botlek B.V. detail
Kennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Pernis B.V. detail
Kennisgeving aanvraag Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. detail
Kennisgeving beschikking Esso Nederland B.V. detail
Kennisgeving verlengen proceduretermijn Koole Tankstorage Botlek B.V. detail