Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zundert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zundert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zundert. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel’ te wijzigen in de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ ten behoeve van de vormverandering van een agrarisch bedrijf, al dan niet met een nadere aanduiding, voor het perceel aan de locatie Ettenseweg 70 te Rijsbergen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2018 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening Lijkbezorgingsrechten Zundert 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Legesverordening Zundert 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure): het oprichten van een brandweerkazerne voor de locatie Hofdreef 22 te Zundert 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening marktgelden Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure): het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit voor de locatie De Brug ongenummerd naast nummer 2 te Zundert 05-12-2018 05-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 21-11-2018 21-01-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 21-11-2018 21-01-2019 detail