Vergunningen Zundert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zundert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zundert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging hulsdonkstraat 13a en...
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Bredaseweg 47 te Klein...
Gemeente Zundert - Aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Lange Reep...
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Akkermolenweg 19” is...
Wijzigingsplan “Mereltjesstraat 4 in Wernhout” vastgesteld.
Organisatieregeling Gemeente Zundert 2019
Gemeente Zundert - Gedeeltelijk intrekken verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer, uitgezonderd...
Ontwerpwijzigingsplan “Meirseweg 41 en 45 te Zundert”
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’
gedragcode gemeenteraad inzake publicatie persoonsgegevens en aanwijzing FG
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’
Voorontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen
Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 120 en 120a te Wernhout en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder
Voorontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen
Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135 en 135a (De Valk) te Wernhout en besluit Hogere waarden...
Wijzigingsplan “Kruispad 14 te Rijsbergen” vastgesteld
Gemeente Zundert - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kerkakkerstraat te Rijsbergen
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Zundert - Instellen eenrichtingsverkeer Pieter van Ginnekenstraat - Zundert
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Zundert 2019
Wijzigingsplan “Wildertstraat 27 te Wernhout” vastgesteld
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zundert 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 te Rijsbergen’
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit herinrichting Molenstraat 2018 - Molenstraat en Bredaseweg te Zundert
Gemeente Zundert - Aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Burgemeester...
Gemeente Zundert - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - t.h.v. Lavendelring 70 te Zundert
Gemeente Zundert - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - Berkenring t.h.v. aansluiting met Egelantier...
Gemeente Zundert - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - Bredaseweg t.h.v. nr. 8 te Zundert
Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR
Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 Collectieve Arbeidsvoorwaarden...
Ontwerp-omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135, De Valk te Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde...
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen...
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen...
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen...
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen...
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit instellen verbodszone vracht-/landbouwverkeer Zundert 2018 - Zundert
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat...
Nader besluit (art. 6:19 Awb) inz. bestemmingsplan “Business Centre Treeport”
Regeling generatiepact gemeente Zundert 2019-2020
Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van het woningbouwplan ‘Wernhoutseweg 120-122’ en...
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen...
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen...
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 137a te Zundert
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 123 te Zundert
Verordening op de rekenkamercommissie Zundert 2018
Verordening Auditcommissie gemeente Zundert
Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele kamer De6 2018