Vergunningen Zundert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zundert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zundert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Reglement van orde van de gemeenteraad Zundert per 1-1-2020
Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2020
Regeling Budgetbeher gemeente Zundert 2020
Definitief besluit wijziging gemeenschappelijke regelingen
Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit opheffen en aanwijzen 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - omgeving...
Ontwerpbestemmingsplan "Prinsenstraat fase 2" (Tuinderij fase 2) te Zundert
Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Bigtelaar 3 en 5 vastgesteld
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert
Ontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen
verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert 2020
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een parkeerplaats met landschappelijke...
Ontwerp wijzigingsbesluit Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Nieuwmoerseweg 29 te...
Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Zundert 2019
Verordening jeugdhulp gemeente Zundert 2019
re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zundert 2020
nadere regel re-integratie Participatiewet gemeente Zundert 2020
Legesverordening Zundert 2020
Verordening marktgelden Zundert 2020
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zundert 2020
Verordening rioolheffing Zundert 2020
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Zundert 2020
Verordening hondenbelasting Zundert 2020
Verordening rioolaansluitrecht 2020
Verordening forensenbelasting Zundert 2020
Verordening toeristenbelasting Zundert 2020
Verordening Lijkbezorgingsrechten Zundert 2020
Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Helstraat 15 te Achtmaal vastgesteld
Ontwerp wijzigingsbesluit Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Oekelsebaan 4a te Zundert...
Ontwerp wijzigingsbesluit Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Maalbergsestraat 15...
Voorontwerpbestemmingsplan "De Roskam” te Zundert
Voorontwerpbestemmingsplan “Kraaiheuvelstraat 1, Eendenkooistraat 2a en Kraaivenstraat 1 te Achtmaal”
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Molenstraat, Bredaseweg...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ruyterhof Rijsbergen’
Voorontwerpbestemmingsplan “Kleine Heistraat 1 en 1a en Bloemstraat 1 te Wernhout”
Finaniële verordening Zundert 2020
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - t.h.v. Julianalaan...
Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Zwart Moerken 6 te Klein Zundert vastgesteld
Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019
Ontwerp wijzigingsbesluit Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Bigtelaar 3 en 5 gepubliceerd
Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 te Rijsbergen’
Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een parkeerplaats met landschappelijke...
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Roosendaalsebaan 10”...
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging hulsdonkstraat 13a en...
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Bredaseweg 47 te Klein...
Gemeente Zundert - Aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Lange Reep...
Wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Akkermolenweg 19” is...
Wijzigingsplan “Mereltjesstraat 4 in Wernhout” vastgesteld.