Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zundert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zundert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zundert. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Zundert 2019 22-05-2019 22-07-2019 detail
Wijzigingsplan “Wildertstraat 27 te Wernhout” vastgesteld 13-05-2019 13-07-2019 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zundert 2019 09-05-2019 09-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 te Rijsbergen’ 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit herinrichting Molenstraat 2018 - Molenstraat en Bredaseweg te Zundert 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Zundert - Aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Burgemeester Kievitslaan te Klein Zundert 17-04-2019 17-06-2019 detail
Gemeente Zundert - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - t.h.v. Lavendelring 70 te Zundert 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Zundert - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - Berkenring t.h.v. aansluiting met Egelantier te Zundert 10-04-2019 10-06-2019 detail
Gemeente Zundert - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - Bredaseweg t.h.v. nr. 8 te Zundert 03-04-2019 03-06-2019 detail
Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR 27-03-2019 27-05-2019 detail
Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) 27-03-2019 27-05-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135, De Valk te Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder 13-03-2019 13-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Kruispad 14 te Rijsbergen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Zwart Moerken 6 te Rijsbergen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 15 te Achtmaal 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Roosendaalsebaan 10 te Achtmaal 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit instellen verbodszone vracht-/landbouwverkeer Zundert 2018 - Zundert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal 27-02-2019 27-04-2019 detail
Nader besluit (art. 6:19 Awb) inz. bestemmingsplan “Business Centre Treeport” 27-02-2019 27-04-2019 detail
Regeling generatiepact gemeente Zundert 2019-2020 22-02-2019 22-04-2019 detail
Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019 21-02-2019 21-04-2019 detail
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van het woningbouwplan ‘Wernhoutseweg 120-122’ en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder 13-02-2019 13-04-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan Akkermolenweg 19 te Zundert 06-02-2019 06-04-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan Mereltjesstraat 4 te Wernhout 06-02-2019 06-04-2019 detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 137a te Zundert 05-02-2019 05-04-2019 detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 123 te Zundert 05-02-2019 05-04-2019 detail
Verordening op de rekenkamercommissie Zundert 2018 23-01-2019 23-03-2019 detail
Verordening Auditcommissie gemeente Zundert 23-01-2019 23-03-2019 detail
Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele kamer De6 2018 23-01-2019 23-03-2019 detail
Reglement van orde van de gemeenteraad Zundert 2018 23-01-2019 23-03-2019 detail
verordening Werkgeverscommissie griffie 2018 23-01-2019 23-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo 23-01-2019 23-03-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Wildertstraat 27 te Wernhout 23-01-2019 23-03-2019 detail
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel’ te wijzigen in de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ ten behoeve van de vormverandering van een agrarisch bedrijf, al dan niet met een nadere aanduiding, voor het perceel aan de locatie Ettenseweg 70 te Rijsbergen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2018 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening Lijkbezorgingsrechten Zundert 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Legesverordening Zundert 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure): het oprichten van een brandweerkazerne voor de locatie Hofdreef 22 te Zundert 12-12-2018 12-02-2019 detail
Verordening marktgelden Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening forensenbelasting Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting Zundert 2019 06-12-2018 06-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure): het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit voor de locatie De Brug ongenummerd naast nummer 2 te Zundert 05-12-2018 05-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunning uitgebreide procedure artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 21-11-2018 21-01-2019 detail