Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zundert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zundert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zundert. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerp-omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135, De Valk te Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder 13-03-2019 13-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Zwart Moerken 6 te Rijsbergen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 15 te Achtmaal 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Kruispad 14 te Rijsbergen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Roosendaalsebaan 10 te Achtmaal 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit instellen verbodszone vracht-/landbouwverkeer Zundert 2018 - Zundert 06-03-2019 06-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’ 06-03-2019 06-05-2019 detail
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal 27-02-2019 27-04-2019 detail
Nader besluit (art. 6:19 Awb) inz. bestemmingsplan “Business Centre Treeport” 27-02-2019 27-04-2019 detail
Regeling generatiepact gemeente Zundert 2019-2020 22-02-2019 22-04-2019 detail
Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019 21-02-2019 21-04-2019 detail
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van het woningbouwplan ‘Wernhoutseweg 120-122’ en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder 13-02-2019 13-04-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan Akkermolenweg 19 te Zundert 06-02-2019 06-04-2019 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan Mereltjesstraat 4 te Wernhout 06-02-2019 06-04-2019 detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 123 te Zundert 05-02-2019 05-04-2019 detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 137a te Zundert 05-02-2019 05-04-2019 detail