Vergunningen Zwartewaterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zwartewaterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zwartewaterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwrijpe grond voor woningbouw gemeente Zwartewaterland detail
Gemeente Zwartewaterland - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de woning Streukelerstraat 22 te Hasselt detail
Ontwerp bestemmingsplan Kamperzeedijk 6a, Genemuiden detail
Ontwerp bestemmingsplan Greenteweg 7, Genemuiden detail
Verleende omgevingsvergunning Buiten de Enkpoort 15, 8061 HR te Hasselt detail
Verleende omgevingsvergunning Rondweg 1, 8064 PA te Zwartsluis detail
Aanvraag omgevingsvergunning Rietsteeg 1, 8281 RG te Genemuiden detail
Verleende omgevingsvergunning van Nahuysweg 83, 8061 EZ te Hasselt detail
Verleende omgevingsvergunning Hanzeweg 24, 8061 RC te Hasselt detail
Ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster 11, Zwartewatersklooster detail
Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een Family Fair op 5 juli 2019 aan de Koppel/Bereklauw te Genemuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Hofstraat 4, 8061 GT te Hasselt detail
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid, Zwartewaterland detail
Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Panna/boardingvoetbal rondom 't Olde Stadhuus te Genemuiden op 5 juli 2019 detail
Gemeenteraadsvergadering 20 juni 2019 detail
Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2019 Gemeente Zwartewaterland detail
Gemeente Zwartewaterland - Verkeersbesluit aanwijzen fietsstroken Nijverheidsstraat - Genemuiden detail
Gemeente Zwartewaterland - Verkeersbesluit parkeerplaatsen voor grote voertuigen - Genemuiden detail
Melding Activiteitenbesluit Greenteweg 7, 8281 RC te Genemuiden detail
Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een radiomarathon in de manege aan de Kamperdijk te Genemuiden van 4 t/m 6 juli 2019 detail
Informatiebijeenkomst Zwartewaterland 13 juni 2019 detail
Gemeente Zwartewaterland - opheffen uitzondering parkeren op marktdag en aanpassen parkeerverbod tijdens marktdag - Julianastraat en Havenplein Genemuiden detail
Uitschrijving BRP detail
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van fietsstroken op de Nijverheidsstraat in Genemuiden detail
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen op het bedrijventerrein in Genemuiden. detail
Verkeersbesluit opheffen uitzondering en aanpassen parkeerverbod Pr. Julianastraat en Havenplein in Genemuiden detail
Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen op bedrijventerrein Genemuiden detail
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Genemuiden detail
Ontwerp bestemmingsplan verkleining geluidzone industrieterrein Zwartewater, Hasselt detail
Informatiebijeenkomst Raad 16 mei 2019 detail
Gemeenteraadsvergadering 9 mei 2019 detail
Sloopmelding Karst de Langestraat 10, 8281 JA te Genemuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Dr. HAW van der Vechtlaan 114, 8061 HN te Hasselt detail
Verleende omgevingsvergunning De Kleine Kranerweerd 10 en 10a, 8064 PX te Zwartsluis detail
Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een wielerronde te Hasselt op 25 mei 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning bouw opslagloods en een luifel aan een bestaande loods op het adres Kokosstraat 20, 8281 JC te Genemuiden detail
Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitschrijving Basis Registratie Personen (BRP) detail
Gemeenteraadsvergadering 11 april 2019 detail
Gemeente Zwartewaterland - Verkeersbesluit afsluiten en opheffen geslotenverklaring voor vrachtwagens - Het Bosch in Zwartsluis detail
Gemeente Zwartewaterland - Verkeersbesluit instellen parkeerverbod - Groot Lageland in Zwartsluis detail
Gemeente Zwartewaterland - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning Berkenlaan 41 te Zwartsluis - in een haaks pakeervak tegenover de woning detail
Melding Activiteitenbesluit Buiten de Venepoort 5, 8061 KM te Hasselt detail
Grof tuinafval gratis inleveren voorjaar 2019 detail
Gemeente Zwartewaterland - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning Stuivenbergstraat 12 te Genemuiden - in een haaks parkeervak in de Mr. Steenbergenstraat te Genemuiden detail
Informatiebijeenkomst Raad 7 maart 2019 detail
Ontwerp bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid detail
Aanvraag omgevingsvergunning Hendrik van Viandenstraat 39, 8061 CV te Hasselt detail
Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland 28 februari 2019 detail
Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een markt aan de Hoogstraat te Hasselt op 10 mei 2019 detail