Vergunningen Zwartewaterland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zwartewaterland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zwartewaterland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied Zwartewaterland, Topweg 5
Sloopmelding Pr. Willem Alexanderstraat 17, 8281 CN te Genemuiden
Beleidsregels Tegenprestatie
Intrekken Beleidsregels Tegenprestatieregeling Gemeente Zwartewaterland
Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland 12 september 2019
Wegsleepverordening gemeente Zwartewaterland
Aanwijzingsbesluit drank- en horecawet
Gemeente Zwartewaterland - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning Prinses Marijkestraat...
Gemeente Zwartewaterland - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Nabij de woning Vicariehof 8 te Hasselt
Onderhoud bomen
Sloopmelding Stouweweg 2a, 8064 PD te Zwartsluis
Aanvraag omgevingsvergunning Hanzeweg 21, 8061 RC te Hasselt
Beleidsregels inkomenscompensatie zorgkosten 2017 en verder
Beleidsregels 2019 WMO Zwartewaterland
Algemene Verkoopvoorwaarden voor bouwrijpe grond voor woningbouw gemeente Zwartewaterland
Gemeente Zwartewaterland - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - nabij de woning Streukelerstraat...
Ontwerp bestemmingsplan Kamperzeedijk 6a, Genemuiden
Verleende omgevingsvergunning Buiten de Enkpoort 15, 8061 HR te Hasselt
Ontwerp bestemmingsplan Greenteweg 7, Genemuiden
Verleende omgevingsvergunning Rondweg 1, 8064 PA te Zwartsluis
Aanvraag omgevingsvergunning Rietsteeg 1, 8281 RG te Genemuiden
Verleende omgevingsvergunning van Nahuysweg 83, 8061 EZ te Hasselt
Verleende omgevingsvergunning Hanzeweg 24, 8061 RC te Hasselt
Ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster 11, Zwartewatersklooster
Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een Family Fair op 5 juli 2019 aan de Koppel/Bereklauw...
Aanvraag omgevingsvergunning Hofstraat 4, 8061 GT te Hasselt
Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid, Zwartewaterland
Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van Panna/boardingvoetbal rondom 't Olde Stadhuus...
Gemeenteraadsvergadering 20 juni 2019
Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2019 Gemeente Zwartewaterland
Gemeente Zwartewaterland - Verkeersbesluit parkeerplaatsen voor grote voertuigen - Genemuiden
Gemeente Zwartewaterland - Verkeersbesluit aanwijzen fietsstroken Nijverheidsstraat - Genemuiden
Melding Activiteitenbesluit Greenteweg 7, 8281 RC te Genemuiden
Aanvraag evenementenvergunning voor het organiseren van een radiomarathon in de manege aan de Kamperdijk...
Informatiebijeenkomst Zwartewaterland 13 juni 2019
Gemeente Zwartewaterland - opheffen uitzondering parkeren op marktdag en aanpassen parkeerverbod tijdens...
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen op het bedrijventerrein...
Aanwijzingsbesluit parkeerverbod grote voertuigen op bedrijventerrein Genemuiden
Verkeersbesluit opheffen uitzondering en aanpassen parkeerverbod Pr. Julianastraat en Havenplein in Genemuiden
Uitschrijving BRP
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van fietsstroken op de Nijverheidsstraat in Genemuiden
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Genemuiden
Ontwerp bestemmingsplan verkleining geluidzone industrieterrein Zwartewater, Hasselt
Gemeenteraadsvergadering 9 mei 2019
Informatiebijeenkomst Raad 16 mei 2019
Sloopmelding Karst de Langestraat 10, 8281 JA te Genemuiden
Aanvraag omgevingsvergunning Dr. HAW van der Vechtlaan 114, 8061 HN te Hasselt
Verleende omgevingsvergunning De Kleine Kranerweerd 10 en 10a, 8064 PX te Zwartsluis
Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een wielerronde te Hasselt op 25 mei 2019
Verleende omgevingsvergunning bouw opslagloods en een luifel aan een bestaande loods op het adres Kokosstraat...