Vergunningen Zwijndrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zwijndrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zwijndrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Huisvestingsverordening gemeente Zwijndrecht 2019 detail
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning 'Woonzorgvoorziening voormalig gemeentehuis Heerjansdam' detail
Ontwerp omgevingsvergunning detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit stopverbod Onderdijkserijweg Heerjansdam - Onderdijkserijweg Heerjansdam detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit stopverbod Stenenkamer - Stenenkamer Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit voorrangsregeling Lindelaan - Lindelaan Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit Middellijn 2x algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Middellijn Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats Eemstein - Eemstein Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit venstertijden parkeerplaats Duivenvoorde - Duivenvoorde Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats IJsvogelplein - IJsvogelplein Zwijndrecht detail
Algemene plaatselijke verordening detail
Informatiebijeenkomst woningbouwontwikkeling Buizerdstraat 8 (voormalige basisschool Lindestein) detail
Mandaatbesluit gemeente Zwijndrecht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid detail
Gemeente Zwijndrecht - - detail
Gemeente Zwijndrecht - - detail
Beleidsregels 13b Opiumwet Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit Borneostraat verplicht fiets- bromfietspad - Borneostraat Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - - detail
Informatiebijeenkomst evenemententerrein Develpark detail
Gemeente Zwijndrecht - - detail
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit laadpaal Veilingdreef - Veilingdreef detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit Slagveld - Slagveld detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit Prins Bernhardstraat - Prins Bernhardstraat detail
Algemene plaatselijke verordening detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Willem Schippersweg - Willem Schippersweg, Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Hilverbeek - Hilverbeek, Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Boshuizen 15 - Boshuizen, Zwijndrecht detail
Gemeente Zwijndrecht - Stopverbod ondergrondse container Paulus Potterstraat - Paulus Potterstraat, Zwijndrecht detail
Informatiebijeenkomst ontwikkeling crematorium begraafplaats Munnikensteeg detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit invalideparkeerplaats - Dotterbloemstraat detail
Vaststelling 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed Het Buitenland en verleende omgevingsvergunning detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan '1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling' detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Pruylenborg - Pruylenborg detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Londenseplein - Londenseplein detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Swanendrift - Swanendrift detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Meubelmaker - Meubelmaker detail
Informatiebijeenkomst herontwikkeling locatie Petruskerk Mimosastraat 4 detail
Intrekking regeling verweerrecht van ambtenaren van 1981 detail
Mandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gemeente Zwijndrecht 2018 detail
Informatiebijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan Heerjansdam en bedrijventerrein Gors detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke 2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht detail
Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2019 detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht detail
Verordening winkeltijden gemeente Zwijndrecht 2016 detail
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht 2018 detail
Vastgesteld "4e herziening bestemmingsplan Buitengebied", locatie Kijfhoek 39, Zwijndrecht detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Noord, locatie Koningshof’, omgevingsvergunning en besluit hogere waarden detail