Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Zwijndrecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zwijndrecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zwijndrecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Zwijndrecht - - 23-05-2019 23-07-2019 detail
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Zwijndrecht 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit laadpaal Veilingdreef - Veilingdreef 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit Slagveld - Slagveld 23-04-2019 23-06-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit Prins Bernhardstraat - Prins Bernhardstraat 23-04-2019 23-06-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening 28-03-2019 28-05-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken t.h.v. Boshuizen 15 - Boshuizen, Zwijndrecht 27-03-2019 27-05-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Willem Schippersweg - Willem Schippersweg, Zwijndrecht 27-03-2019 27-05-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Hilverbeek - Hilverbeek, Zwijndrecht 27-03-2019 27-05-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Stopverbod ondergrondse container Paulus Potterstraat - Paulus Potterstraat, Zwijndrecht 27-03-2019 27-05-2019 detail
Informatiebijeenkomst ontwikkeling crematorium begraafplaats Munnikensteeg 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit invalideparkeerplaats - Dotterbloemstraat 06-03-2019 06-05-2019 detail
Vaststelling 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed Het Buitenland en verleende omgevingsvergunning 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan '1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling' 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Meubelmaker - Meubelmaker 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Londenseplein - Londenseplein 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Swanendrift - Swanendrift 04-02-2019 04-04-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Laadpaal Pruylenborg - Pruylenborg 04-02-2019 04-04-2019 detail
Informatiebijeenkomst herontwikkeling locatie Petruskerk Mimosastraat 4 30-01-2019 30-03-2019 detail
Intrekking regeling verweerrecht van ambtenaren van 1981 29-01-2019 29-03-2019 detail
Mandaatbesluit Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid gemeente Zwijndrecht 2018 28-01-2019 28-03-2019 detail
Informatiebijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan Heerjansdam en bedrijventerrein Gors 16-01-2019 16-03-2019 detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2019 21-12-2018 21-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing Zwijndrecht 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening winkeltijden gemeente Zwijndrecht 2016 19-12-2018 19-02-2019 detail
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Zwijndrecht 2018 19-12-2018 19-02-2019 detail
Vastgesteld "4e herziening bestemmingsplan Buitengebied", locatie Kijfhoek 39, Zwijndrecht 19-12-2018 19-02-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Noord, locatie Koningshof’, omgevingsvergunning en besluit hogere waarden 19-12-2018 19-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting Zwijndrecht 2019 11-12-2018 11-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Zwijndrecht 2019 11-12-2018 11-02-2019 detail
Gemeente Zwijndrecht - Verkeersbesluit laadpaal Meerkoetstraat - Meerkoetstraat 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening rioolheffing Zwijndrecht 2019 30-11-2018 30-01-2019 detail
Vastgesteld besluit hogere grenswaarden Van Ruisdaelstraat 1-3 en Passage 2 Zwijndrecht 28-11-2018 28-01-2019 detail
Verordening Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht 2019 28-11-2018 28-01-2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht 28-11-2018 28-01-2019 detail
Marktgeldverordening Gemeente Zwijndrecht 2019 28-11-2018 28-01-2019 detail
Verordening Reinigingsrecht Zwijndrecht 2019 28-11-2018 28-01-2019 detail
Verordening op de vertrouwenscommissie Gemeente Zwijndrecht 28-11-2018 28-01-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2019 28-11-2018 28-01-2019 detail
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen 14-11-2018 14-01-2019 detail
Protocol onderlinge vervanging vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid 29-10-2018 29-12-2018 detail
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Bouquet 17-10-2018 17-12-2018 detail
Reconstructiebesluit Koninginneweg 17-10-2018 17-12-2018 detail
Verordening Seniorenraad Gemeente Zwijndrecht 2015 04-10-2018 04-12-2018 detail
Rectificatie vastgesteld besluit hogere grenswaarden Bazuinstraat 26 Zwijndrecht 26-09-2018 26-11-2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan 'Dorpsstraat 119 Heerjansdam' 19-09-2018 19-11-2018 detail
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan '2e herziening bestemmingsplan Maasboulevard, locatie Euryza' 19-09-2018 19-11-2018 detail