Vergunningen Zwolle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zwolle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zwolle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanvraag Omgevingsvergunning, plaatsen carport/overkapping, Gombertstraat 350 (zaaknummer Z2019-00010564) detail
Kennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, bouw 4 woningen, aanleg nieuwe in-/uitrit, Akkerbergweg bouwnrs 239, 240, 241 en 242 (zaaknummer Z2019-00008931) detail
Aanvraag Evenementenvergunning, EP: Stadshagenrun, Werkerlaan 1 (zaaknummer 101813-2019) detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen windmolen, Hooiweg 15 (zaaknummer Z2019-00009019) detail
Verleende evenementenvergunning B;auwvingerrally, vanaf het Grote Kerkplein (zaaknummer 76905-2019) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, plaatsen afvoerinstallatie Nieuwe Markt 21 (zaaknummer: Z2019-00010544) detail
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen luifel en verbouwen basisschool, Ingelandhof 1 (zaaknummer Z2019-00006012) detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning, aanleggen veerstoepen thv voetvoer over nevengeul van IJssel, nabij spoorbrug (zaaknummer Z2019-00009055) detail
Verleende standplaatsvergunning, Patriottenlaan (Zwolle Zuid), zaaknummer 73984-2019 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zwolle 2019 detail
Verordening scholieren gemeente Zwolle 2019 detail
Verordening participatie volwassenen 2019 detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, bouwen gezondheidscentrum Zerboltstraat 61 (zaaknummer: Z2019-00010489) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, verbouwen woning,plaatsen dakkapel en zonnepaneel, Oleanderlaan 31 (zaaknummer Z2019-00010517) detail
Melding in het kader van de Wet Milieubeheer, Nieuwe Markt 21 (zaaknummer Z2019-00009883) detail
Verleende evenementenvergunning Kattegat Festival, Oostzeelaan 6 (zaaknummer 74240-2019) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, plaatsen zonnepanelen, Campus 2 (zaaknummer Z2019-00010475) detail
Verleende omgevingsvergunning, dichtleggen vloersparing, aanpassen gevel t.b.v. winkelfunctie, Lübeckplein 19 (zaaknummer 27399-2019) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, bouwen 36 woningen Oude Wetering (zaaknummer: Z2019-00010470) detail
Besluit Drank- en Horecavergunning, Nieuwe Markt 11 (zaaknummer 29667-2019) detail
Aanvraag Evenementenvergunning, Sand in the City, Achter de Broeren (zaaknummer 102451-2019) detail
Melding in het kader van de Wet Milieubeheer, Nieuwendijk 1 (zaaknummer Z2019-00009945) detail
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Kattencafé Skatjes, Korte Smeden 18 (zaaknummer 93572-2019) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, (ver)bouwen viaduct Ceintuurbaan (zaaknummer: Z2019-00010505) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, Wijzigen voorgevel beganegrond,afwijken bestemmingsplan van winkel naar horecafunctie en plaatsen reclame, Melkmarkt 48 [ Rijksmonument] (zaaknummer Z2019-00010503) detail
Gemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Bastionstraat 1 t/m 11C, Hasselterdijk 33C t/m 33F detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, realiseren dakopbouw, Nicolaihof 22 (zaaknummer Z2019-00010485) detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, aanvullen logo reclame Pannekoekendijk 11 (zaaknummer: Z2019-00010482) detail
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen woning, Oranje Nasssaulaan 22 (zaaknummer Z2019-00008388) detail
Kennisgeving Mobiel Puinbreken, Russenweg 6 (zaaknummer Z2019-00009807) detail
Verleende evenementenvergunning Fysio Triathlon Zwolle, Milligerplas en omgeving (zaaknummer 74249-2019) detail
Verleende omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan t.b.v. multifunctionele accomodatie, Hanzelaan 95 (Z2019-00008484) detail
Verleende omgevingsvergunning, realiseren zonnepark, Sekdoornse Plas (Kadastrale percelen Zwolle U 7, 13, 14, 815 en 816) (zaaknummer Z2019-00008029) detail
Gemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Van Ittersumstraat 110 Molenweg 33 detail
VERKEERSBESLUIT Tiendschuurstraat thv nummer 30-32. Reservering van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen detail
VERKEERSBESLUIT Oranje Nassaulaan thv nummer 26. Reservering van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen. detail
Aanvraag Omgevingsvergunning, plaatsen schutting, Sint Josephplein 13 (zaaknummer Z2019-00010493) detail
Besluit Horeca exploitatievergunning, Oude Meppelerweg 1 (zaaknummer 67921-2019) detail
VERKEERSBESLUIT plaatsen elektrische laadpaal Elzenlaan thv nummer 53. Reservering één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen detail
VERKEERSBESLUIT plaatsen e-paal thv Pieter Steynstraat 191. Reservering één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen detail
Kennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, oprichten buitenschoolse opvang, Nijenhuislaan 2 (zaaknummer Z2019-00008917) detail
Aanvraag Standplaatsvergunning , Loempiakraam, de Patriottenlaan (zaaknummer 98310-2019) detail
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, afwijken bestemmingsplan t.b.v. tijdelijke verhuur kamerbewoning, Dokter Spanjaardweg 11 (zaaknummer Z2019-00008756) detail
Verleende omgevingsvergunning, realiseren tweede uitweg, Spiekerbrink 18 (zaaknummer Z2019-00008220) detail
Gemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Nijenhuislaan 175 detail
Beschikking Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Uitgebreide Voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruik kinderdagverblijf, Van Karnebeekstraat 6 (zaaknummer 18631-2019) detail
Kennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen kleine windmolen, Hooidijk 2 (zaaknummer Z2019-00009043) detail
Verleende omgevingsvergunning, bouwen 13 woningen, Bastionstraat 1 t/m 11, 11A t/m 11C (oneven) en Hasselterdijk 33C t/m 33F (aangevraagd: als Bastionstraat/Hasselterdijk, Frankhuis, bouwnummers 226 t/m 238 (sectie O, nummers 2694 en 2713) (zaaknummer 8134-2019) detail
Kennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel, Papaverhof 116 (zaaknummer Z2019-00009094) detail