Vergunningen het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nieuwebildtdijk 64, 9078 PR Oudebildtzijl. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nabij Monnikebildtdijk 1, 9078 VB Oudebildtzijl. detail
Besluit ambtshalve uitschrijving detail
Besluit ambtshalve uitschrijving detail
Legesverordening 2018 detail
Legesverordening 2018 detail
Bekendmaking Vaststelling belastingverordeningen gemeente het Bildt detail
Verordening reclamebelasting detail
Verordening intrekking verordening woonforensenbelasting 2017 detail
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Swaan 2,, 9076 DM te St.-Annaparochie. detail
Verordening Afvalstoffenheffing 2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost nabij nummer 31, Vrouwenparochie. detail
Aanvraag evenementenvergunning voor Lammetsymet detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 620, 9079 MX St.-Jacobiparochie. detail
Verleende standplaatsvergunning detail
Verleende standplaatsvergunning detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), W. Binnemaleane 14, 9047 VJ Minnertsga. detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), W. Binnemaleane 14, 9047 VJ te Minnertsga. detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), t.b.v. het kappen van 15 bomen langs de N 393. detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 28, 9076 DA te St.-Annaparochie. detail
Besluit ambtshalve uitschrijving detail
Weigering omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Hamerenweg 11, 9077 PM te Vrouwenparochie. detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, van Harenstraat 18, 9076 BW te St.-Annaparochie. detail
Verleende standplaatsvergunning detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 28, 9076 DA St.-Annaparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Albadaweg 73, 9078 VT Oudebildtzijl. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hamerenweg 15, 9077 PM Vrouwenparochie. detail
Wijzigingsplan Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit Oudebildtdijk 632A te St.-Jacobiparochie detail
Aanvraag evenementenvergunning voor Frourock detail
Wijzigingsplan Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Luinsterweg 5, 9079 PX St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatselijk bekend als Oudebildtdijk te Westhoek, kadastraal bekend Sint Jacobi Parochie, sectie D nummers 259, 260, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 410, 1146 en E nummers 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 538. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Lange Dyk 1, 9047 HJ te Minnertsga. detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Van Harenstraat 70-72, 9076 BZ te St.-Annaparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 886, 9079 NG St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Middelweg-Oost 155, 9076 BN St.-Annaparochie. detail
Ontvangen aanvraag Drank- en Horecavergunning Van Harenstraat 72 in St.-Annaparochie detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Warmoesstraat 11, 9076 DL te St.-Annaparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), nabij Attesweg 29, 9078 PX Oudebildtzijl. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), De Swaan 2, 9076 DM St.-Annaparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Harenstraat 70-72, 9076 BZ St.-Annaparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), J.P. van der Bildtstraat 12, 9077 SK Vrouwenparochie. detail
Wijzigingsplan Buitengebied – Langhuisterweg 13 (bedrijfswoning) detail
Wijzigingsplan Buitengebied – Langhuisterweg 13 (bedrijfswoning) detail
Ontvangen aanvraag standplaatsvergunning voor de Van Harenskerk te St.-Annaparochie detail
Verleende aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Rispinge10, 9047 HN te Minnertsga. detail
Ontvangen aanvraag standplaatsvergunning voor de Van Harenskerk te St.-Annaparochie detail