• Vergunningen»
  • modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Vergunningen modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Intrekking Normenkader 2017 MGR detail
Normenkader 2018 MGR detail
Detacheringsvoorwaarden WerkBedrijf 2017 detail
Intrekking Normenkader 2016 MGR detail
Inkoopbeleid MGR 2017 detail
Normenkader 2017 detail
Algemene voorwaarden deelname module en beëindiging deelname module detail
Onderzoeksprotocol melding vermoeden misstand detail
Regeling klachtbehandeling MGR 2015 detail
Normenkader 2016 detail
Regeling melding vermoeden misstanden detail
Machtigingsbesluit klachtbehandeling MGR detail
Regeling richtlijnen toetreding detail
Regeling richtlijnen uittreding detail
Mandaatregister rechtspositionele besluiten detail
Verordening Kandidatenraad WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen detail
Financiële verordening MGR Rijk van Nijmegen detail
Verordening commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren MGR detail
Beleidsregels Loonkostensubsidie detail
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van het algemeen en het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen detail
Geschillenregeling SW-medewerkers detail
Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen detail
Verordening Kandidatenraad Werkbedrijf Regio Rijk van Nijmegen detail
Ondermandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, Module WerkBedrijf detail
Directiestatuut MGR detail
Besluit instellen agendacommissie detail
RE-INTEGRATIEVERORDENING PARTICIPATIEWET RIJK VAN NIJMEGEN detail
Nadere regels en beleidsregels Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen detail
Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nijmegen detail
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Rijk van Nijmegen detail