Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging

Producttype

verordeningen en reglementen

Aangemaakt door

Overijssel

Start bekendmaking

12-06-2019

Einde bekendmaking

12-08-2019

Beschrijving

Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Overijssel .

Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan.

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente vergunningen

Naam
Nota bodembeheer 'Twents beleid voor oale groond 2.0' detail
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 detail
Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.23.3, 3.5 en 4.9 detail
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn (GBLT) detail
Aanvraag omgevingsvergunning Nesweg in Kampen detail

Adressen binnen de vergunningen

Straatnaam Woonplaats
Oud Kamperweg Ens detail
Ramsweg Ens detail
Slangenweg Genemuiden detail
Haatlanderdijk Kampen detail
Beneluxweg Kampen detail
Toon Slurinkhof Kampen detail
Toon Slurinkhof Kampen detail
Toon Slurinkhof Kampen detail
Toon Slurinkhof Kampen detail
Toon Slurinkhof Kampen detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Naam plan
Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk detail kaart
Spoorkade 25 Kampen en omgeving detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet detail kaart
projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper detail kaart

Meer bestemmingsplannen