Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld

Producttype

bestemmingsplan

Aangemaakt door

Overijssel

Start bekendmaking

13-02-2019

Einde bekendmaking

13-04-2019

Beschrijving

Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Overijssel .

Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Nes/Frieseweg in Kampen 19-03-2019 19-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit 2017 Omgevingsdienst IJsselland 18-03-2019 18-05-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Oud Kamperweg 1 Ens detail
Ramsweg 2 A Ens detail
Slangenweg 7 Genemuiden detail
Haatlanderdijk 2 Kampen detail
Beneluxweg 134 Kampen detail
Toon Slurinkhof 25 Kampen detail
Toon Slurinkhof 27 Kampen detail
Toon Slurinkhof 29 Kampen detail
Toon Slurinkhof 51 Kampen detail
Toon Slurinkhof 53 Kampen detail

Meer weten over panden?

€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster, direct in uw mailbox
€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk ontwerp 10-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Spoorkade 25 Kampen en omgeving ontwerp 20-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet ontwerp 29-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper ontwerp 22-11-2016 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail