Subsidiemogelijkheden bij het Incidenteel Cultuurbudget

Vergunnings type: aankondiging

De bekendmaking Subsidiemogelijkheden bij het Incidenteel Cultuurbudget is gedaan door overheidsinstantie Groningen, met omschrijving: Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget (ICB) wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:  participatie: actieve deelname aan culturele projecten;de presentatie van het Groninger erfgoed;publieksbereik;innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);(inter)nationale en regionale samenwerking;kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.  U kunt vanaf 6 november 2018 een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 januari en 15 maart 2019. Criteria en voorwaarden Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op de subsidiepagina van het Incidenteel Cultuurbudget. Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevr. R. Orleans van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 - 316 47 74.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen