Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Randweg 1 in Meppel

Vergunnings type: overig

De bekendmaking Terinzagelegging ontheffing Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming – Randweg 1 in Meppel is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Ontheffing voor de sloop en herontwikkeling van twee schoolgebouwen, Randweg 1 in Meppel. Belanghebbenden kunnen tot en met 1 september 2021 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Randweg 1 Meppel

Bestemmingsplannen