7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: natuurbeschermingsvergunning

De bekendmaking Terinzagelegging ontwerpbesluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming is gedaan door overheidsinstantie Drenthe, met omschrijving: Ontwerpbeschikking voor het in werking hebben en wijzigen van een kalkoenhouderij, Burgemeester Jansstraat 43, 7925 PV Linde. Eenieder kan tot en met 3 februari 2021 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen